Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків – Мишкін Ф. С. – 3 фінансових новин. Дані про резерви і джерела

Нам відомі чинники, що безпосередньо впливають на грошову масу. Інший важливий чинник, що опосередковано впливає на грошову масу,- це дефіцит державного бюджету. Щоб зрозуміти, чому бюджетні дефіцити можуть впливати на грошову масу, слід з’ясувати, як фінансуються урядові видатки.

Урядове бюджетне обмеження

Оскільки уряду, як і нам, доводиться оплачувати свої рахунки, то йому також треба рахуватися з бюджетним обмеженням. Існує два способи, за допомогою яких можемо оплачувати свої видатки: можемо збільшити доходи (працюючи) або позичати гроші Уряди також можуть використовувати ці два способи: можуть збільшувати надходження, накладаючи вищі податки, або можуть залізти в борги, випускаючи державні облігації. На відміну від нас, уряд має ще третій вибір: він може здійснювати емісію грошей і використовувати їх для оплати товарів і послуг, які він купує.

Методи фінансування урядових видатків описуються виразом, що називається урядовим бюджетним обмеженням. Зміст цього виразу такий: дефіцит державного бюджету {DEFICIT), що дорівнює надлишку державних видатків (G) над податковими надходженнями (Т), повинен дорівнювати сумі зміни у грошовій масі (AMВ) і зміни в державних облігаціях, якими володіє громадськість (ABONDS). Цей вираз можна записати через арифметичні символи так:

Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків   Мишкін Ф. С.   3 фінансових новин. Дані про резерви і джерела

Щоб зрозуміти, що означає урядове бюджетне обмеження на практиці, погляньмо на випадок, в якому єдиною покупкою уряду є бомбардувальник-невидимка вартістю 100 млн. дол Якщо уряд пере-

3 фінансових новин. Дані про резерви і джерела

Дані про банківські резерви і джерела змін у грошовій масі (які є тими ж, що і джерела змін у резервах) публікуються щоп’ятниці або щопонеділка. У “Wall Street Journal” вони подаються у стовпці “Federal Reserve Data”, приклад з якого вміщено тут.

Рубрика “Member Bank Reserves Changes” показує джерела змін у банківських резервах (джерела змін грошової маси описано в цьому розділі). Флоут, наприклад, у середньому становив 612 млн. дол. за змін у грошовій масі тиждень, що закінчився 6 березня 1991 p., і змінився на +449 млн. дсл. за тиждень, що закінчився 27 лютого 1991 p.; на +159 млн. дол за тиждень, що закінчився 7 березня 1990 р. (у попередньому році).

“Reserve Aggregates” забезпечують дані про різні індекси резервів і грошової маси. Грошова маса, наприклад, у середньому становила

317 496 млн. дол. за два тижні, що закінчилися 6 березня 1991 p., і

318 359 млн. дол. за два тижні, що закінчилися 20 лютого.Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків – Мишкін Ф. С. – 3 фінансових новин. Дані про резерви і джерела