Економічний аналіз – Мних Є. В

Економічний аналіз – Мних Є. В. – ПЕРЕДМОВА

Вирішення сучасних проблем розвитку України справедливо пов’язують з переходом до соціально орієнтованої ринкової економіки. Саме ринок створює найбільш сприятливі умови для суспільного прогресу і альтернативи йому немає. Головним завданням економічної науки є пошук шляхів

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1.1. Науково-практичні засади економічного аналізу Будь-яка господарська діяльність (бізнес) передбачає наявність необхідних знань і вмінь для її організації та підтримки конкурентоспроможності в умовах зміни внутрішнього і зовнішнього економічного середовища. Система знань для здійснення господарської

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 1.1. Науково-практичні засади економічного аналізу

1.1. Науково-практичні засади економічного аналізу Будь-яка господарська діяльність (бізнес) передбачає наявність необхідних знань і вмінь для її організації та підтримки конкурентоспроможності в умовах зміни внутрішнього і зовнішнього економічного середовища. Система знань для здійснення господарської

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 1.2. Зміст, завдання і цільові спрямування економічного аналізу

Оскільки кінцевим результатом аналітичних досліджень е напрацювання певних суджень і прийняття відповідних управлінських рішень, економічний аналіз слід розглядати як прикладну спеціальну галузь знань для забезпечення управління (менеджменту). Саме функціональна диференціація процесу управління зумовила виокремлення

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 1.3. Становлення та розвиток економічного аналізу в Україні

Становлення теорії та практики економічного аналізу має довгий, тернистий історичний шлях. Аналітико-системний процес, який стосується явищ суспільного життя, соціально-економічного укладу, виробництва, обміну та споживання, допоміг зробити висновок, що саме виробництво, добробут людей, економічне зростання

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 1.4. Пріоритети розвитку сучасного економічного аналізу

Динамічний розвиток економічної науки, її адаптація до нових викликів економічної глобалізації та ринкового реформування, досягнення балансової рівноваги суспільно-економічних змін за політичними пріоритетами визначає адекватну динаміку розвитку економічного аналізу. На перший план виступають пріоритети методологічного

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 1.5. Предмет і об’єкти економічного аналізу

Виокремлення будь-якої системи спеціальних знань, зокрема і економічного аналізу, передбачає чітке розмежування її предметної галузі та визначення специфіки об’єктів дослідження. Враховуючи високий рівень інтегрованості економічних наук, досягти чіткості такого розмежування дуже складно, що зумовлює

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 1.6. Зв’язок економічного аналізу з іншими економічними науками та галузями наукових знань

Економічний аналіз є прикладною, функціональною галуззю наукових знань, спрямованих на інформаційне забезпечення вибору та прийняття управлінських рішень у системі загальнонаціонального, відомчого, територіального управління і на рівнях менеджменту діяльності суб’єктів господарювання За змістом і функціональною

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Економічний аналіз і економічна теорія

Економічний аналіз є прикладною, функціональною галуззю наукових знань, спрямованих на інформаційне забезпечення вибору та прийняття управлінських рішень у системі загальнонаціонального, відомчого, територіального управління і на рівнях менеджменту діяльності суб’єктів господарювання За змістом і функціональною

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Економічний аналіз і бухгалтерський облік

Економічний аналіз є прикладною, функціональною галуззю наукових знань, спрямованих на інформаційне забезпечення вибору та прийняття управлінських рішень у системі загальнонаціонального, відомчого, територіального управління і на рівнях менеджменту діяльності суб’єктів господарювання За змістом і функціональною

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Економічний аналіз і статистика

Економічний аналіз є прикладною, функціональною галуззю наукових знань, спрямованих на інформаційне забезпечення вибору та прийняття управлінських рішень у системі загальнонаціонального, відомчого, територіального управління і на рівнях менеджменту діяльності суб’єктів господарювання За змістом і функціональною

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Аналітичні оцінки в аудиті

Найновіша сфера застосування економічного аналізу – аудит. Аналітичні процедури в аудиті визначені Положеннями про стандарти аудиту (Statements on Auditing Standarts), зокрема SAS № 56 за Кодифікацією стандартів аудиту, яка прийнята Американським інститутом дипломованих громадських

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Економічний аналіз і маркетинг

Найновіша сфера застосування економічного аналізу – аудит. Аналітичні процедури в аудиті визначені Положеннями про стандарти аудиту (Statements on Auditing Standarts), зокрема SAS № 56 за Кодифікацією стандартів аудиту, яка прийнята Американським інститутом дипломованих громадських

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Економічний аналіз та контролінг

Найновіша сфера застосування економічного аналізу – аудит. Аналітичні процедури в аудиті визначені Положеннями про стандарти аудиту (Statements on Auditing Standarts), зокрема SAS № 56 за Кодифікацією стандартів аудиту, яка прийнята Американським інститутом дипломованих громадських

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 1.7. Види економічного аналізу

Поділ економічного аналізу на види суттєво впливає на формування методики і побудову організаційної системи аналітичних досліджень, оскільки при цьому визначається чіткий алгоритм пошуку. Класифікація видів аналізу грунтується на можливостях виконання функцій управління і менеджменту.

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Просторові види економічного аналізу

Поділ економічного аналізу на види суттєво впливає на формування методики і побудову організаційної системи аналітичних досліджень, оскільки при цьому визначається чіткий алгоритм пошуку. Класифікація видів аналізу грунтується на можливостях виконання функцій управління і менеджменту.

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Розділ 2. МЕТОД І СИСТЕМА ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Метод економічного аналізу та його характеристики Економічний аналіз, грунтуючись на загальній теорії наукового пізнання та враховуючи особливість економічної теорії, має свою специфіку методу дослідження. Під методом економічного аналізу розуміється науковий спосіб вивчення, становлення

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.1. Метод економічного аналізу та його характеристики

2.1. Метод економічного аналізу та його характеристики Економічний аналіз, грунтуючись на загальній теорії наукового пізнання та враховуючи особливість економічної теорії, має свою специфіку методу дослідження. Під методом економічного аналізу розуміється науковий спосіб вивчення, становлення

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.2. Моделювання економічних явищ і процесів в аналізі

2.2.1. Індикатори цільового моделювання факторних систем в аналізі Дослідження складних економічних явищ і процесів внутрішнього і зовнішнього середовища життєдіяльності суб’єкта господарювання пов’язане з факторним економічним аналізом причинно-наслідкових зв’язків їх зміни і розвитку. Методика факторного

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.2.1. Індикатори цільового моделювання факторних систем в аналізі

2.2.1. Індикатори цільового моделювання факторних систем в аналізі Дослідження складних економічних явищ і процесів внутрішнього і зовнішнього середовища життєдіяльності суб’єкта господарювання пов’язане з факторним економічним аналізом причинно-наслідкових зв’язків їх зміни і розвитку. Методика факторного

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.2.2. Види факторних систем та їх характеристики

Економічний аналіз – це насамперед факторний аналіз, який передбачає перехід від результатного параметра до його кінцевої факторної системи і, навпаки, розкриття повного набору корельованих факторів та їх кількісне й якісне вимірювання. Під час прямого

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.3. Логічні методи економічного аналізу

Логічні методи економічного аналізу практично використовують від моменту виокремлення цієї спеціальної системи знань. їх визначають як традиційні, базові, основні, спеціальні, логічні. Йдеться про найпоширеніші, ключові методи, без яких аналітичні дослідження практично неможливі. Існують різні

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.4. Методи комплексної економічної оцінки

Комплексна економічна оцінка є характеристикою, яку отримують за одночасного й узгодженого вивчення сукупності параметрів, які відображають всі або більшість аспектів зміни та розвитку економічних явищ і процесів. Вона містить загальні висновки про результати діяльності

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.5. Графічні методи економічного аналізу

Для кращого сприйняття та розуміння економічних явищ і процесів, а також тенденцій і закономірностей їхньої зміни та розвитку використовують графічні методи. Графіки – це наочні зображення даних за допомогою геометричних знаків, малюнків та інших

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.6. Застосування економіко-математичних методів і моделей у розв’язку аналітичних задач

Ускладнення об’єктів аналітичного дослідження і функцій управління вимагає широкого використання сучасних методів розв’язання економічних задач із застосуванням математики та кібернетики. Теорія і практика економічного аналізу охоплюють понад сто різних видів економіко-математичних методів і моделей,

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.7. Методи фінансових обчислень

В умовах становлення ринкових відносин суттєвим стає завдання ефективного вкладення грошових засобів, оскільки останні змінюють свою цінність за певний період часу. Це пов’язано, з одного боку, з інфляцією, яка призводить до знецінення грошей, а

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Операції нарощування та дисконтування

В умовах становлення ринкових відносин суттєвим стає завдання ефективного вкладення грошових засобів, оскільки останні змінюють свою цінність за певний період часу. Це пов’язано, з одного боку, з інфляцією, яка призводить до знецінення грошей, а

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Відсоткові ставки і методи їх розрахунку

В умовах становлення ринкових відносин суттєвим стає завдання ефективного вкладення грошових засобів, оскільки останні змінюють свою цінність за певний період часу. Це пов’язано, з одного боку, з інфляцією, яка призводить до знецінення грошей, а

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 2.8. Методи експертної оцінки

В умовах становлення ринкових відносин суттєвим стає завдання ефективного вкладення грошових засобів, оскільки останні змінюють свою цінність за певний період часу. Це пов’язано, з одного боку, з інфляцією, яка призводить до знецінення грошей, а

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Розділ 3. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

3.1. Методика економічного аналізу та її структурні елементи Системний підхід у побудові методики економічного аналізу Основний напрям сучасної науки – комплексне дослідження суб’єкта господарювання як системи. Тому системний підхід у дослідженні економічних явищ і

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 3.1. Методика економічного аналізу та її структурні елементи

3.1. Методика економічного аналізу та її структурні елементи Системний підхід у побудові методики економічного аналізу Основний напрям сучасної науки – комплексне дослідження суб’єкта господарювання як системи. Тому системний підхід у дослідженні економічних явищ і

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Системний підхід у побудові методики економічного аналізу

3.1. Методика економічного аналізу та її структурні елементи Системний підхід у побудові методики економічного аналізу Основний напрям сучасної науки – комплексне дослідження суб’єкта господарювання як системи. Тому системний підхід у дослідженні економічних явищ і

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Загальна модель комплексного економічного аналізу

Визначальним етапом розроблення методики економічного аналізу є процес його моделювання. Він полягає у визначенні задач, їх сукупностей та алгоритму розв’язання для реалізації системного підходу при виконанні функцій аналітичного забезпечення управління. Моделювання дає змогу визначити

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Структурні елементи методики комплексного економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання

Вимоги системного підходу і комплексного визначення економіки реалізують у структурі методики економічного аналізу, у складі і зв’язках між окремими елементами, їх змісті. Виокремлюючи елементи методики аналізу, варто зауважити, що у загальній і спеціальній літературі,

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 3.2. Організаційні системи економічного аналізу

Як забезпечувальну підсистему управління та менеджменту економічний аналіз розглядають у двох аспектах: методологічному і організаційному. У методологічному аспекті він пов’язаний зі створенням найраціональнішого інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, що передбачає системи спеціальних досліджень за

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Аналітичний процес та його особливості в умовах застосування сучасних інформаційних технологій і систем

Технологічний підхід до організації аналітичних робіт зумовлений їх продуктивною результативністю при використанні технічних ресурсів (знарядь праці), інформаційних ресурсів (предметів праці) і праці аналітиків робочої сили. Технологічна будова аналітичного процесу дає змогу забезпечити збалансованість між

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Підсистеми забезпечення технології аналітичного процесу у комп’ютерній мережі

Об’єктивною передумовою створення автоматизованої ПКЕА є сукупність розумно спроектованих, надійних забезпечувальних підсистем, до яких належить: – інформаційне забезпечення; – програмне забезпечення; – організаційно-технічне забезпечення; – правове забезпечення; – ергономічне забезпечення. Найскладніша проблема автоматизації аналізу

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 3.3. Інформаційна база аналітичних досліджень

Реалізація методів сучасного менеджменту фінансово-господарської діяльності суб’єктів національної економіки можлива за наявності якісних інформаційних ресурсів, що повноцінно характеризують природу економічних явищ і процесів. При чому мова йде про рівень сучасного менеджменту, який характеризується креативністю

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Інформаційні ресурси аналізу

Предметом праці в аналітичних дослідженнях є інформація про діяльність суб’єкта господарювання. Економічний аналіз проводиться з використанням системи економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Будь-яка методика аналізу передбачає інформаційні потреби, а не наявний інформаційний

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Розділ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ

4.1. Аналітичне забезпечення стратегічного управління Управління економічними системами в умовах ринкового середовища передбачає чітку визначеність його перспективного розвитку, науково обгрунтований підхід у досягненні довгострокових глобальних цілей. Таке управління передбачає визначеність стратегії діяльності як сукупності

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 4.1. Аналітичне забезпечення стратегічного управління

4.1. Аналітичне забезпечення стратегічного управління Управління економічними системами в умовах ринкового середовища передбачає чітку визначеність його перспективного розвитку, науково обгрунтований підхід у досягненні довгострокових глобальних цілей. Таке управління передбачає визначеність стратегії діяльності як сукупності

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 4.2. Аналітичне забезпечення планування реалізації стратегії діяльності

Досягнення стратегічних цілей підприємства як реальної, скоординованої сукупності і послідовності управлінських дій визначається за допомогою системи планування. З переходом до ринкових відносин роль планування зросла у зв’язку з невизначеністю майбутніх змін внутрішнього і зовнішнього

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 4.3. Аналіз у системі ризик-менеджменту

Ризик-менеджмент (управління ризиками) – це система цілеспрямованих дій для забезпечення успішного функціонування суб’єктів господарювання з урахуванням факторів ризику на основі аналізу і оцінки їх дієвості та вибору і використання методів нейтралізації їх дії. Аналіз

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 4.4. Аналіз і оцінка ринкових позицій суб’єктів господарювання

Демократизація ринкових відносин, процеси глобалізації та економічної інтеграції формують передумови дослідження ринкових позицій суб’єктів господарювання кількісного і якісного вимірювання та порівняльної оцінки його стану і розвитку у бізнес-середовищі національного і світового ринків. Саме такі

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 4.5. Аналітичне забезпечення антикризового управління

У життєдіяльності будь-якого суб’єкта господарювання можливий вияв кризових явищ, уникнути яких у багатьох випадках неможливо, але можна зменшити їх гостроту, якщо враховувати його функціональні можливості, а також своєчасно помітити появу кризових симптомів. У такому

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 4.6. Аналітичні процедури в аудиті

Інформаційною базою для оцінки обгрунтованості та контролю виконання управлінських рішень на всіх ієрархічних рівнях та за центрами відповідальності суб’єкта господарювання є дані внутрішнього та зовнішнього аудиту. Аудит, визначаючи свою місію у наданні зацікавленим користувачам

Економічний аналіз – Мних Є. В. – Розділ 5. ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

5.1. Предмет і об’єкти оперативного економічного аналізу Дослідження проблем управління і менеджменту в умовах становлення ринкових відносин показують масштабність, пріоритетність прийняття оперативних управлінських рішень на різних рівнях ієрархії економічних систем. Динамічність розвитку економічних процесів

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 5.1. Предмет і об’єкти оперативного економічного аналізу

5.1. Предмет і об’єкти оперативного економічного аналізу Дослідження проблем управління і менеджменту в умовах становлення ринкових відносин показують масштабність, пріоритетність прийняття оперативних управлінських рішень на різних рівнях ієрархії економічних систем. Динамічність розвитку економічних процесів

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 5.2. Інформаційна база оперативного економічного аналізу

Повнота, своєчасність і якість розв’язання задач оперативного економічного аналізу залежать від стану інформаційних ресурсів, які можуть бути використані у процесі проведення аналітичних досліджень. Саме оперативне відображення стану економічної системи дає можливість своєчасно виявляти негативні

Економічний аналіз – Мних Є. В. – 5.3. Оперативний моніторинг і діагностика діяльності суб’єктів господарювання

Оперативний економічний аналіз є особливим видом комплексного економічного аналізу, що спирається на специфічний інструментарій та відмінний алгоритм аналітичних досліджень. Його специфіка випливає не тільки з особливостей предмета та об’єктів, а й з іншого змісту