Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – ПЕРЕДМОВА

Сучасний етап розвитку економіки України вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління виробництвом, ініціативи і виконавчої дисципліни на кожному робочому

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – ЧАСТИНА I. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Розвиток економічного аналізу та його місце у системі управління виробництвом Аналітико-синтетичний процес, що відображає суспільні явища, процеси виробництва та обміну, зміни у соціально-економічному устрої суспільства, сприяв формуванню

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Розвиток економічного аналізу та його місце у системі управління виробництвом Аналітико-синтетичний процес, що відображає суспільні явища, процеси виробництва та обміну, зміни у соціально-економічному устрої суспільства, сприяв формуванню

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – 1.1. Розвиток економічного аналізу та його місце у системі управління виробництвом

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Розвиток економічного аналізу та його місце у системі управління виробництвом Аналітико-синтетичний процес, що відображає суспільні явища, процеси виробництва та обміну, зміни у соціально-економічному устрої суспільства, сприяв формуванню

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – Програма аналізу управлінського рішення

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Розвиток економічного аналізу та його місце у системі управління виробництвом Аналітико-синтетичний процес, що відображає суспільні явища, процеси виробництва та обміну, зміни у соціально-економічному устрої суспільства, сприяв формуванню

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – 1.2. Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління

Аналіз як функція внутрішньовиробничого управління має власну методологічну основу: принципи, функції, організаційну структуру, методи та інструменти, інформаційну базу. Аналітична діяльність спрямована на вивчення попиту та вимог ринку з метою орієнтації виробництва на випуск конкурентоспроможної

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – 1.3. Предмет, зміст і завдання аналізу

Розглянуті вище питання щодо ролі аналізу дають підстави зробити висновок, що економічний аналіз вивчає господарську діяльність підприємств і об’єднань з метою оцінювання її результатів і виявлення наявних резервів. Отже, предметом економічного аналізу є фінансово-господарська

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – 1.4. Види економічного аналізу та їх роль в управлінні підприємством

Загальна схема економічного аналізу може бути представлена так, як зображено на рис. 1.2. Однак ця схема не дає повного уявлення щодо видів економічного аналізу, які використовуються підприємствами. В основі класифікації економічного аналізу покладено різні

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – 1.5. Взаємозв’язок управлінського і фінансового аналізу

Загальна схема економічного аналізу може бути представлена так, як зображено на рис. 1.2. Однак ця схема не дає повного уявлення щодо видів економічного аналізу, які використовуються підприємствами. В основі класифікації економічного аналізу покладено різні

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – 1.6. Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами

З визначення предмета та об’єкта економічного аналізу маємо: економічний аналіз – як одна з економічних дисциплін – тісно пов’язаний з іншими дисциплінами. Теоретичною основою економічного аналізу є економічна теорія, що вивчає загальні закони розвитку