Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Вступ

Для того, щоб вижити і успішно розвиватися в умовах жорстокої конкурентної боротьби, керівництво фірми повинно вміти орієнтуватися в економічній та політичній ситуаціях, прогнозувати поведінку конкурентів і споживачів, перетворювати загрози на переваги. Все це неможливо

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Частина 1. Теоретичні засади управлінської економіки

1.1. Фірма та її поведінка Будь-яке суспільство стикається з трьома основними та взаємопов’язаними проблемами: 1. Які товари мають бути вироблені та в яких кількостях, коли їх треба виробляти. 2. Як саме ці товари виробляти,

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 1.1. Фірма та її поведінка

1.1. Фірма та її поведінка Будь-яке суспільство стикається з трьома основними та взаємопов’язаними проблемами: 1. Які товари мають бути вироблені та в яких кількостях, коли їх треба виробляти. 2. Як саме ці товари виробляти,

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 1.2. Прийняття рішень за умов різних станів середовища

Проблема прийняття рішень існує, коли за певним станом зовнішнього середовища із декількох альтернатив має бути обрана найкраща. Відповідно до цього проблема прийняття рішень складається з таких елементів: – стану зовнішнього середовища; – наявності альтернатив;

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 1.3. Аналіз попиту

Менеджери знають, що попит – це кількість одиниць конкретного товару, яку споживачі згодні купити за умов чітко визначеної ціни, часу, місця і таке інше. Тобто попит є функцією множини незалежних змінних і може бути

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Кількісний аналіз попиту

Завданням аналізу попиту є встановлення зв’язків між різними факторами, що впливають на процес реалізації товару, і попитом на цей товар. Одним з найбільш поширених методів кількісного аналізу попиту є кореляційно – регресійний (статистичний) аналіз.

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 1.4. Аналіз виробництва

Після того, як фірма визначилася із товаром, який вона планує виробляти, необхідно визначитися із технологією виробництва цього товару, тобто виробничою функцією. Згадаємо, що під виробничою функцією розуміють взаємозалежність “витрати-випуск” між одним або декількома виробничими

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 1.5. Аналіз витрат

Вивчення витрат є дуже важливим, коли необхідно приймати рішення з таких питань, як ціноутворення, планування майбутнього виробництва і прибутку. В бізнесі існує дуже багато витрат, і тому при прийнятті рішення необхідно брати до уваги

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 1.6. Оптимізація діяльності фірми

Виробнича і витратна функції надають менеджеру інформацію про комбінацію ресурсів, котра забезпечує мінімальні витрати. Але вони не дають відповіді на такі запитання: – як ефективно отримувати ресурси; – яким чином власники фірми можуть забезпечити

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Частина 2. Планування і управління прибутком

2.1. Планування прибутку Основним показником успішності діяльності фірми є її прибутковість. Як фірма, так і держава зацікавлені у зростанні маси прибутку. Фірма – оскільки саме чистий прибуток є складовою грошового потоку, що повертається на

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 2.1. Планування прибутку

2.1. Планування прибутку Основним показником успішності діяльності фірми є її прибутковість. Як фірма, так і держава зацікавлені у зростанні маси прибутку. Фірма – оскільки саме чистий прибуток є складовою грошового потоку, що повертається на

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Бухгалтерська модель беззбитковості виробництва

2.1. Планування прибутку Основним показником успішності діяльності фірми є її прибутковість. Як фірма, так і держава зацікавлені у зростанні маси прибутку. Фірма – оскільки саме чистий прибуток є складовою грошового потоку, що повертається на

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Математична інтерпретація беззбитковості

Інформацію про витрати, обсяги виробництва і прибутки можна подати у вигляді математичної залежності. Математична інтерпретація беззбитковості також базується на припущенні бухгалтерської моделі. Це означає, що формули, які наведено нижче, є правильними для рішень, що

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Планування прибутку

Інструментарій аналізу беззбитковості дозволяє дати відповіді на такі питання: 1) Який рівень беззбитковості має бути, якщо фірма хоче мати певну величину прибутку до оподаткування при конкретному рівні виробництва і продажу? 2) Який обсяг реалізації

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Припущення при використанні аналізу беззбитковості

Інструментарій аналізу беззбитковості дозволяє дати відповіді на такі питання: 1) Який рівень беззбитковості має бути, якщо фірма хоче мати певну величину прибутку до оподаткування при конкретному рівні виробництва і продажу? 2) Який обсяг реалізації

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 2.2. Практичні аспекти аналізу беззбитковості

Графічний аналіз беззбитковості Вплив змін факторів, що визначають рівень беззбитковості, наочно видно на графіку беззбитковості. Для цього скористаємося, як “прямим”, так і “оберненим” графіком беззбитковості. Варіювання цінами реалізації Графік демонструє, як зміни ціни реалізації

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Графічний аналіз беззбитковості

Графічний аналіз беззбитковості Вплив змін факторів, що визначають рівень беззбитковості, наочно видно на графіку беззбитковості. Для цього скористаємося, як “прямим”, так і “оберненим” графіком беззбитковості. Варіювання цінами реалізації Графік демонструє, як зміни ціни реалізації

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Аналіз чутливості критичних співвідношень

Графічний аналіз беззбитковості Вплив змін факторів, що визначають рівень беззбитковості, наочно видно на графіку беззбитковості. Для цього скористаємося, як “прямим”, так і “оберненим” графіком беззбитковості. Варіювання цінами реалізації Графік демонструє, як зміни ціни реалізації

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Аналіз впливу структурних змін

Аналіз беззбитковості виробництва можна використовувати при визначенні оптимальної структури реалізації продукції. Структура обсягу продажу В умовах випуску і продажу декількох видів продукції рівень беззбитковості буде залежати від комбінації, в якій продається ця продукція. Розглянемо

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 2.3. Застосування аналізу беззбитковості

Оцінка ризику виробництва Аналіз рівня беззбитковості дозволяє опосередковано врахувати невизначеність ринкової ситуації і служити своєрідним індикатором ризику виробництва. Для цього рівень беззбитковості необхідно порівняти з обсягом реалізації, тобто визначити межу безпеки (margin of safety).

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Оцінка ризику виробництва

Оцінка ризику виробництва Аналіз рівня беззбитковості дозволяє опосередковано врахувати невизначеність ринкової ситуації і служити своєрідним індикатором ризику виробництва. Для цього рівень беззбитковості необхідно порівняти з обсягом реалізації, тобто визначити межу безпеки (margin of safety).

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Аналіз умов беззбитковості цінових рішень

Оцінка ризику виробництва Аналіз рівня беззбитковості дозволяє опосередковано врахувати невизначеність ринкової ситуації і служити своєрідним індикатором ризику виробництва. Для цього рівень беззбитковості необхідно порівняти з обсягом реалізації, тобто визначити межу безпеки (margin of safety).

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Частина 3. Ринкова структура і аналіз ціноутворення

3.1. Ринкові структури Цінова політика суттєво впливає на результати діяльності будь-якого підприємства. Від неї значною мірою залежить успішність фірми або й виживання у довгостроковому періоді, за допомогою цін споживачі формують перше враження від продукції.

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 3.1. Ринкові структури

3.1. Ринкові структури Цінова політика суттєво впливає на результати діяльності будь-якого підприємства. Від неї значною мірою залежить успішність фірми або й виживання у довгостроковому періоді, за допомогою цін споживачі формують перше враження від продукції.

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Визначення цілей

3.1. Ринкові структури Цінова політика суттєво впливає на результати діяльності будь-якого підприємства. Від неї значною мірою залежить успішність фірми або й виживання у довгостроковому періоді, за допомогою цін споживачі формують перше враження від продукції.

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Ринкова структура і аналіз ціноутворення

Перш ніж розглядати методики ціноутворення, потрібно звернути увагу на загальні моделі різних типів ринків, оскільки фірми не існують самі по собі і цінова політика фірми залежить саме від типу ринку, на якому вона функціонує.

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Досконала конкуренція

Перш ніж розглядати методики ціноутворення, потрібно звернути увагу на загальні моделі різних типів ринків, оскільки фірми не існують самі по собі і цінова політика фірми залежить саме від типу ринку, на якому вона функціонує.

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Чиста монополія

На іншому кінці континуума ринкових структур, протилежному ідеальній конкуренції, стоїть монополія – такий тип ринкової структури, коли лише одна фірма пропонує весь ринковий обсяг продукції, для якої не існує близьких замінників. Прикладом монополій є

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Монополістична конкуренція

На іншому кінці континуума ринкових структур, протилежному ідеальній конкуренції, стоїть монополія – такий тип ринкової структури, коли лише одна фірма пропонує весь ринковий обсяг продукції, для якої не існує близьких замінників. Прикладом монополій є

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Олігополія

На іншому кінці континуума ринкових структур, протилежному ідеальній конкуренції, стоїть монополія – такий тип ринкової структури, коли лише одна фірма пропонує весь ринковий обсяг продукції, для якої не існує близьких замінників. Прикладом монополій є

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Нецінова конкуренція: диференціація продукту та реклама

На іншому кінці континуума ринкових структур, протилежному ідеальній конкуренції, стоїть монополія – такий тип ринкової структури, коли лише одна фірма пропонує весь ринковий обсяг продукції, для якої не існує близьких замінників. Прикладом монополій є

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 3.2. Практика ціноутворення і прийняття рішень

Методичні основи визначення ціни Як було показано у попередньому розділі, можливості та проблеми цінової політики залежать від типу ринку, на якому функціонує фірма. Проте у будь-якому випадку потрібно мати чітку логічну послідовність встановлення цін

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Методичні основи визначення ціни

Методичні основи визначення ціни Як було показано у попередньому розділі, можливості та проблеми цінової політики залежать від типу ринку, на якому функціонує фірма. Проте у будь-якому випадку потрібно мати чітку логічну послідовність встановлення цін

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Визначення цілей ціноутворення

Методичні основи визначення ціни Як було показано у попередньому розділі, можливості та проблеми цінової політики залежать від типу ринку, на якому функціонує фірма. Проте у будь-якому випадку потрібно мати чітку логічну послідовність встановлення цін

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Оцінка попиту

Як відомо, ціна та попит співіснують у обернено пропорційній залежності. Цю залежність відображає крива попиту, яка показує, яку кількість товару буде продано на ринку протягом певного часу за конкретної ціни. Ціноутворення, орієнтоване на ринковий

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Аналіз витрат

Як відомо, ціна та попит співіснують у обернено пропорційній залежності. Цю залежність відображає крива попиту, яка показує, яку кількість товару буде продано на ринку протягом певного часу за конкретної ціни. Ціноутворення, орієнтоване на ринковий

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Аналіз цін та товарів конкурентів

Будь-яка фірма, окрім фірми-монополіста, у своїй діяльності повинна враховувати присутність та реакції конкурентів. Максимальна ціна може визначатися попитом, а мінімальна – витратами, і різниця між ними є “полем гри”, на якому приймаються рішення про

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Вибір методу ціноутворення

Будь-яка фірма, окрім фірми-монополіста, у своїй діяльності повинна враховувати присутність та реакції конкурентів. Максимальна ціна може визначатися попитом, а мінімальна – витратами, і різниця між ними є “полем гри”, на якому приймаються рішення про

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Вибір цінової стратегії

Методи ціноутворення, які розглядалися вище, встановлюють базовий рівень цін, який може коригуватися за допомогою цінових стратегій, що використовуються фірмою. Стратегія цінової політики – це набір практичних методів та факторів, які використовуються підприємством з метою

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – 3.3. Приклади цінових стратегій

1. Базові стратегії ціноутворення Основне правило максимізації прибутку: МС = МR. Якщо є функції попиту та пропозиції, легко визначити ціну, з якої прибуток максимальний. Часто інформації про ці функції немає (така ситуація виникає в

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Список літератури

1. Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ. / Под ред. А. М. Никитина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 743 с. Сио К К. Управленческая экономика: