Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Аналіз чутливості критичних співвідношень

Графічний аналіз беззбитковості

Вплив змін факторів, що визначають рівень беззбитковості, наочно видно на графіку беззбитковості. Для цього скористаємося, як “прямим”, так і “оберненим” графіком беззбитковості.

Варіювання цінами реалізації

Графік демонструє, як зміни ціни реалізації продукції впливають на рівень беззбитковості, рис. 2.7.

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Покриття складових постійних витрат

Розподіл постійних витрат на складові дозволить визначити рівні виробництва, які необхідні для покриття різних компонентів постійних витрат за умов конкурентної ціни реалізації, рис. 2.10.

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Рис. 2.10. Покриття складових постійних витрат

Згідно з графіком фірма не буде мати збитків і покриє всі свої виробничі витрати при рівні виробництва Однак вона могла б функціонувати без збитків і на рівні виробництва (2В2, якби їй вдалося домовитись з орендодавцем про відстрочення сплати орендної плати. Вона могла б функціонувати без збитків і на рівні (2В1, але за умов домовленості із банкіром про відстрочення сплати відсотків.

Суттєвою складовою постійних витрат фірми можуть бути амортизаційні відрахування, а також управлінські витрати. Таким чином аналіз складових постійних витрат може стати в нагоді при визначенні шляхів використання як власних ресурсів фірми, так і запозичених.

Варіювання цінами реалізації

Раніше було розглянуто вплив ціни реалізації на рівень беззбитковості за умов, що всю продукцію реалізують за однією ціною. При цьому припущенні графік сукупного доходу – пряма лінія. Однак продукція може бути продана за різними цінами. Наприклад в різних регіонах можна продавати різну кількість продукції за різними цінами. Графічно це виглядає так, рис. 2.11.

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Рис. 2.11. Вплив диференціації цін на рівень беззбитковості

Аналіз графіка свідчить, що за умов реалізації продукції за різними цінами (кількість продукції Q0 продають за більш високою ціною Р1, ніж вся інша продукція) рівень беззбитковості зростає до Q<2В2 порівняно з рівнем беззбитковості Q<2В1, який досягався за умов продажу всієї продукції за єдиною ціною Р1.

Використання цього графіка може бути слушним при формуванні цінової стратегії фірми.

Зв’язок між обсягом реалізації і прибутком покриття

Графічно взаємозв’язок між плановим обсягом реалізації і сукупними прибутком покриття наведено на рис. 2.12.

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Рис. 2.12. Графік прибутку покриття

Оскільки сукупний прибуток покриття складається з постійних витрат і прибутку до оподаткування, то в даному випадку зручно використовувати “обернений” графік беззбитковості.

З наведеного графіка видно, що при запланованому обсязі реалізації продукції QПл фірма може отримати сукупний прибуток покриття СМШ. Графік можна використовувати і навпаки: для визначення обсягу реалізації, необхідного для отримання запланованої величини сукупного прибутку покриття.

Аналіз чутливості критичних співвідношень

Аналіз впливу змін ціни реалізації, змінних та постійних витрат на рівень беззбитковості можна робити не лише графічно, а й алгебраїчно. Для цього згадаємо формулу, за якою розраховують коефіцієнт покриття, а також формули, за якими розраховують сукупний дохід від реалізації і сукупний прибуток покриття. Отже:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Наведений у такому вигляді коефіцієнт покриття дозволяє здійснити аналіз чутливості рівня беззбитковості до змін основних факторів.

Зміни цін на ресурси

За умов зміни ціни реалізації на ДР зміна коефіцієнта покриття складе:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Тоді новий обсяг продукції, необхідний для досягнення рівня беззбитковості, буде дорівнювати:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Можна інакше підійти до визначення нового рівня беззбитковості за умов зміни ціни, а саме: визначити беззбитковий приріст продажу у відсотках. Для цього скористаємося формулою:

Економічна теорія управління фірмою

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

У цій формулі величини змін ціни і одиничного прибутку покриття можуть бути подані будь-яким, але однаковим засобом (в абсолютному значенні, у відсотках або частках від одиниці). В результаті все рівно буде отримано відсотковий показник того, наскільки має змінитися кількість продукції, що реалізується.

Зміни середніх змінних витрат

Вплив змін середніх змінних витрат визначають за такою формулою:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Тоді новий обсяг реалізації, необхідний для досягнення рівня беззбитковості, складе:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Таким чином зростання змінних витрат веде до зростання рівня беззбитковості і навпаки: зменшення змінних витрат веде до зменшення рівня беззбитковості.

Зміни постійних витрат

Вплив змін постійних витрат на рівень беззбитковості оцінюють за допомогою формули:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Отже зростання постійних витрат призводить до зростання рівня беззбитковості і, відповідно, зменшення постійних витрат сприяє зменшенню рівня беззбитковості.

Наведені формули враховують вплив на рівень беззбитковості лише одного з факторів за умов, що всі інші фактори залишаються незмінними. Однак в житті набагато частіше виникають ситуації, коли фірма передбачає одночасну зміну як ціни, так і витрат.

Зміни ціни і змінних витрат

Для того, щоб оцінити, як вплине на рівень беззбитковості одночасна зміна ціни і змінних витрат, скористаємося формулою:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Слід звернути увагу на те, що в даному випадку величини, що використовуються для розрахунків, обов’язково мають бути подані в абсолютних грошових одиницях (в гривнях або іншій валюті).

Крім того, чисельник (Δр-Δаус) являє собою зміну одиничного прибутку покриття, а знаменник (старий одиничний прибуток покриття плюс зміна одиничного прибутку покриття) фактично дорівнює новому значенню одиничного прибутку покриття. Тобто загальна формула розрахунку беззбиткового приросту реалізації (ДВЕР) має вигляд:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень

Зміни ціни й постійних витрат

Для визначення беззбиткового приросту реалізації за умов одночасної зміни ціни й постійних витрат необхідно знайти суму розрахунків:

А) беззбиткової зміни обсягу реалізації за умов зміни ціни;

Б) беззбиткового приросту обсягу реалізації за умов приросту постійних витрат.

Оскільки беззбитковий приріст обсягу реалізації за умов зміни ціни визначається у відсотках, а беззбитковий приріст обсягу реалізації за умов приросту постійних витрат визначається у натуральному вимірі, то розрахунки беззбиткового приросту реалізації за умов одночасного зміни ціни і постійних витрат можна здійснювати за двома формулами:

А) для визначення беззбиткового приросту обсягу реалізації в натуральному вимірі:

Економічна теорія управління фірмою  Іванова Н. Ю  Аналіз чутливості критичних співвідношень


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Аналіз чутливості критичних співвідношень