Економічна теорія – Білецька Л. В

Економічна теорія – Білецька Л. В. – ПЕРЕДМОВА

Економіка – основа існування і розвитку людської цивілізації. При цьому історичний поступ суспільства характеризується постійним ускладненням економічних процесів, які з часом стають предметом наукового вивчення. Це зумовило зародження економічної думки і згодом економічної теорії.

Економічна теорія – Білецька Л. В. – ЧАСТИНА І

Розділ I. Політекономія Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку Економічні реформи, покликані формувати в Україні сучасну, ефективну соціально-орієнтовану економіку з ринковими принципами і методами господарювання. Тому з’явилась об’єктивна необхідність теоретичного осмислення процесів ринкових

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Розділ I. Політекономія

Розділ I. Політекономія Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку Економічні реформи, покликані формувати в Україні сучасну, ефективну соціально-орієнтовану економіку з ринковими принципами і методами господарювання. Тому з’явилась об’єктивна необхідність теоретичного осмислення процесів ринкових

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку

Розділ I. Політекономія Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку Економічні реформи, покликані формувати в Україні сучасну, ефективну соціально-орієнтовану економіку з ринковими принципами і методами господарювання. Тому з’явилась об’єктивна необхідність теоретичного осмислення процесів ринкових

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 2. Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку економічної теорії

Кожному з нас відомо слово “економіка”. Але знаходячись в оточенні економіки, ми не можемо легко і просто пояснити що це таке, тому що економіка – поняття досить загальне, багатозначне і однією фразою його визначити

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 3. Предмет, метод, і функції економічної теорії

До 90-х років ХХ ст. у нашій країні у формуванні економічного мислення виключне місце займала марксистська політична економія. Тому предмет дослідження економіки як науки трактувався однобічно, інші теорії не вивчалися або оголошувалися ненауковими, що

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 4. Економічні системи

Сучасний світ характеризується наявністю різних економічних систем, а економіка кожної країни являє собою велику систему, в якій багато самих найрізноманітніших видів господарської діяльності, де кожна ланка, компонент системи може існувати тільки тому, що отримує

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 1. Економічний зміст власності. Типи і форми власності

Коли ми вивчаємо поняття економічної системи і господарський лад країни завжди ставимо питання: кому належить економічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї влади полягає в характері привласнення засобів виробництва і його результатів. Щоб

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 2. Продукт виробництва. Потреби і економічний вибір

Виробництво існує і розвивається задля задоволення різноманітних людських потреб. Макконелл К. Р. і Брю С. Л. в книзі “Економікс: принципи, проблеми і політика” дають таке визначення потреб: потреби – це бажання споживачів придбати і

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 5. Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва

Як нам уже відомо, основою життя людського суспільства є економіка, яка утворює каркас цивілізації і являє собою фундамент для усіх інших сфер діяльності людей – політики, культури, моралі, ідеології, науки, соціальної і духовної сфери

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 1. Натуральне виробництво

Як нам уже відомо, основою життя людського суспільства є економіка, яка утворює каркас цивілізації і являє собою фундамент для усіх інших сфер діяльності людей – політики, культури, моралі, ідеології, науки, соціальної і духовної сфери

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 2. Причини виникнення та суть товарного виробництва

Як нам уже відомо, основою життя людського суспільства є економіка, яка утворює каркас цивілізації і являє собою фундамент для усіх інших сфер діяльності людей – політики, культури, моралі, ідеології, науки, соціальної і духовної сфери

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 3. Товар та його властивості

Товар – це продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу, а не для особистого споживання. Товаром може бути як речовий продукт, так і послуга або інформація, а також робоча сила (праця), земля, капітал

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 6. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція

1. Закономірності виникнення і суть грошей Гроші – одне з найдавніших економічних явищ, яке виявляє найсуттєвіший вплив на усі сторони людського життя. Стародавні римляни говорили, що “гроші рухають світом”. Існує багато шкіл і течій

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 1. Закономірності виникнення і суть грошей

1. Закономірності виникнення і суть грошей Гроші – одне з найдавніших економічних явищ, яке виявляє найсуттєвіший вплив на усі сторони людського життя. Стародавні римляни говорили, що “гроші рухають світом”. Існує багато шкіл і течій

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 2. Функції грошей

Найзагальнішою функцією грошей, у якій розкривається їх сутність, є властивість бути загальним еквівалентом та загальною формою вартості. Згідно марксистської теорії грошей, виділяють такі функції грошей, як: Міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження (утворення скарбів),

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 3. Теорії грошей

Теорії грошей – це сукупність поглядів різних напрямів світової економічної думки про роль і місце грошей в економіці. У світовій економічній думці існує два напрями теорії грошей: 1) класичний, неокласичний та сучасний монетаристський; 2)

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 4. Грошова маса та її агрегати

Важливим принципом грошового обігу є те, що грошова маса повинна відповідати потребам обігу. Грошова маса – сукупність залишків грошей в усіх її формах, що знаходиться у розпорядженні суб’єктів економічної системи за певний період. Підтримання

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 5. Закон грошового обігу

Кількість грошей, яка перебуває в обігу, не може бути необмеженою, оскільки для реалізації товарів, що надійшли в сферу обігу, слід чітко визначити кількість грошей. Чим більша сума цін товарів, тим більше грошей необхідно для

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 6. Система грошового обігу та її типи

Грошова система – це форма організації грошового обігу, що історично склалася в даній країні, і закріплена законодавчими актами. Грошові системи сформувалися з утвердженням централізованих держав (XVI-XVII ст.). У світі існують різні системи грошового обігу,

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 7. Інфляція і дефляція

Інфляція (лат. inflation – роздування) – процес зростання загального рівня цін в країні внаслідок порушення закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу знаходиться надлишкова кількість грошей (готівкових і безготівкових). Таке становище веде

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Розділ II. Мікроекономіка

Однією з найважливіших складових частин сучасної економічної теорії є мікроекономіка, яка вивчає господарську діяльність різних економічних суб’єктів (їх поведінку в економіці) і механізм досягнення мети. До економічних суб’єктів відносять споживачів і виробників, робітників, землевласників,

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 7. Ринок, його функції і структура

Однією з найважливіших складових частин сучасної економічної теорії є мікроекономіка, яка вивчає господарську діяльність різних економічних суб’єктів (їх поведінку в економіці) і механізм досягнення мети. До економічних суб’єктів відносять споживачів і виробників, робітників, землевласників,

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Особиста влада

Традиційні управлінські повноваження виходять від організації. Менеджер отримує право заохочувати або карати підлеглих з метою дії на їх поведінку разом з посадою. Існують такі види посадової влади: законна влада, право на винагороду, право на

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Форми і методи наукового управління підприємством

Традиційні управлінські повноваження виходять від організації. Менеджер отримує право заохочувати або карати підлеглих з метою дії на їх поведінку разом з посадою. Існують такі види посадової влади: законна влада, право на винагороду, право на

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 3. Сутність та основи маркетингу

Теорія маркетингу (англ. marketing від market – ринок, збут) виникла на початку XX ст. у США у зв’язку з проблемою реалізації продукції в умовах відносно високого матеріально-технічного рівня виробництва, розгалуженої торгової мережі, значного насичення

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 10. Витрати. Прибуток. Дохід

Однією з найважливіших категорій економічної теорії є Витрати виробництва “С” (англ. costs – витрати), Тому що за умов ринкової економіки вони виявляють чітко визначений вплив не лише на величину прибутку підприємства і можливості розширення

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Фонди підприємства та їх рух у виробництві

Однією з найважливіших категорій економічної теорії є Витрати виробництва “С” (англ. costs – витрати), Тому що за умов ринкової економіки вони виявляють чітко визначений вплив не лише на величину прибутку підприємства і можливості розширення

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 11. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання

Однією із визначальних рис світової економіки є те, що економічні взаємовідносини її суб’єктів проявляють себе у конкуренції, яка є іманентною (властивою) існуванню ринкової системи господарювання. Конкуренція – могутня рушійна сила усієї системи ринкового господарства,

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 1. Монополістична конкуренція і олігополія

Монополістична конкуренція відзначається такими рисами: – на галузевому ринку діють кілька десятків переважно середніх фірм, що конкурують між собою; – конкуренти випускають диференційований продукт (продукт одного типу, але з певними, лише йому властивими, особливостями),

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 2. Антимонопольне регулювання

Як відомо, сьогодні в країнах Заходу держава активно втручається в господарську діяльність монополій і олігополій. Вона намагається не допустити надмірного впливу монополій і олігополій в економіці, розробляє антимонопольне законодавство. Антимонопольне законодавство спрямовано проти нагромадження

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 12. Функціонування найважливіших. Ринків факторів виробництва

1. Ринок праці. Проблема зайнятості Ринок праці, як і ринки інших факторів виробництва, являє собою складову частину ринкової економіки. На відміну від інших ринків, ринок праці характеризується високим ступенем невизначеності, особливістю функціонування, тому що

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 1. Ринок праці. Проблема зайнятості

1. Ринок праці. Проблема зайнятості Ринок праці, як і ринки інших факторів виробництва, являє собою складову частину ринкової економіки. На відміну від інших ринків, ринок праці характеризується високим ступенем невизначеності, особливістю функціонування, тому що

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Форми безробіття. Закон Оукена

Розрізняють кілька форм безробіття: фрикційне, структурне, сезонне, циклічне, технологічне, приховане. Фрикційне (лат. Frictio – тертя) безробіття виникає внаслідок добровільної зміни роботи працівником, при цьому певний час він витрачає на пошуки нового місця роботи, тобто

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Методи досліджень та способи регулювання зайнятості. Крива Філліпса. Мультиплікатор зайнятості Р. Кана та Дж. М. Кейнса

Особливо небезпечним явищем безробіття стало після першої світової війни, коли воно досягло найвищого рівня. Це було пов’язано, насамперед, з світовою економічною кризою 1929- 1933 років, коли рівень безробіття в окремих країнах досягав 35- 40

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Заробітна плата

В історії світової економічної думки існує багато варіантів визначення заробітної плати. її розглядають як плату за три різні об’єкти: 1) працю; 2) робочу силу; 3) послуги праці, або робочої сили. Перші спроби обгрунтування суті

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата

Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата – це сума грошей, яку отримує працівник за продаж капіталісту робочої сили та частково результатів її функціонування. Одиницею виміру номінальної заробітної плати є погодинна ставка.

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 2. Ринок капіталів. Процентна ставка та інвестиції

Ринок капіталу як і ринок праці є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактору виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозицію, так і на ціну, тобто на механізм ринку капіталу. Капітал:

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу

Ринок капіталу як і ринок праці є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактору виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозицію, так і на ціну, тобто на механізм ринку капіталу. Капітал:

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Кредит та його форми

Кредит (лат. creditum – позика, борг) – є формою руху позичкового капіталу. Це система економічних відносин, які виникають в економічному обороті тимчасово вільних грошових коштів, з одного боку, і як нагальна потреба додаткових грошових

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система

Реалізуючи свою кредитну політику держава спирається на інституційну структуру кредитної системи і кредитний механізм. Кредитна система це сукупність кредитних відносин, форм і методів кредитування в єдності з сукупністю кредитно-фінансових інститутів, які забезпечують функціонування цих

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Позичковий процент і його норма

Поділ кредитного ринку на Грошовий ринок і ринок облігацій Зумовлений відмінністю конкретних форм кредиту з точки зору їх ліквідності. Ліквідність – це сукупність легкості, з якою кредитні засоби перетворюються в платіжні засоби, тобто оборотність

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Ринок цінних паперів як особлива форма руху капіталів

В структурі ринкової економіки багатьох країн світу особливе місце займає ринок цінних паперів. Він називається так тому, що об’єктом купівлі-продажу на ньому є досить специфічний товар – цінні папери. Цінний папір – це своєрідний

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Фондові біржі та їх функції

Провідним структурним елементом вторинного ринку цінних паперів є фондова біржа (лат. bursa – гаманець) – організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Завдяки їй потік грошового капіталу спрямовується у ті

Економічна теорія – Білецька Л. В. – 3. Ринок землі. Рента

У всі часи земля вважалася основним природним (первинним) фактором виробництва. Це пояснюється її особливою роллю в господарській діяльності. Земля – першоджерело речових благ. Вона не є продуктом праці, але, будучи залученою у виробничу діяльність

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі

У всі часи земля вважалася основним природним (первинним) фактором виробництва. Це пояснюється її особливою роллю в господарській діяльності. Земля – першоджерело речових благ. Вона не є продуктом праці, але, будучи залученою у виробничу діяльність

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Ринок природних ресурсів та його рівновага

У всі часи земля вважалася основним природним (первинним) фактором виробництва. Це пояснюється її особливою роллю в господарській діяльності. Земля – першоджерело речових благ. Вона не є продуктом праці, але, будучи залученою у виробничу діяльність

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Економічна природа рентних відносин

Економічна рента – це дохід не тільки від фактору виробництва “земля”, але й будь-якого іншого фактора, пропозиція якого обмежена. Таким є визначення ренти класичною школою. Слово “рента” у перекладі з французької (rente) означає “повертаю”,

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Розділ III. Макроекономіка

Економічна система (або матеріальне виробництво) в кожній країні складається з двох рівнів: мікро – та макроекономіки. Якщо мікроекономіка – це економіка окремого підприємства чи галузі, динаміка ринкових цін на той чи інший товар, то

Економічна теорія – Білецька Л. В. – Глава 13. Національна економіка та її найважливіші показники

Економічна система (або матеріальне виробництво) в кожній країні складається з двох рівнів: мікро – та макроекономіки. Якщо мікроекономіка – це економіка окремого підприємства чи галузі, динаміка ринкових цін на той чи інший товар, то