Економічна політика – Бєляєв О. О

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Передмова

Економічна політика – це реалізація економічної теорії; вона здійснюється для піднесення у соціально-економічної ефективності суспільного виробництва. В економічній політиці віддзеркалюється рівень державного менеджменту, а це один із засадних чинників економічного зростання і розвитку. Якщо

Економічна політика – Бєляєв О. О. – РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Економічна політика – це реалізація економічної теорії; вона здійснюється для піднесення у соціально-економічної ефективності суспільного виробництва. В економічній політиці віддзеркалюється рівень державного менеджменту, а це один із засадних чинників економічного зростання і розвитку. Якщо

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 1. ПРЕДМЕТ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Економічна політика – це реалізація економічної теорії; вона здійснюється для піднесення у соціально-економічної ефективності суспільного виробництва. В економічній політиці віддзеркалюється рівень державного менеджменту, а це один із засадних чинників економічного зростання і розвитку. Якщо

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Економіка і політика: їхня сутність і взаємозв’язок

Економічна політика – це реалізація економічної теорії; вона здійснюється для піднесення у соціально-економічної ефективності суспільного виробництва. В економічній політиці віддзеркалюється рівень державного менеджменту, а це один із засадних чинників економічного зростання і розвитку. Якщо

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Сутність, принципи і складові економічної політики

Економічні функції держави реалізуються через її економічну політику. Що ж маємо розуміти стосовно останньої з погляду її предмета? Тут треба зауважити, що це не просто дидактично-пізнавальна проблема, а важлива складова реальних надбудовних відносин, які

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Концепції економічної політики

Нагальну потребу в активній економічній політиці держави як важливому факторі успішного розвитку економіки обгрунтував ще Ф. Ліст1, підтримав К. Родбертус, розвинув В. І. Ленін і в оновленій формі сформулював Дж. М. Кейнс. Зміст і

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Державну економічну політику можна розглядати як механізм використання Інструментів регулювання для досягнення національних інтересів. Цю політику становлять два основні аспекти – теоретичний і практичний. Теоретичний аспект державної економічної політики передбачає систематичне наукове дослідження методів,

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Теорія суспільного вибору в економічній політиці

Державну економічну політику можна розглядати як механізм використання Інструментів регулювання для досягнення національних інтересів. Цю політику становлять два основні аспекти – теоретичний і практичний. Теоретичний аспект державної економічної політики передбачає систематичне наукове дослідження методів,

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Система цілей економічної політики

За сучасних умов економічна політика визначається: ° концентрованим характером – держава мобілізує великі матеріальні та грошові ресурси, поєднує економічні й адміністративно-правові форми, регулює не тільки внутрішні, а й зовнішні умови виробництва; – масштабністю –

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Механізм реалізації економічної політики

Реалізація державної економічної політики – це неперервний, динамічний процес досягнення поставлених цілей, в якому беруть участь різні органи державної влади й інститути громадянського суспільства. Реалізація починається відразу ж після схвалення і легітимації державної економічної

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 3. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Показником того, наскільки суспільство опанувало мистецтво застосування економічних законів, є кількісна різноманітність методів та інструментів, за допомогою яких реалізовують економічну політику. Власне, й ефективність економічної політики великою мірою залежить від інструментарію, який вона використовує.

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Методи і засоби економічної політики

Показником того, наскільки суспільство опанувало мистецтво застосування економічних законів, є кількісна різноманітність методів та інструментів, за допомогою яких реалізовують економічну політику. Власне, й ефективність економічної політики великою мірою залежить від інструментарію, який вона використовує.

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Еволюція методів і засобів економічної політики

Методи і засоби економічної політики становлять цілісну систему, проте вони не є незмінними. Як система методів і засобів економічної політики, так і її складники залежать від рівня економічного розвитку країни та від характеру панівних

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 4. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ

З розвитком суспільства економічні інтереси утворюють складну взаємообумовлену систему, яка завжди суперечлива. Ця неузгодженість інтересів суб’єктів господарювання негативно позначається на ефективності суспільного виробництва і соціальній стабільності суспільства. Найбільш владним суб’єктом економічної діяльності і захисником

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Система економічних інтересів суспільства

З розвитком суспільства економічні інтереси утворюють складну взаємообумовлену систему, яка завжди суперечлива. Ця неузгодженість інтересів суб’єктів господарювання негативно позначається на ефективності суспільного виробництва і соціальній стабільності суспільства. Найбільш владним суб’єктом економічної діяльності і захисником

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Необхідність і механізми поєднання економічних інтересів

Кожне суспільство у своєму історичному розвитку має відповідну соціальну, класову структуру, яка визначає складну систему економічних інтересів і реалізується в економічних відносинах між людьми, соціальними групами, класами в процесі суспільного виробництва. Економічні інтереси як

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Економічна політика як механізм поєднання економічних інтересів

Якщо економічна теорія пізнає суть і способи дії економічних законів, то економічна політика опрацьовує механізми їх використання і практичної реалізації. Отже, економічна політика – – це практична діяльність держави як представника і захисника інтересів

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 5. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Об’єктивні процеси, що відбуваються в українському суспільстві й у першу чергу в економіці, передбачають адекватне реагування економічної політики. Тут посилюється значення інституціональних факторів, ідеологічних відносин, моральних аспектів у формуванні стратегії і тактики соціально-економічного розвитку

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Зростання ролі інституціональних факторів економічного розвитку

Об’єктивні процеси, що відбуваються в українському суспільстві й у першу чергу в економіці, передбачають адекватне реагування економічної політики. Тут посилюється значення інституціональних факторів, ідеологічних відносин, моральних аспектів у формуванні стратегії і тактики соціально-економічного розвитку

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Методологічні аспекти інституціональних факторів економічної системи

Якісні зрушення в соціально-економічних процесах, зміна парадигми економічної теорії потребують оновлення теоретичних підходів до аналізу економічної політики. Соціалізація та гуманізація економічних відносин, відхід від економічної детермінації суспільного життя підносять значення над економічних факторів соціального

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Вплив інституціональних факторів на економічну політику

Дослідження ролі інституціональних факторів у економічному механізмі дає нам змогу трактувати сукупність взаємопов’язаних інститутів як певний соціокультурний устрій або генотип, притаманний певному суспільству, і який є специфічною ознакою його економічного розвитку. Тобто соціокультурний генотип

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 4. Інституціональні засади перехідної економіки

Досвід реформування постсоціалістичної економіки підтверджує стратегічну важливість інституціонального аспекту трансформації, його головну роль проти економічної політики. Не-спрацювання ринкових реформ на початкових етапах економічних перетворень в Україні, як і в Росії, пояснюється саме неврахуванням інституціональних

Економічна політика – Бєляєв О. О. – РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Тема 6. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У період трансформаційних перетворень економічних систем економічна політика зазнає неабияких змін, що обумовлюється кардинальними зрушеннями в системі економічних відносин і тягне за собою вдосконалення також механізму

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 6. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Тема 6. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У період трансформаційних перетворень економічних систем економічна політика зазнає неабияких змін, що обумовлюється кардинальними зрушеннями в системі економічних відносин і тягне за собою вдосконалення також механізму

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Вибір моделі розвитку України

Тема 6. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У період трансформаційних перетворень економічних систем економічна політика зазнає неабияких змін, що обумовлюється кардинальними зрушеннями в системі економічних відносин і тягне за собою вдосконалення також механізму

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Економічна тактика перехідного періоду

Свій вибір Україна зробила влітку 1990 р., коли Верховна Рада схвалила Декларацію про державний суверенітет України та Закон України “Про економічну самостійність України”. У цих документах принцип, за яким суверенність держави можлива лише на

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Головні стратегічні напрями перехідного періоду

Утвердження нової моделі господарювання, побудова соціально орієнтованої ринкової економіки мали відбуватися на підставі комплексного, взаємозв’язаного розвитку як економічного змісту перетворень, так і їхньої соціальної форми, тобто продуктивних сил і економічних відносин. Проте реформаторські зусилля

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 4. Основні стратегічні напрями економічного розвитку до 2004 р

Стратегічну мету української вищої державної влади історично було визначено мало не з перших днів незалежності: уперед, до Європи, точніше, до західноєвропейських стандартів якості життя. Тільки от з кожним роком ми все більше й більше

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 7. СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Нині наша економічна політика підпорядкована комплексній трансформації адміністративно-командної економіки в ринкову. Але становлення та функціонування цивілізованих ринкових відносин неможливе без структурної перебудови української економіки як у функціонально-галузевому, так і в інституціональному аспектах. У цьому

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Структурні зрушення в економіці Складові структурної політики

Нині наша економічна політика підпорядкована комплексній трансформації адміністративно-командної економіки в ринкову. Але становлення та функціонування цивілізованих ринкових відносин неможливе без структурної перебудови української економіки як у функціонально-галузевому, так і в інституціональному аспектах. У цьому

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Механізм структурних змін в економіці

Формування структурної політики передбачає теоретичне обгрунтування її мети і пріоритетних напрямів на відповідному етапі розвитку економіки, критеріїв такої пріоритетності, методів і важелів (інструментів) структурного регулювання. У загальному контексті ця політика включає такі головні напрями:

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Напрями і пріоритети структурної політики в Україні

Провідною ланкою формування майбутньої моделі економіки України є активна та скерована структурна політика. Між тим, визначаючи її магістральні напрями, неможливо абстрагуватися від спадщини, що залишилась нам від Радянського Союзу. Так, глибокі диспропорції народногосподарської структури,

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 8. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стратегічний курс на створення підвалин соціально орієнтованої економіки в Україні потребує розв’язання першочергових проблем перехідної економіки. Передовсім це стосується стабілізації економіки, а також переходу до справжнього економічного зростання. У пропонованій темі розглядаються зміст політики

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Сутність макроекономічної стабілізації та її моделі

Стратегічний курс на створення підвалин соціально орієнтованої економіки в Україні потребує розв’язання першочергових проблем перехідної економіки. Передовсім це стосується стабілізації економіки, а також переходу до справжнього економічного зростання. У пропонованій темі розглядаються зміст політики

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Фінансова політика

Нагадаємо, що вже йшлося про те, що частина фінансової політики, спрямована на стабілізацію економіки, за англо-американською традицією називається фіскальною політикою. Проте слід зауважити, що в традиційному розумінні під фіскальною політикою розуміють стягування податків. Разом

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Грошово-кредитна політика

Важливим складником економічної політики країн з розвинутою ринковою системою є грошово-кредитна політика. Щоб ліпше уявити її роль в економічному житті, слід узяти до уваги такі теоретичні положення. У процесі відтворення суспільного продукту на перше

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 9. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Недостатня увага до вивчення регіональних відносин і відповідних територіальних структур пояснюється сформованою в економічній теорії думкою, що регіональний аспект відбиває особливі сторони розвитку економічних відносин, тобто нетипові їх риси, і тому дослідження цих питань

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Державна регіональна політика

Недостатня увага до вивчення регіональних відносин і відповідних територіальних структур пояснюється сформованою в економічній теорії думкою, що регіональний аспект відбиває особливі сторони розвитку економічних відносин, тобто нетипові їх риси, і тому дослідження цих питань

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Взаємовідносини держави і регіону як суб’єкта господарювання

Парадокс, але політика регіонів не завжди відповідає політиці держави. Регіони можуть мати свої пріоритетні напрями розвитку, які іноді не збігаються з державними. Проте державна регіональна економічна політика і політика регіонів не мають бути суперечливими:

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Особливості реалізації регіональної політики

В Україні утворилися структурно та якісно деформовані територіально-виробничі комплекси переважно екстенсивного типу, у котрих домінують найменш ефективні видобувні галузі та галузі важкої промисловості із застарілими технологіями рівня 60;-70-х років, а також виробництва ВПК. Значна

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 10. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

У попередніх темах докладно розглянуто основні складові економічної політики. Але без соціальної політики вона не буде довершеною і не зможе забезпечити успіху в побудові соціально орієнтованої економіки, а в перспективі – і постіндустріального суспільства.

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Соціальна нерівність і її види

У попередніх темах докладно розглянуто основні складові економічної політики. Але без соціальної політики вона не буде довершеною і не зможе забезпечити успіху в побудові соціально орієнтованої економіки, а в перспективі – і постіндустріального суспільства.

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Основні напрямки соціальної політики

Як уже зазначалось, ринкова економіка не усуває соціальної нерівності, яка загрожує соціальній стабільності, і за несприятливих умов знижує економічну ефективність. Соціальна ж політика покликана пом’якшувати крайні прояви результатів дії ринкових сил. З цією метою

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Пріоритети соціальної політики в перехідній економіці України

У значної частини населення України середньомісячний грошовий дохід набагато менший за рівень малозабезпеченості. Наприклад, 1998 року середньомісячний грошовий дохід у IV кварталі на душу населення становив 92 грн., а рівень малозабезпеченості був 109 грн.

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЗА УМОВ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Існування світового господарства на ринкових засадах і побудова ринкової економіки в Україні ставлять перед нашою державою завдання інтеграції до світової економіки, участі в міжнародному поділі праці. Це дасть неабиякі можливості отримати додаткові ресурси, стимули

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Сутність і напрямки зовнішньоекономічної політики

Існування світового господарства на ринкових засадах і побудова ринкової економіки в Україні ставлять перед нашою державою завдання інтеграції до світової економіки, участі в міжнародному поділі праці. Це дасть неабиякі можливості отримати додаткові ресурси, стимули

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 2. Зовнішньоекономічна діяльність держави за умов глобалізації

У перехідний період в Україні відбувається багатоступінчаста переорієнтація зовнішньоекономічних зв’язків держави стосовно нових умов економічної діяльності, формування нових пріоритетів і форм, а також пошук нових партнерів зовнішньоекономічних зв’язків. Різке обмеження участі держави в економічних

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 3. Особливості зовнішньоекономічної політики України

Останніми роками Україна переживає важкий період комплексних структурних перетворень, фінансово-економічного оздоровлення всього національно-господарського комплексу, визначення власних способів стабілізації і формування сприятливої бази для функціонування та співпраці міжнародних бізнес-структур, інституцій, установ. З перших днів незалежності

Економічна політика – Бєляєв О. О. – Тема 12. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

В економіці є блага, на перший погляд, загальнодоступні, бо вони задовольняють певні потреби і нічого не варті для населення. До них належать так звані суспільні блага, одне з яких – економічна безпека. Проблеми, пов’язані

Економічна політика – Бєляєв О. О. – § 1. Сутні сні характеристики економічної безпеки

В економіці є блага, на перший погляд, загальнодоступні, бо вони задовольняють певні потреби і нічого не варті для населення. До них належать так звані суспільні блага, одне з яких – економічна безпека. Проблеми, пов’язані