Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 4. Життєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях певних груп показників фінансового стану

Успішна діяльність підприємства тісно пов’язана з плануванням оновлення асортименту продукції, що вимагає вивчення життєвого циклу підприємства, розробки графіка заміни старого товару новим.

Життєвий цикл підприємства – це час, протягом якого підприємство створюється, здійснює виробництво чи певні інші види діяльності, завойовує частку ринку і, зрештою, повністю витісняється більш прогресивним, конкурентним підприємством, яке повніше задовольняє запити покупців.

Найбільш важливим показником, що характеризує цикл підприємства, є зміна обсягу продажу і прибутку, одержаного від реалізації товарів підприємства. Коливання в обсязі продажу і прибутку обумовлені стадіями, які об’єктивно можна виділити в період існування підприємства.

З метою виявлення сигналів про виникнення явищ кризового стану підприємства потрібне постійне відслідковування показників його фінансової та ділової активності. Аналіз таких показників дає змогу кількісно оцінити явища, що виникають. Однак, ті самі показники можуть мати різне значення й тенденцію на різних етапах життєвого циклу як конкурентної переваги підприємства, так й його існування загалом. Саме тому, аналіз показників на різних етапах життєвого циклу конкурентної переваги підприємства дозволить виявити тенденцію розвитку кризових явищ на основі кількісних і якісних оцінок.

На різних етапах життєвого циклу конкурентних переваг підприємства особливої уваги заслуговують різні показники ділової та економічної активності (таблиця 7.2).

Таблиця 7.2. ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖЦКПП

Економічна діагностика   Кривовязюк І. В.   4. Життєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях певних груп показників фінансового стану

Серед показників фінансової та ділової активності варто виділити: показники ліквідності, показники оцінки фінансового стану, показники обіговості, показники рентабельності.

До найважливіших показників ліквідності слід віднести коефіцієнт абсолютної ліквідності, уточнений коефіцієнт ліквідності, загальний коефіцієнт ліквідності, оборотний капітал, коефіцієнт маневреності.

Фінансовий стан підприємства характеризують такі показники як коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт інвестування, коефіцієнт інвестування власних джерел й довгострокових активів, коефіцієнт забезпечення позаоборотних активів, показник співвідношення оборотного й позаоборотного капіталу, рівень функціонування капіталу.

До показників обіговості відносять коефіцієнт загальної обіговості, обіговість основних засобів, коефіцієнт обіговості матеріальних оборотних засобів, коефіцієнт обіговості оборотних засобів, коефіцієнт обіговості власного капіталу, коефіцієнт обіговості постійного капіталу, коефіцієнт обіговості функціонуючого капіталу.

Показниками рентабельності, які розподіляються на дві групи – рентабельності капіталу та рентабельності продаж – є: рентабельність активів, рентабельність капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність постійного капіталу, рентабельність функціонуючого капіталу; рентабельність операцій за балансовим прибутком, рентабельність основної діяльності, рентабельність інших операцій, показник чистого доходу.

Отож, належне вивчення показників ділової та фінансової активності підприємства надасть змогу швидко відреагувати на первістки кризового стану, створити умови щодо подальшого погіршення фінансового стану на підприємстві чи визначити шляхи подолання негативних фінансових параметрів діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Економічна діагностика – Кривов’язюк І. В. – 4. Життєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях певних груп показників фінансового стану