Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – ПЕРЕДМОВА

Менеджери і фахівці з безпеки підприємництва, бізнесу державних та інших організацій мають знати закони, принципи й технології ринкової економіки. Не тільки блага та успіхи очікують ці організації, а й певний вид діяльності, яка не

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – ТЕМА 1. Основи економічної безпеки підприємства

Менеджери і фахівці з безпеки підприємництва, бізнесу державних та інших організацій мають знати закони, принципи й технології ринкової економіки. Не тільки блага та успіхи очікують ці організації, а й певний вид діяльності, яка не

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.1. Основні поняття і категорії економічної безпеки підприємства

Менеджери і фахівці з безпеки підприємництва, бізнесу державних та інших організацій мають знати закони, принципи й технології ринкової економіки. Не тільки блага та успіхи очікують ці організації, а й певний вид діяльності, яка не

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Поняття економічної безпеки

Менеджери і фахівці з безпеки підприємництва, бізнесу державних та інших організацій мають знати закони, принципи й технології ринкової економіки. Не тільки блага та успіхи очікують ці організації, а й певний вид діяльності, яка не

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Джерела загроз

Менеджери і фахівці з безпеки підприємництва, бізнесу державних та інших організацій мають знати закони, принципи й технології ринкової економіки. Не тільки блага та успіхи очікують ці організації, а й певний вид діяльності, яка не

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2. Структура та індикатори економічної безпеки підприємства

1.2.1. Поняття індикаторів і складових структури економічної безпеки підприємства Індикатори економічної безпеки підприємства – це показники рівня його економічної безпеки, що дають змогу виявити больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.1. Поняття індикаторів і складових структури економічної безпеки підприємства

1.2.1. Поняття індикаторів і складових структури економічної безпеки підприємства Індикатори економічної безпеки підприємства – це показники рівня його економічної безпеки, що дають змогу виявити больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.2. Безпека підприємства у фінансовій сфері

1.2.1. Поняття індикаторів і складових структури економічної безпеки підприємства Індикатори економічної безпеки підприємства – це показники рівня його економічної безпеки, що дають змогу виявити больові точки в його діяльності, визначити основні напрями і найбільш

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.3. Безпека підприємства в інтелектуальній і кадровій сферах

Інтелектуальна складова Належний рівень економічної безпеки значною мірою залежить від інтелекту і професіоналізму кадрів, що працюють на підприємстві. Негативно впливають на цю складову: O звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Інтелектуальна складова

Інтелектуальна складова Належний рівень економічної безпеки значною мірою залежить від інтелекту і професіоналізму кадрів, що працюють на підприємстві. Негативно впливають на цю складову: O звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Кадрова складова

Інтелектуальна складова Належний рівень економічної безпеки значною мірою залежить від інтелекту і професіоналізму кадрів, що працюють на підприємстві. Негативно впливають на цю складову: O звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до ослаблення інтелектуального потенціалу;

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Кадри як внутрішня загроза безпеці підприємств

Більшість керівників вважають, що безпека комерційного підприємства не стосується компетенції управління персоналом. Для цього існує спеціальна служба, яка працює з кадрами. Насправді, крім зовнішніх загроз безпеці компанії, як зазначалося, існують і внутрішні, такі, що

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Етапи і процедури відбору персоналу

Перевірка рекомендацій Однією з ефективних процедур відбору є вивчення рекомендацій з минулих місць роботи кандидата, а також перевірка цих відомостей. Останнім часом працедавці дедалі частіше почали застосовувати цей спосіб отримання додаткової інформації і активно

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Функції і завдання кадрової служби у сфері забезпечення економічної безпеки

Розглянемо і проаналізуємо зміст основних функцій кадрової служби в розрізі кадрової безпеки. Почнемо з того, що згрупуємо функції у блоки, кожен із яких, у свою чергу, містить перелік заходів, які прямо чи опосередковано впливають

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.4. Безпека підприємства у техніко-технологічній сфері

Техніко-технологічна безпека підприємства (ТТБП) полягає у рівні відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат. До негативних впливів на цю складову належать: O дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підприємства; O

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.5. Безпека підприємства в політико-правовій сфері

Політико-правова безпека підприємства (ППБП) – це захист від надмірного податкового тиску, нестабільного законодавства, неефективної роботи юридичного відділу підприємства. Вона визначає середовище, в якому функціонують підприємства, а також “правила гри для них”. Правова складова полягає

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.6. Безпека підприємства в інформаційній сфері

Інформаційна складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства. Відповідні служби виконують при цьому певні функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту інформаційної складової економічної безпеки. До таких функцій належать:

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Модель побудови системи інформаційної безпеки

При виконанні робіт можна використовувати певну модель системи інформаційної безпеки (рис. 1.8), побудовану відповідно до стандарту (ISO 15408) і даних аналізу ризиків (ISO 17799). Ця модель відповідає спеціальним нормативним документам із гарантування інформаційної безпеки,

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.7. Безпека підприємства в екологічній сфері

Безпека підприємства в екологічній сфері – це захист від руйнівного впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської діяльності підприємства. Повені, землетруси, смерчі, зсуви грунту, лавини можуть завдати величезної шкоди майну підприємства, здоров’ю працівників. На

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.8. Безпека підприємства у силовій сфері

Силова безпека підприємства (СБП) полягає у захисті фізичної особи від загроз її життю, здоров’ю та матеріальному благополуччю, а також захист майна підприємства від кримінальних посягань. Силова складова полягає в забезпеченні фізичної безпеки працівників фірми

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.9. Ринкова складова економічної безпеки підприємства

Ринкова складова економічної безпеки підприємства (РБП) – це захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної продукції. Ця складова економічної безпеки характеризує ступінь відповідності внутрішніх

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1.2.10. Інтерфейсна складова економічної безпеки підприємства

Ринкова складова економічної безпеки підприємства (РБП) – це захист від неефективно обраної моделі поведінки на ринку, помилок у товарній збутовій політиці, політиці ціноутворення, виготовлення неконкурентоспроможної продукції. Ця складова економічної безпеки характеризує ступінь відповідності внутрішніх

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – ТЕМА 2. Система економічної безпеки підприємства

2.1. Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 2.1. Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства

2.1. Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Програма гарантування безпеки фірми

Оцінюючи програму гарантування безпеки, необхідно відповісти “так” чи “ні” на такі запитання: 1. Програма діє за витрат, передбачених бюджетом? 2. Програма точно відображає політику підприємства у сфері безпеки? 3. Повідомлення про втрати враховують зацікавленість

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 1. Стратегія грунтовних рішень

Визначає глобальну мету і напрям розвитку організацій на 10-15 років. Топ-менеджери, що мислять стратегічно, здатні передбачати зміни зовнішніх умов і своєчасно переорієнтовувати використання своїх ресурсів. Стратегічному мисленню керівників сприяє використання синергізму і правильне визначення

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 2. Стратегія ризику

Визначає глобальну мету і напрям розвитку організацій на 10-15 років. Топ-менеджери, що мислять стратегічно, здатні передбачати зміни зовнішніх умов і своєчасно переорієнтовувати використання своїх ресурсів. Стратегічному мисленню керівників сприяє використання синергізму і правильне визначення

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3. Стратегія нових ідей і нововведень

Визначає глобальну мету і напрям розвитку організацій на 10-15 років. Топ-менеджери, що мислять стратегічно, здатні передбачати зміни зовнішніх умов і своєчасно переорієнтовувати використання своїх ресурсів. Стратегічному мисленню керівників сприяє використання синергізму і правильне визначення

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 4. Стратегія дієвості

Мета будь-якої організації – досягти результатів. Для цього потрібно активно діяти. Стратегія дієвості дає змогу фірмам підтримувати високий працездатний стан. Дієвість менеджерів виявляється в ухваленні ефективних управлінських рішень. Для того, щоб уникнути невдач в

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 5. Стратегія ефективних працівників-професіоналів

Мета будь-якої організації – досягти результатів. Для цього потрібно активно діяти. Стратегія дієвості дає змогу фірмам підтримувати високий працездатний стан. Дієвість менеджерів виявляється в ухваленні ефективних управлінських рішень. Для того, щоб уникнути невдач в

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 6. Стратегія спрощення

Суть такого менеджменту – у процесі розвитку організації зберігати все якомога простішим і природнішим. Організації, керівники яких своєчасно звільняються від різних ускладнень, керуються одним із золотих правил бізнесу: “Якщо ваш бізнес отримує 10 %

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 7. Стратегія якості

Суть такого менеджменту – у процесі розвитку організації зберігати все якомога простішим і природнішим. Організації, керівники яких своєчасно звільняються від різних ускладнень, керуються одним із золотих правил бізнесу: “Якщо ваш бізнес отримує 10 %

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 8. Стратегія лояльності і відданості

Суть такого менеджменту – у процесі розвитку організації зберігати все якомога простішим і природнішим. Організації, керівники яких своєчасно звільняються від різних ускладнень, керуються одним із золотих правил бізнесу: “Якщо ваш бізнес отримує 10 %

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 9. Стратегія співпраці

Вкладаючи великі кошти в розвиток працівників, організації забезпечують участь усіх службовців в ухваленні рішень і реалізації стратегії співпраці. Недоречні конкуренція і конфронтація можуть призвести організацію до розвалу. Для запобігання цьому менеджер має, по-перше, визначити,

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Режим функціонування системи економічної безпеки

Вкладаючи великі кошти в розвиток працівників, організації забезпечують участь усіх службовців в ухваленні рішень і реалізації стратегії співпраці. Недоречні конкуренція і конфронтація можуть призвести організацію до розвалу. Для запобігання цьому менеджер має, по-перше, визначити,

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 2.2. Концепція безпеки підприємства

Вкладаючи великі кошти в розвиток працівників, організації забезпечують участь усіх службовців в ухваленні рішень і реалізації стратегії співпраці. Недоречні конкуренція і конфронтація можуть призвести організацію до розвалу. Для запобігання цьому менеджер має, по-перше, визначити,

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – ТЕМА 3. Служба безпеки фірми (підприємства, організації, установи)

3.1. Служба безпеки як підсистема підприємства (організації) Завдання гарантування безпеки підприємства є одним із основних, пріоритетних завдань, що стоять перед усіма структурними ланками і всіма працівниками підприємства, так само як і завдання збільшення прибутку,

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.1. Служба безпеки як підсистема підприємства (організації)

3.1. Служба безпеки як підсистема підприємства (організації) Завдання гарантування безпеки підприємства є одним із основних, пріоритетних завдань, що стоять перед усіма структурними ланками і всіма працівниками підприємства, так само як і завдання збільшення прибутку,

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.2. Процедура створення і ліквідації служби безпеки підприємства

Для створення служби безпеки керівництво і менеджери насамперед розпочати створення її системи безпеки, визначити структурні варіанти іі перспективи її розвитку. Але передусім треба визначити можливості: O використання служб охорони за контрактом; O створення власної

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3. Служба безпеки підприємства: структура, особливості управління її діяльністю та забезпечення працівниками

3.3.1. Управління безпекою підприємства Очолює службу безпеки начальник служби на посаді заступника керівника фірми з безпеки. Органами управління безпекою великого підприємства є: O дирекція фірми – вищий орган управління; O правління служби безпеки –

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.1. Управління безпекою підприємства

3.3.1. Управління безпекою підприємства Очолює службу безпеки начальник служби на посаді заступника керівника фірми з безпеки. Органами управління безпекою великого підприємства є: O дирекція фірми – вищий орган управління; O правління служби безпеки –

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Процес управління

3.3.1. Управління безпекою підприємства Очолює службу безпеки начальник служби на посаді заступника керівника фірми з безпеки. Органами управління безпекою великого підприємства є: O дирекція фірми – вищий орган управління; O правління служби безпеки –

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.2. Особливості підбору персоналу для роботи у службі безпеки

Принциповим питанням, яке доводиться вирішувати кожній фірмі, є питання комплектування служби охорони висококваліфікованими і надійними кадрами. Зарубіжний і вітчизняний досвід гарантування безпеки підприємницької діяльності підтверджують, що переважним є варіант створення банком, фірмою, організацією свого

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.3. Структура служби безпеки фірм – представників малого і середнього бізнесу

З урахуванням накопиченого зарубіжного та вітчизняного досвіду пропонуємо варіант служби безпеки для фірми середнього масштабу. Вона складається із чотирьох секторів (або відділів). У свою чергу, кожен такий сектор має у своєму складі від двох

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.4. Структура служби безпеки великих підприємств і корпорацій

Організаційно служба безпеки великого підприємства складається з таких структурних одиниць: O відділу режиму і охорони; O спеціального відділу у складі сектора оброблення таємних документів і сектора оброблення документів з грифом “Комерційна таємниця”; O інженерно-технічної

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.4.1. Розвідувальний підрозділ

Організаційно служба безпеки великого підприємства складається з таких структурних одиниць: O відділу режиму і охорони; O спеціального відділу у складі сектора оброблення таємних документів і сектора оброблення документів з грифом “Комерційна таємниця”; O інженерно-технічної

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.4.2. Контррозвідувальний підрозділ

Робота підрозділу економічної контррозвідки служби безпеки господарюючого суб’єкта пов’язана: з виявленням, попередженням, припиненням спроб інфільтрації і вербуванням агентури конкурентами, партнерами та кримінальними структурами; запобіганням просочуванню конфіденційної інформації про діяльність підприємства з боку його працівників,

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.4.3. Штабний підрозділ

Створення у службі безпеки розвідувального, контррозвідувального (детективного) і охоронного підрозділів є обов’язковою умовою її діяльності. Штабний підрозділ створюють тоді, коли перелічені підрозділи великі (за чисельністю працівників) і складні за кількістю виконуваних функцій. Наявність штабного

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.5. Особливості діяльності служби безпеки підприємства

3.3.5.1. Завдання служби безпеки щодо гарантування режиму і охорони Основним завданням служби безпеки із забезпечення режиму і охорони є організація і здійснення заходів щодо гарантування безпеки діяльності й захисту інформації всіма можливими за певних

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.5.1. Завдання служби безпеки щодо гарантування режиму і охорони

3.3.5.1. Завдання служби безпеки щодо гарантування режиму і охорони Основним завданням служби безпеки із забезпечення режиму і охорони є організація і здійснення заходів щодо гарантування безпеки діяльності й захисту інформації всіма можливими за певних