Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Обшук і виїмка речових доказів

Після прибуття на місце події слідчо-оперативна група має вжити заходів щодо охорони місця події та забезпечення збереження інформації на комп’ютерах і периферійних запам’ятовуючих пристроях (ПЗП).

Перший етап. Першочергові дії:

O визначення місцезнаходження серверів;

O локалізація комп’ютерної техніки та заборона доступу до неї працівником фірми;

O заборона вимикати електропостачання комп’ютерної техніки;

O якщо на момент огляду місця події електропостачання об’єкта вимкнено, то до його відновлення потрібно вимкнути з електромережі всю комп’ютерну техніку, котра перебуває в приміщенні, яке оглядають;

O не здійснювати ніяких маніпуляцій із засобами комп’ютерної техніки, якщо їх результат заздалегідь невідомий;

Економічна безпека підприємств, організацій та установ   Ортинський В. Л.   Обшук і виїмка речових доказів

Рис. 6.25. Механізм розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації

O за наявності в приміщенні, де перебуває комп’ютерна техніка, небезпечних речовин, матеріалів чи обладнання (електромагнітних, вибухових, токсичних тощо) видалити їх в інше місце.

Другий етап. Безпосередній огляд місця події і вилучення речових доказів проводять із врахуванням:

O можливості спроби з боку персоналу пошкодити комп’ютерну техніку з метою знищення інформації, якщо до скоєння злочину причетні працівники цього об’єкта;

O наявності в комп’ютерній техніці спеціальних засобів захисту від несанкціонованого доступу, які, не отримавши у встановлений час спеціального коду, автоматично знищать всю інформацію;

O наявності в комп’ютерній техніці інших засобів захисту від несанкціонованого доступу.

Обшук і виїмка речових доказів

При обшуках і виїмках, пов’язаних із вилученням ЕОМ, машинних носіїв та інформації, виникає низка загальних проблем, пов’язаних зі специфікою технічних засобів, що вилучаються.

Зокрема, необхідно передбачати: заходи безпеки, яких вживають злочинці з метою знищення речових доказів:

O використання спеціального обладнання, яке в критичних випадках утворює сильне магнітне поле, що стирає магнітні записи;

O включення до складу програмного забезпечення машини програми, яка примусить комп’ютер періодично вимагати пароль, і якщо протягом декількох секунд правильний пароль не введений, дані в комп’ютері автоматично знищуються;

O установлення прихованих команд, що знищують або архівують з паролями важливі дані, якщо деякі процедури запуску машини не супроводяться спеціальними діями, відомими тільки їм.

Враховуючи особливості речових доказів, пов’язаних із комп’ютерними злочинами, їх пошук та виїмку слід розпочинати з аналізу та вилучення інформації з ЕОМ. Оскільки пошук і аналіз інформації і програмного забезпечення в них завжди вимагає спеціальних знань, то наступні слідчі дії треба виконувати тільки за участю фахівця.

Працівник органів внутрішніх справ, оперуповноважений ВДСБЕЗ мають чітко знати особливості комп’ютерної техніки, зокрема, в яких пристроях зберігається та з яких вилучається потрібна інформація.

Аналіз і вилучення інформації в комп’ютері

Здійснюють як в оперативному запам’ятовуючому пристрої (ОЗЇ1), так і на периферійних запам’ятовуючих пристроях (ПЗП) – накопичувачах на жорстких магнітних дисках, оптичних дисках, дискетах, магнітних стрічках та ін. Слід пам’ятати, що при вимкненні персонального комп’ютера або закінченні роботи з конкретною програмою ОЗП очищується і всі дані в ОЗП знищуються.

Найбільш ефективним і простим способом фіксації даних з ОЗП є виведення інформації на друкувальний пристрій (принтер). Як зазначалося раніше, бажано під час такої роботи користуватися послугами фахівців.

Інформація в ПЗП зберігається у вигляді файлів, упорядкованих за каталогами. Тому особливу увагу потрібно приділяти пошуку ‘”прихованих” файлів та архівів, у яких здебільшого приховується важлива інформація. Якщо встановлено зашифровані файли або захищені паролями, то їх направляють для розшифрування і декодування відповідним фахівцям.

Аналогічно з ОЗП, інформацію, знайдену в ПЗП, доцільно під час огляду виводити на друку вальні пристрої і зберігати на паперових носіях у вигляді додатків до протоколу огляду. Дані із “поштових скриньок” електронної пошти можна вилучати за правилами виїмки.

Речові докази – це матеріальні цінності, паперові чи електронні носії, які містять певну інформацію про скоєння злочину і можуть бути використані в суді. Речові докази у вигляді ЕОМ, машинних носіїв потрібно особливо акуратно вилучати, транспортувати та зберігати. Піл час вилучення їх не можна кидати, ударяти, підвищувати температуру, вологість, використовувати гази тощо. Всі ці зовнішні чинники можуть спричинити втрату даних, інформації і властивостей апаратури. Однак, застосовуючи специфічні методи під час оглядів та обшуків, слід за можливості збирати традиційні докази:

O приховані відбитки пальців на клавіатурі;

O відбитки пальців на вимикачах;

O відбитки пальців на інших частинах ЕОМ.

Огляду підлягають усі пристрої конкретної ЕОМ для подальшого відтворення картини дій зловмисників і отримання важливих доказів.

Оптимальний варіант вилучення ЕОМ і машинних носіїв інформації – це фіксація їх на місці виявлення і пакування так, щоб апаратуру можна було успішно, правильно й точно відтворити в лабораторних умовах або в місці проведення слідства за участі фахівців. Потрібно враховувати, що конкретна програмно-технічна конфігурація дає змогу виконувати з апаратурою певні дії, і порушення конфігурації або відсутність даних про точну її фіксацію може вплинути не тільки на можливість виконання на ній відповідних дій у процесі слідства, а й на оцінку в суді можливості здійснення злочину.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – Обшук і виїмка речових доказів