Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.5.7. Охорона комерційних вантажів

Комерційні вантажі можна перевозити автомобілями різної вантажності, залізничним транспортом (в окремих вагонах, піввагонах, на платформах), авіаційним транспортом, морськими і річковими суднами. Вибір виду транспорту залежить від швидкості та надійності доставки, вартості перевезення, необхідності проведення додаткових навантажувально-розвантажувальних операцій та ін. У цьому переліку пункт “надійність” – один із головних.

Охарактеризуємо деякі особливості охорони вантажів під час перевезень залізничним і автомобільним транспортом. Вибір саме цих видів перевезень зумовлений їх поширеністю.

Уточнення договору про охорону. При узгодженні умови договору уточнюють за такими пунктами: вид доставки, вид вантажу, гарантії сторін і ступінь відповідальності охоронців, терміни і маршрут доставки, час і порядок приймання вантажу під охорону, час і порядок передачі вантажу одержувачеві. Кожну із вказаних позицій потрібно розглядати з урахуванням цінності і специфіки вантажу, соціально-політичної стабільності регіонів, по яких проходитиме маршрут, виду доставки та інших чинників.

Вибір маршруту. На відміну від автомобільного, залізничний маршрут регламентований достатньо жорстко. З огляду на безпеку це не дуже добре. Проте слід планувати маршрут так, щоб він не проходив через зони регіональних конфліктів і криміногенно небезпечних районів. Для цього служба безпеки фірми повинна мати свій інформаційний банк даних або користуватися інформацією інших фірм. Добування інформації, її обробка і аналіз – достатньо трудомісткий процес. Зате він дає реальний економічний ефект, забезпечуючи збереження вантажів і майна, особисту безпеку персоналу.

Приймання вантажу під охорону. Зазвичай у договорі заздалегідь визначають порядок отримання вантажу під охорону. Найбільш доцільним для охорони є використання опечатаних контейнерів, фургонів, вагонів, а також великогабаритних виробів, які перевозять у піввагонах або на платформах (автомобілі, великі агрегатні вузли, верстати, будівельні конструкції тощо).

Приймання вантажу за кількістю місць з одночасною відповідальністю за вміст кожного місця (ящика, коробки, пакунка), практикується зрідка. Проте іноді таке приймання теж можливе. В цьому разі слід провести контрольне розпаковування кількох окремих “місць” (за вибором охорони, а не відправника) для підтвердження наявності в них належної кількості вантажу. Представникам охорони не рекомендується погоджуватися на участь у контрольній комісії з відвантаження, оскільки це може, зрештою, поставити охорону у становище “крайніх”.

Доцільно, щоб із групою охоронців був представник вантажовідправника (або вантажоотримувач), на якого покладається матеріальна відповідальність за вантаж, що перевозиться. Якщо повну відповідальність бере на себе охорона, то вартість її послуг істотно зростає.

Послідовність дій старшого охоронця під час приймання вантажу така:

O звіряє кількість місць вантажу з тим, що зазначено в супровідних документах;

* перевіряє цілісність вантажу або його упаковки;

O перевіряє справність опечатаних контейнерів, стін і даху вагонів, бортів платформ і т. ін. (міцність дверних накладок, замкових пристроїв);

* перевіряє правильність накладення закруток і встановлення пломб у місцях, що відкриваються, а також відповідність пломб зразку.

Охорона в дорозі слідування. Під час перевезення вантажу автомобілем охоронець перебуває або в кабіні, поряд з водієм, або в машині супроводу. У другому випадку безпосередньо перед виїздом старший групи повинен домовитися з водієм про сигнали в екстрених випадках, про планові місця зупинок, про можливі зміни маршруту. Найбільш оптимальним способом зв’язку є використання мінірадіостанцій. Це також можуть бути умовні світлові або шумові сигнали. При перевезенні залізницею сигнали подаються ракетою, шумовим патроном або димовою шашкою.

Під час руху охорона полягає переважно у візуальному зовнішньому спостереженні. При цьому охоронець має бути готовий до раптової зміни ситуації, передбачити найбільш вірогідні варіанти її розвитку. Зокрема, треба звертати пильну увагу на автомобілі, що рухаються неподалік; у жодному разі не брати сторонніх попутників, не зупинятися в місцях дорожніх подій (хоча це не завжди гуманно).

У разі тривалого руху без зупинок заздалегідь треба визначити інтервали несення служби. З урахуванням специфіки виду перевезень тривалість зміни коливається в межах від 2 до 4 годин. Більш тривалі інтервали небажані, оскільки накопичується природна втома, знижуються увага і гострота зору, можливі обмороження (якщо охоронець перебуває взимку на відкритій платформі) та інші небажані наслідки.

Охорона під час зупинок. Треба завжди пам’ятати, що зупинка в дорозі – це додаткова небезпека. Зупинятися і паркуватися потрібно якомога ближче до офіційних державних установ (у місті), постів ДАІ. Під час зупинок проводиться зовнішній огляд цілісності вантажу (перевіряється цілісність пломб, стан упаковки тощо). Якщо передбачається тривала стоянка, то виставляється змінна охорона. Під час залізничних перевезень (якщо вантаж міститься в кількох вагонах), кількість охоронців у черговій зміні збільшують до 3-4. При цьому охоронцям рекомендується дотримуватися таких правил.

1. Усі контакти зі сторонніми особами здійснює тільки старший охоронець, який використовує для прикриття одного з підлеглих. Тільки після встановлення особи і повноважень сторонньої особи з нею можна вести переговори про характер вантажу і місце його доставки. При цьому охоронець повинен надати перевіряючому відповідні документи на вантаж, що перевозиться, але не зобов’язаний відповідати на його запитання про кількість охоронців, їх озброєння, розміщення, порядок заміни і т. ін.

2. Під час обходу складу з вантажем (або окремих вагонів і платформ) треба періодично змінювати напрям і швидкість свого руху, місця зупинок, вибірково оглядати простір під вагонами, відходити від вагонів на відстань, яка дає змогу оглядати дах. Такі дії знижують шанси злочинців вчинити напад на охорону та викрасти вантаж.

3. Усіх сторонніх осіб, що перебувають у безпосередній близькості від вагонів, слід коректно випровадити на безпечну відстань. Якщо це зробити неможливо, то їх дії слід постійно контролювати.

Під час руху сторонньої особи назустріч слід повертатися услід за нею і контролювати її дії. При підході сторонніх треба обернутися лицем до них.

4. Охоронець повинен уміти розпізнавати будь-які прийоми відвернення уваги і правильно реагувати на них та негайно реагувати на спроби фактичного нападу або таємного викрадення вантажу (сліди злому тощо). Для цього у групі охорони мають бути передбачені відповідні сигнали сповіщення і відпрацьований порядок дій у подібних ситуаціях.

Здавання вантажу. У пункті призначення старший охоронець здає вантаж одержувачеві. Якщо вантажоодержувач заздалегідь не сповіщений про доставку вантажу, то йому повідомляють про це через ту посередницьку організацію, куди доставлений вантаж. Після прибуття представників вантажоодержувача слід перевірити в них документи, що засвідчують особу, а також документи на право приймання вантажу. Після цього перевіряють: цілісність вантажу або контейнерів, в яких він був доставлений. Після закінчення огляду, якщо немає претензії з боку одержувача, вантаж передають під його контроль. Після розпису вантажоодержувача в документах про прийняття вантажу робота охорони вважається завершеною. За наявності претензій з боку одержувача складають акт, про що старший охоронець повідомляє своє керівництво (вантаж у цьому разі здають за фактом).

Охорона вантажу, що перевозиться в купе пасажирського потягу. Перед доставкою вантажу в купе треба перевірити маршрут, який за можливості не повинен пролягати через найбільш людні ділянки привокзальної площі, вокзалу і перону. Саме тому приїхати на вокзал слід заздалегідь, попередньо перевіривши, чи немає за машиною з вантажем стеження. Цілком очевидно, що номер потягу і пункти проходження мають бути відомі лише обмеженому колу осіб.

Переносити вантаж від автомобіля до вагона потрібно за один раз. Повторне повернення до машини вкрай небажане, оскільки виникає потреба в поділі сил охорони на дві групи. Тому кількість носильників має відповідати обсягу вантажу (або слід використати додаткові сили охорони).

При перенесенні вантажу від автомобіля до вагона старший охоронець йде позаду людини, що несе вантаж. Один із охоронців повинен йти попереду. Якщо вантаж переносять троє осіб, то хоча б на період вантаження потрібен ще один охоронець. Він має йти трохи збоку від осіб, що несуть вантаж, залежно від особливостей маршруту, прикриваючи їх то з одного, то з другого боку. Доцільно заздалегідь домовитися про систему умовних знаків на випадок небажаних ситуацій (“увага”, “небезпека справа (зліва)”, “йдемо в… напрямі” і т. д.).

Перед розміщенням вантажу в купе пасажирського вагона потрібно перевірити, чи немає тут сторонніх осіб, несправностей у замках на дверях і вікнах. Особливу увагу слід звернути на справність фіксатора-упора, який запобігає повному відкриттю дверей купе зовні.

Слід визнати вельми умовною рекомендацію, що трапляється у спеціальній літературі, про обов’язкове розміщення вантажу на нижній полиці і під столом. Залежно від обставин і часу доби вантаж може бути частково розміщений на верхній полиці, в ніші над входом у купе, тобто в будь-якому місці, де він може бути замаскований від сторонніх очей, наприклад, від ревізорів, продавців, працівників міліції. Стан вантажу слід постійно контролювати, щоб запобігти падінню, псуванню та ін. Розміщення вантажу в ящиках під нижньою полицею недоцільне, оскільки не виключена його крадіжка із сусіднього купе через отвір у перегородці.

Двері в купе мають бути постійно закритими на замок, фіксатор у лівій половині дверей слід опустити. Охоронці повинні постійно перебувати в купе і виходити з нього тільки за службової потреби і для відправлення природних потреб. Альтернативний варіант охорони – один з охоронців перебуває в коридорі біля дверей купе і контролює появу нападників, а в разі нападу першим протидіє злочинцям, попереджаючи цим своїх колег, що перебувають у купе.

У разі виникнення пожежі або аварії охоронці беруть участь у ліквідації загрози, не ослаблюючи контролю за вантажем. Якщо подія загрожує безпеці вантажу, то вживають заходів щодо винесення його в безпечне місце і щодо посилення охорони.

Істотною особливістю перевезення вантажу в купе пасажирського вагона часто є присутність матеріально-відповідального представника клієнта. Тому процедура приймання-здавання вантажу полягає в передаванні матеріально-відповідальної особи з вантажем представникам одержувача, у яких перед цим потрібно перевірити відповідні документи. Якщо відповідальність за вантаж бере на себе старший охоронець, то процедура приймання-здавання вантажу аналогічна тій, яка була зазначена у супровідних документах для перевезення вантажу у вагоні або на платформі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.5.7. Охорона комерційних вантажів