Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.5.3. Діяльність служби безпеки із гарантування внутрішньооб’єктного режиму та робота з представниками сторонніх організацій

Внутрішньооб’єктний режим – це встановлений на фірмі порядок виконання правил внутрішнього трудового розпорядку щодо гарантування економічної безпеки, збереження матеріальних засобів і захисту конфіденційної інформації.

Вимогами до внутрішньооб’єктного режиму такі:

O установлення чіткого розпорядку робочого часу;

O суворе дотримання працівниками фірми правил економічної та інформаційної безпеки, правил протипожежної і протиаварійної безпеки і техніки безпеки;

O установлення порядку приймання і роботи з відвідувачами сторонніх організацій;

O обладнання фірми технічними засобами забезпечення виробничої діяльності (зв’язок, автоматизація, охоронна і пожежна сигналізація, замки, огорожі та ін.);

O порядок здавання і приймання приміщень під охорону;

O порядок ведення телефонних, факсових і телекомунікаційних обмінів інформацією з дотриманням режиму конфіденційності та економії.

Робота з представниками сторонніх організацій здійснюється так:

O фахівець, що приймає цих представників, напередодні подає заявку до канцелярії, зазначаючи П. І. Б. тих, що прибуває, їх місця роботи і час передбачуваного прибуття;

O у день прибуття запрошених канцелярія фіксує їх в журналі обліку відвідувачів і запрошує фахівця фірми;

O фахівець зустрічає прибулих, одержує в канцелярії ключі від кімнати переговорів і супроводжує туди відвідувачів. Забороняється приймання представників сторонніх організацій в інших приміщеннях офісу без спеціального на те дозволу директора або його заступника;

O у процесі роботи потрібно щільно зачиняти і зашторювати вікна;

O після закінчення роботи з відвідувачами фахівець, що приймав їх, проводжає до виходу з офісу і робить у журналі обліку відвідувачів відповідні помітки про час виходу. Під час перебування відвідувачів на фірмі фахівець зобов’язаний контролювати їх дії. Після завершення зустрічі він закриває кімнату переговорів і здає ключі від неї в канцелярію.

3.3.5.4. Охоронна діяльність служби безпеки підприємства

Основними напрямами охоронної діяльності служби безпеки є:

O захист життя і здоров’я громадян;

O охорона майна власників, зокрема під час його транспортування;

O проектування, монтаж і експлуатаційне обслуговування засобів охоронно-пожежної сигналізації.

Кожний із зазначених напрямів має свої особливості при гарантуванні безпеки конкретного об’єкта захисту.

Об’єктами охорони є: стаціонарні об’єкти; рухомі об’єкти; персонал; грошові кошти; цінні папери та інші цінності.

Напрями охоронної діяльності наведена на рис.3.7.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ   Ортинський В. Л.   3.3.5.3. Діяльність служби безпеки із гарантування внутрішньообєктного режиму та робота з представниками сторонніх організацій

Рис. 3.7. Структура охоронної діяльності

Охоронці

Адміністрація зрідка розглядає охоронний персонал як складову частину служби безпеки. Охоронці стають такою складовою, коли керівництво добре розуміє завдання, складність і ступінь надійності її функціональних елементів і чітко уявляє собі роль охорони персоналу в роботі всього комплексу безпеки.

Завдання і діяльність охорони спрямовані передусім на виконання охоронних функцій. Охоронці при цьому повинні вміти абстрактно мислити, імпровізувати, бути ініціативними, виявляти імовірнісний підхід до подій, тобто охоронець повинен розвивати в собі інтелект, розсудливість, гнучкість мислення, фізичну силу, чуття, стриманість та ін. Ці якості мають виявлятися за будь-яких форм його діяльності:

O під час внутрішнього і зовнішнього патрулювання;

O у процесі контролю за проходом і проїздом персоналу;

O під час спостереження;

O при проведенні розслідування;

O у процесі нагляду за діяльністю персоналу і відвідувачів;

O при підготовці доповідей, довідок та інших документів;

O під час переслідування і затримання злочинців і порушників;

O при супроводі людей і вантажів та ін. Охоронцям забороняється:

O приховувати від правоохоронних органів факти підготовлюваних або вчинених злочинів, що стали відомі їм;

O видавати себе за працівників правоохоронних органів;

O збирати відомості про особисте життя, політичні та релігійні переконання певних осіб;

O здійснювати відео – і аудіозаписи, фото – та кінознімання в службових приміщеннях без письмової згоди на те відповідних посадових осіб; досліджувати елементи, що відображають характер діяльності, форму власності, стан режиму охорони, обсяг товарно-матеріальних цінностей, що є на об’єкті, і т. ін.

Друга група завдань режиму охорони об’єкта вирішується своєчасним виявленням ознак підготовленого посягання з подальшою його реалізацією заздалегідь підготовленими силами і засобами. Як правило, подібний захід (операцію) слід проводити у взаємодії з працівниками органів внутрішніх справ, які матимуть можливість своєчасно зафіксувати сліди злочинної діяльності. У випадках, коли час початку посягання важко передбачити, іноді є сенс спровокувати злочинців до початку своєї дії. Це може бути досягнуто за допомогою дезінформації кримінальних елементів про час і місце завезення цінних вантажів, великої суми грошей тощо.

В організації охорони об’єкта служба безпеки має передбачити в переліку службових обов’язків охоронців варіанти їхніх дій на випадок виникнення на об’єкті дій, що передбачають замах на права і свободи громадян; протистояти діям, що ставлять під загрозу життя, здоров’я, честь, гідність і майно громадян; забороняти передавати свою ліцензію для користування іншими особами.

Охорона грошових коштів

Безпеку грошових коштів потрібно гарантувати на всіх етапах: отримання (здавання) в банку, транспортування, тимчасове зберігання в касі – видача (приймання). Кожна із цих ситуацій потребує спеціальних знань і умінь, професіоналізму та передбачливості.

Гарантування безпеки грошових коштів на фірмі, зокрема в банківській установі.

Згідно із законодавством України, відповідальність за безпеку касових операцій покладається на керівника фірми. У своїх діях він має керуватися “Єдиними вимогами з технічної оснащеності і устаткування сигналізацією приміщень каси і підприємства”. У них, зокрема, зазначено, що для забезпечення надійного збереження наявних грошових коштів і цінностей приміщення каси має відповідати таким вимогам:

O бути ізольованим від інших службових приміщень;

O мати капітальні стіни, міцні перекриття підлоги і стелі;

O мати сейф (металеві шафи) для зберігання грошей і цінностей, обов’язково міцно прикріплений до будівельних конструкцій;

O двері, вікна, вентиляційні шахти мають бути обладнані надійними засобами, що запобігають проникненню в приміщення.

Організаційно приміщення каси повинні мати кілька рубежів охорони, як мінімум – два, а також засоби охоронно-пожежної сигналізації.

Транспортування грошей і цінностей.

На особливу небезпеку фінансові кошти наражаються під час їх перевезення, яке має здійснюватися тільки на спеціально обладнаних автомобілях. Автотранспорт для перевезення грошей і цінностей повинен відповідати таким вимогам:

O мати закриті або спеціальні кузови (броньований захист кузова, внутрішні металеві віконниці на вікнах або металеві жалюзі тощо);

O мати поліпшені ходові характеристики;

O мати засоби сигналізації, радіозв’язку і взаємозв’язку між кабіною водія і кузовом;

O у кузові для перевезення грошей мають бути достатнє освітлення, обігрівальні пристрої;

O двері кабіни водія і кузова повинні мати спеціальні внутрішні замки.

Для перевезення грошей і цінностей оренда стороннього транспорту забороняється. Під час інкасації забороняється присутність і проїзд сторонніх осіб у спеціальному автомобілі. Якщо потрібно надати допомогу постраждалим, інкасатори зобов’язані зв’язатися по радіостанції з черговим і повідомити про подію на шляху проходження. При цьому зупинятися інкасаторська машина не має права.

Сумку із грошовою виручкою приймає інкасатор-складальник в ізольованих приміщеннях. За процесом передавання сумки інкасаторові не повинні мати можливості спостерігати не тільки сторонні особи, а й працівники фірми, не пов’язані з грошовими операціями.

На шляху руху інкасаторської автомашини до об’єкта інкасації, а також на шляху руху інкасатора-складальника не повинно бути:

O близько прилеглих до маршруту криміногенних об’єктів;

O темних коридорів;

O неосвітлених дворів;

Інкасатор-складальник не має права проходити через суміжні організації, які не стосуються об’єкта, що інкасується;

Обов’язково має бути зручна стоянка для автомобіля інкасаторів.

Важливим правилом безпеки інкасації є обов’язок представника фірми зустрічати інкасатора з грошима і цінностями при виході його з автомобіля і проводжати до машини, коли він збирає сумки з виручкою. При супроводі інкасатора з грошима і цінностями допомога полягає тільки у присутності представника (охоронця) на випадок нападу. Сумки з грошима і цінностями перед здаванням або після приймання інкасатор повинен нести сам.

Час інкасації, послідовність об’їзду об’єктів, що інкасуються, і маршрут інкасаторського автомобіля повинні зберігатися в таємниці. Для забезпечення безпеки вантажу і осіб, що його супроводжують, маршрути і час транспортування потрібно періодично змінювати. Оптимальною є така організація операцій, за якої водій автомобіля дізнається про майбутній маршрут руху і одержання грошей тільки під час приймання вантажу або навіть під час руху автомобілів.

Інкасацію грошових коштів зазвичай здійснює відділ інкасації.

Відділ інкасації

Це структурний підрозділ служби безпеки. Його очолює начальник відділу, що підпорядковується начальникові служби безпеки та його заступникові. До складу відділу належать кілька маршрутних груп і група внутрішньої інкасації.

У складі кожної маршрутної групи є: старший інкасатор, інкасатор і водій. Група внутрішньої інкасації складається із старшого інкасаторе І двох інкасаторів.

Особовий склад відділу інкасації безпосередньо підпорядкований начальникові відділу та його заступникові.

На відділ покладаються такі завдання:

O збирання грошової виручки безпосередньо на підприємствах і в організаціях, з якими банк уклав договори на інкасацію грошової виручки, доставка і здавання її в касу банку;

O виконання за дорученням керівництва банку завдань з перевезення грошей і інших цінностей;

O доставка клієнтам заздалегідь підготовлених за їхніми заявками грошових сум та їх здавання у встановленому порядку в касу клієнта.

Особовий склад відділу Інкасації комплектується з охоронців, здатних виконувати обов’язки інкасатора або водія спеціального транспортного засобу, на якому перевозяться цінності.

Працівники інкасації несуть матеріальну відповідальність за збереження грошей та інших цінностей, прийнятих ними для доставки за призначенням. У разі втрати або розкрадання цінностей матеріальна відповідальність та відшкодування заподіяного збитку покладається солідарно на всіх членів бригади, відповідальних за доставку цінностей. З членами бригади укладають договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

Начальник відділу інкасації здійснює керівництво роботою відділу інкасації і є прямим начальником усього особового складу відділу. Він безпосередньо підпорядкований начальникові служби безпеки та його заступникові.

Начальник відділу інкасації відповідає за:

* забезпечення безперебійної інкасації і перевезення грошей відповідно до договорів і точне виконання розпоряджень керівництва на перевезення грошей і цінностей;

* розроблення маршрутів і графіків заїздів інкасаторів на підприємства і в організації, складання явочних карток підприємств і організацій;

* формування бригад інкасаторів для інкасації грошової виручки і перевезення грошей і цінностей;

– проведення періодичних перевірок дотримання інкасаторами правил роботи з цінностями;

* забезпечення збереження спеціальних засобів, зброї і боєприпасів, що є в користуванні особового складу відділу;

* якість професійної підготовки інкасаторського складу. Він зобов’язаний:

O керуватися у своїй діяльності вимогами чинного законодавства, знати законодавство, статут, нормативні документи з касової роботи, касового обслуговування і роботи інкасації, порядок зберігання і використання зброї і спеціальних засобів, а також вимоги положення про службу безпеки;

O систематично контролювати виконання працівниками інкасації правил збирання і перевезення грошових сум та інших цінностей;

O вживати негайних заходів із забезпечення збереження ввіреного майна власника, організувати усунення протиправних посягань на нього, на здоров’я і життя громадян та особового складу служби безпеки; про всі такі посягання та їх наслідки негайно повідомляти своєму безпосередньому начальникові;

O про всі випадки застосування вогнепальної зброї особовим складом відділу негайно повідомляти начальнику служби безпеки;

O організувати у відділі необхідне матеріальне забезпечення і справну роботу технічних засобів для перевезення і захисту цінностей;

O керувати підготовкою, перепідготовкою (підвищенням кваліфікації) особового складу відділу;

O організовувати в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ, періодичну перевірку інкасаторського складу на їх придатність до дій, пов’язаних із застосуванням спеціальних засобів і вогнепальної зброї;

O здійснювати взаємодію з кадровими і фінансовими органами підприємства з питань визначення трудового стажу для працівників відділу, стажу для нарахування допомоги з державного соціального страхування, обов’язковості страхування на випадок загибелі, каліцтва чи іншого пошкодження здоров’я у зв’язку охоронних дій;

O контролювати терміни дії ліцензій на працівників відділу і себе особисто, вжити своєчасних заходів для їх продовження;

O організувати облік і забезпечити надійне збереження зброї, боєприпасів і спеціальних засобів;

O здійснювати контроль за порядком обліку, зберігання, носіння і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів;

O за розпорядженням начальника служби безпеки проводити службове розслідування кожного випадку недостачі, псування, надлишків спеціальних засобів, вогнепальної зброї та боєприпасів;

O розробляти і вносити керівництву служби безпеки банку пропозиції щодо вдосконалення і підвищення ефективності роботи відділу;

O вести документацію відділу, передбачену нормативними документами, складати встановлену звітність.

Інкасатор – це посадова особа, що приймає гроші від організації для здавання їх у банк. Він забезпечує:

O доставку виручки торговельних організацій до банківської установи;

O доставку грошової виручки з торгових точок комерційної структури в її офіс для подальшого здавання в банк;

O доставку грошей з банку в офіс фірми для подальшої виплати заробітної плати працівникам;

O перевезення грошей з банку в місце придбання товару, під купівлю якого взято банківський кредит, та інші дії валютно-фінансового обороту.

У процесі виконання своїх функціональних обов’язків інкасаторові забороняється:

O здійснювати дії, не пов’язані з інкасацією і перевезенням цінностей;

O вести розмови зі сторонніми особами під час зупинки автомобіля або відходити від автомобіля;

O передавати по радіостанції відомості, що відрізняються від переліку відомостей, дозволених для відкритого передавання;

O купувати товари і продукти, а також користуватися іншими послугами в обслуговуваних організаціях;

O залишати ввірені цінності без особистого нагляду;

O допускати сторонніх осіб до перебування чи проїзду в спеціальному автомобілі;

O приймати до виконання розпорядження, що не відповідають установленим правилам інкасації і перевезення цінностей.

Табельну зброю інкасатори застосовують:

O для захисту грошових коштів, що інкасуються або перевозяться, і цінностей;

O для запобігання нападові злочинців, коли життю інкасатора загрожує небезпека;

O для затримання злочинців, що вчинили напад на працівників інкасації або цінності та об’єкти, які вони охороняли.

Після застосування зброї:

O інкасатор повідомляє про це черговому по інкасації і черговому територіального органу внутрішніх справ;

O до прибуття на місце події працівників банку і міліції інкасатори залишаються на місці і забезпечують збереження цінностей.

Працівникам служби інкасації забороняється застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

O на багатолюдних вулицях, площах та в інших громадських місцях, де внаслідок пострілу можуть постраждати сторонні особи;

O щодо жінок і неповнолітніх, за винятком випадків озброєного нападу з їх боку;

O стосовно громадян з дітьми.

Гарантування безпеки персоналу

Особиста безпека персоналу, зокрема головних посадових осіб фірми, передбачає:

O охорону з використанням охоронців;

O власну безпеку особи, що виявляється у фізичній готовності до відбиття злочинних дій, психологічній готовності до сприйняття критичних умов реагування на них;

O використання засобів власної безпеки, дозволених для використання в особистих інтересах відповідними законами.

Особисту безпеку можуть гарантувати особисті охоронці, що поряд з високими моральними якостями уміють володіти собою в критичних ситуаціях, здатні швидко й рішуче діяти за будь-яких обставин. Вони мають бути добре розвинені фізично, психологічно сумісними з особою, що охороняється, і членами його сім’ї та професійно підготовленими до цієї роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.5.3. Діяльність служби безпеки із гарантування внутрішньооб’єктного режиму та робота з представниками сторонніх організацій