Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.3. Структура служби безпеки фірм – представників малого і середнього бізнесу

З урахуванням накопиченого зарубіжного та вітчизняного досвіду пропонуємо варіант служби безпеки для фірми середнього масштабу. Вона складається із чотирьох секторів (або відділів). У свою чергу, кожен такий сектор має у своєму складі від двох до 10-15 осіб. Це сектор охорони, сектор режиму, сектор технічного захисту і оперативний сектор. Розглянемо їх основні завдання:

Сектор охорони:

O охорона приміщень і будівель;

O охорона устаткування і майна;

O охорона працівників і засобів;

O охорона перевезень. Сектор режиму:

O забезпечення секретності документів;

O забезпечення режиму доступу;

O контроль відвідувачів і транспорту;

O розслідування випадків порушень режиму.

Відділення (сектор) режиму і охорони, якщо є одним структурним підрозділом, як правило, є найбільш чисельним. До нього входять такі групи:

O патрульно-постової служби;

O інкасації і супроводів;

O охоронців;

O контролю за дотриманням режимів. Функціональними завданнями цього відділення (сектора) є:

O розроблення і реалізація таких режимів:

– фізичної охорони керівництва банків, фірм і деяких головних фахівців;

– фізичної охорони персоналу і клієнтів;

– фізичної охорони об’єктів, територій, устаткування, продукції;

– фізичної охорони перевезень грошових коштів, сировини, продукції;

– контроль за виконанням працівниками встановлених на фірмі, в компанії, організації режимів; фізична протидія можливим акціям кримінальних елементів і конкурентів щодо керівництва, персоналу, клієнтів, об’єктів, готівки;

O взаємодія з державними правоохоронними органами з питань фізичної безпеки фірми, компанії, організації;

O збір і формування в інформаційно-аналітичному відділенні відомостей і фактів, що мають значення для гарантування корпоративної безпеки фірми, організації.

Сектор технічного захисту:

O виявлення технічних каналів просочування інформації;

O контроль за спробами несанкціонованого доступу до інформації за допомогою техніки;

O устаткування фірми засобами сигналізації і зв’язку;

O устаткування фірми протипожежними засобами. Сектор оперативної роботи:

O виявлення і вивчення фірм і злочинних співтовариств, що є потенційними конкурентами або ворогами фірми;

– облік і аналіз спроб проникнення в таємниці фірми, здійсненні ворожих акцій;

– виявлення можливих “слабких” місць у діяльності фірми;

O розроблення і здійснення заходів протидії “наїздам”. Основні функції оперативних відділень (секторів). Оперативне відділення (сектор) зазвичай комплектується колишніми працівниками правоохоронних органів і спецслужб або особами, що пройшли навчання в школах з підготовки працівників для приватних охоронних підприємств.

Основними функціями оперативного відділення (сектору) є:

O оперативне забезпечення безпеки керівництва, головних фахівців та інших працівників фірми, компанії, організації;

O моніторинг криміногенних чинників у регіоні розташування фірми, компанії, організації, місцях проживання їх керівників і персоналу;

O гарантування безпеки об’єктів, території, устаткування і продукції фірми;

O контроль режиму, встановленого на фірмі, в компанії, організації;

O виявлення фактів підготовки ворожих акцій щодо фірми, компанії, організації, їх працівників і клієнтів з боку кримінальних елементів і конкурентів;

O протидія цим акціям;

O аналіз обстановки в підрозділах фірми, компанії, організації;

O збір і надання в інформаційно-аналітичне відділення служби безпеки даних про факти, що стосуються гарантування безпеки підприємства;

O зв’язок із засобами масової інформації.

Сектор технічного захисту може мати такі відділення:

O інформаційно-аналітичне,

O захисту електронно-обчислювальної техніки і каналів зв’язку.

Основні функції інформаційно-аналітичного відділення. З урахуванням специфіки виконуваних функцій таке відділення комплектується фахівцями двох напрямів:

– системними програмістами, основне завдання яких полягає в супроводі баз даних;

O аналітиками.

Інформаційно-аналітичне відділення посідає особливе місце в системі корпоративної безпеки підприємства. У базі його даних концентрується важлива інформація, що становить комерційну таємницю і потребує особливого захисту від несанкціонованого доступу та злочинних посягань. Навіть у випадках, коли воно формально входить до складу служби безпеки, контроль за його діяльністю здійснює перша особа або топ-менеджср, що займається питаннями корпоративної безпеки. Всі довідки про матеріали, що зберігаються в базі даних, видаються працівникам фірми тільки із санкції першої особи і з питань, що стосуються виконання їх функціональних обов’язків. Основними функціями цього підрозділу є:

O збирання інформації від відділень служби безпеки та інших підрозділів підприємства з питань гарантування корпоративної безпеки;

O перероблення цієї інформації відповідно до структури бази даних, закладеної в інформаційну систему;

O видача інформації, наявної в базі даних, на вимогу керівництва підприємства і керівників інших відділень;

O дослідження інформації, яка є в базі даних, і надання першій особі фірми аналітичних оглядів та інших документів;

O захист бази даних від умисного або неумисного руйнування і просочування інформації до кримінальних елементів або конкурентів;

O організація координації і взаємодії з іншими базами даних організації і з дозволу її керівництва – з банками даних партнерів та їх інформаційних центрів.

Основні функції відділення захисту електронно-обчислювальної техніки і каналів зв’язку. Комплектується інженерно-технічним персоналом, що пройшов спеціальну підготовку з виявлення і припинення спроб несанкціонованого оволодіння інформацією з боку злочинних елементів. Основними функціями відділення є:

O виявлення технічних каналів просочування конфіденційної інформації;

O виявлення можливих фактів ведення кримінальними елементами і конкурентами технічної розвідки проти фірми;

O запобігання просочуванню конфіденційної інформації за допомогою технічних засобів і каналів;

O застосування технічних засобів для добування інформації про конкурентів;

O надання в інформаційно-аналітичне відділення відомостей про виявлені факти використання кримінальними елементами і конкурентами спеціальних технічних засобів для порушення безпеки фірми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна безпека підприємств, організацій та установ – Ортинський В. Л. – 3.3.3. Структура служби безпеки фірм – представників малого і середнього бізнесу