Екологія – Юрченко Л. І. – Заключне засідання

Екологічний аудит повинен бути спрямований на чітко визначений і документально оформлений предмет. Сторона (и), відповідальна за цей предмет, також повинна бути чітко ідентифікована, а її статус документований.

До здійснення екоаудита варто приступати тільки за умови, коли після консультації з замовником, яку веде аудитор, встановлено що:

O мається достатня і надійна інформація про предмет аудиту;

O маються адекватні ресурси для здійснення процесу аудиту;

O об’єкт аудиту готовий сприяти процесу аудиту.

Сфера поширення аудиту

Аудит повинен грунтуватися на цілях і задачах, визначених замовником. Ведучий аудитор, консультуючись з замовником, визначає сферу поширення аудиту таким чином, щоб вона відповідала цілям аудиту. При визначенні сфери поширення повинні, як правило, проводитися консультації з об’єктом аудиту. Внесення будь-яких подальших змін щодо сфери поширення аудиту повинне здійснюватися за згодою замовника і ведучого аудитора. Сфера поширення визначає ступінь і межі аудиту.

Про цілі, задачі і сферу поширення повинен бути сповіщений об’єкт аудиту до початку аудиту. Ресурси, надані для здійснення аудиту, повинні бути достатніми, щоб відповідати сфері його поширення.

Об’єктивність, незалежність і компетентність

З метою забезпечення об’єктивності аудиту, а також його даних і будь-яких висновків члени аудиторської групи повинні бути незалежними від видів діяльності, аудит яких вони здійснюють. Вони повинні бути об’єктивними, а також вільними від упередженості і зіткнення інтересів протягом усього процесу.

Залучення до складу аудиторської групи своєї чи сторонньої організації здійснюється за розсудом замовника. Член аудиторської групи, обраний з числа працівників організації, не повинний бути підлеглий тим, хто безпосередньо відповідає за предмет, аудит якого здійснюється.

Члени аудиторської групи повинні володіти належною сукупністю знань, навичками і досвідом, необхідними для виконання пов’язаних з аудитом обов’язків.

Початкове засідання

Мета початкового засідання є:

А) представлення членів аудиторської групи керівництву об’єкта аудиту;

Б) аналіз цілей, сфери поширення і плану аудиту, а також узгодження розкладу процесу аудиту;

В) стислий виклад методів і методик, що повинні бути використані при проведенні аудиту;

Г) налагодження офіційних каналів обміну інформацією між аудиторською групою і представниками об’єкта аудиту;

Д) підтвердження наявності ресурсів і засобів, необхідних аудиторській групі;

Е) підтвердження дати і часу проведення заключного засідання;

Ж) установлення форм сприяння і співробітництва з боку об’єкту аудиту; и) аналіз відповідності встановленим умовам процедур оперативної допомоги аудиторській групі на місцях.

Вірогідність даних і висновків аудиту

Процес здійснення екологічного аудиту повинен бути розроблений таким чином, щоб замовник і аудитор могли бути впевнені в досягненні очікуваного рівня довіри до вірогідності даних аудиту і будь-яких висновків аудиту.

Докази, зібрані при проведенні екологічного аудиту, неминуче будуть складати тільки частину наявної інформації частково через те, що екологічний аудит проводиться протягом обмеженого періоду часу і за умов обмежених ресурсів. Тому всім екологічним аудитам притаманний елемент невизначеності і всі користувачі результатів екологічних аудитів повинні це усвідомлювати.

Аудитор з екології повинен брати до уваги обмеження щодо збору доказів аудиту, а також можливість присутності елемента невизначеності в даних аудиту й у будь-яких висновках аудиту і повинний враховувати ці фактори при плануванні і здійсненні аудиту.

Аудитор з екології повинен докладати всі зусилля для одержання достатніх доказів аудиту для того, щоб були враховані окремі істотні дані аудиту і сукупності менш істотних даних, що впливають на будь-які висновки аудиту.

Звіт про екологічний аудит

Дані аудиту і(чи) зведена інформація про них повинні бути передані замовнику у вигляді письмового звіту. Об’єкт аудиту повинен одержати копію звіту про аудит, якщо тільки не буде спеціального заперечення з боку замовника.

Пов’язана з аудитом інформація, що представляється в звіті про аудит, повинна містити такі дані (але не обмежуватися ними):

А) ідентифікацію організації, аудит якої проведений, і замовника;

Б) погоджені цілі, задачі і сферу поширення аудиту;

В) погоджені критерії, відповідно до яких проводиться аудит;

Г) період, охоплений аудитом, і дату проведення аудиту;

Д) ідентифікацію членів аудиторської групи;

Е) ідентифікацію представників об’єкта аудиту, що приймали участь в аудиті;

Ж) повідомлення про конфіденційний характер змісту; и) перелік адрес для поширення звіту про аудит;

К) стиснутий виклад ходу процесу аудиту, включаючи будь-які перешкоди,

З якими зіштовхнулися аудитори; л) висновки аудиту.

Ведучий аудитор, консультуючись з замовником, повинен визначити, які з цих даних разом з іншими додатковими зведеннями варто включити в звіт.

Звичайно саме замовник чи об’єкт аудиту повинні відповідати за визначення будь-якої коригувальної дії, необхідність якої випливає з даних аудиту. Однак аудитор також може давати рекомендації у випадку попередньої домовленості з замовником.

Поширення звіту про екологічний аудит

Звіт про аудит повинен бути відправлений замовнику ведучим аудитором. Порядок поширення звіту про аудит повинен визначатися замовником відповідно до плану аудиту. Об’єкт аудиту повинен одержати копію звіту про аудит, якщо тільки немає спеціального заперечення з боку замовника. Для поширення звіту в інші місця потрібен дозвіл з боку об’єкта аудиту. Звіт про аудит є власністю замовника. Тому аудитори і всі одержувачі звіту повинні дотримувати вимоги конфіденційності щодо звіту і належним чином забезпечувати її.

Звіт про аудит повинен бути представлений протягом погодженого періоду часу відповідно до плану аудиту. Якщо це неможливо, то офіційно варто повідомити як замовника, так і об’єкт аудиту про причини затримки й установити нову дату його представлення.

Заключне засідання

Після завершення фази збору доказів екологічного аудиту і до підготовки звіту про аудит аудиторська група повинна провести засідання з керівництвом об’єкту аудиту і тих його представників, що відповідають за функції, аудит яких був проведений. Головною метою цього засідання є представлення даних аудиту об’єкту аудиту таким чином, щоб забезпечити їхнє чітке розуміння й одержати підтвердження встановлених фактів, на підставі яких формувалися дані аудиту.

Незгоди і розбіжності повинні бути усунуті, по можливості до того, як ведучий аудитор завершить звіт. Остаточні рішення щодо відомості і викладу даних аудиту є прерогативою ведучого аудитора, хоча об’єкт аудиту і замовник можуть, як і раніше, не погоджуватися з цими даними.

Завершення аудита

Аудит завершується, як тільки будуть закінчені усі види робіт, встановлені в плані аудиту.

Збереження документів

Усі робочі документи, проект звіту й остаточний звіт, пов’язані з аудитом, повинні зберігатися за узгодженням між замовником і об’єктом аудиту, а також відповідно до установлених вимог.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Юрченко Л. І. – Заключне засідання