Екологія – Юрченко Л. І. – Критерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для водних ресурсів

До Особливо небезпечних об’єктів відносяться стаціонарні джерела забруднення, максимальна величина збитку від яких за один рік із трьох, що передують року складання договору екологічного страхування, дорівнює одній десятій величини збитку, заподіяного шкідливими викидами всіх джерел за рік, що передує року складання договору екологічного страхування.

До Небезпечних об’єктів відносяться стаціонарні джерела, максимальна величина збитку від яких за один рік із трьох, що передують року висновку договору екологічного страхування, складає величину від однієї десятої до двох сотих величини збитку, заподіяного шкідливими викидами всіх джерел за рік, що передує року висновку договору екологічного страхування.

Малонебезпечними об’єктами є стаціонарні джерела забруднення:

O максимальна величина збитку від яких за один рік із трьох, що передують року складання договору екологічного страхування дорівнює двом сотим величини збитку, заподіяного шкідливими викидами всіх джерел за рік, що передує року складання договору екологічного страхування.

До особливо небезпечних об’єктів відносяться пересувні джерела забруднення:

O внесок у забруднення атмосфери яких перевищує 50 % загальної величини надходжень шкідливих речовин в атмосферу від усіх міських джерел за рік, що передує року складання договору екологічного страхування;

O збиток від викидів яких за рік, що передує року складання договору екологічного страхування, дорівнює чверті величини збитку, заподіяного всіма міськими джерелами шкідливих викидів за цей же період. До небезпечних об’єктів належать пересувні джерела забруднення:

O внесок у забруднення атмосфери яких складає від 25 до 50 % загальної величини надходжень шкідливих речовин в атмосферу від усіх міських джерел за рік;

O збиток від викидів яких за рік, що передує року складання договору екологічного страхування, складає від чверті до однієї восьмої величини збитку, заподіяного всіма міськими джерелами шкідливих викидів за цей же період.

Малонебезпечними об’єктами вважаються пересувні джерела забруднення:

O внесок у забруднення атмосфери яких складає менш 25 % загальної величини надходжень шкідливих речовин в атмосферу за рік;

O збиток від викидів яких за рік, що передує року складання договору екологічного страхування, дорівнює одній восьмій величини збитку, заподіяного всіма міськими джерелами шкідливих викидів за цей же період.

Критерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для водних ресурсів

Особливо небезпечними об’єктами виступають джерела забруднення:

O максимальна величина збитку за один рік із трьох, що передують року складання договору екологічного страхування, дорівнює одній десятій величини збитку, заподіюваного шкідливими скидами всіх джерел за рік, що передує року складання договору екологічного страхування.

Небезпечними об’єктами є підприємства:

O максимальна величина збитку за один рік із трьох, що передують року складання договору екологічного страхування, складає від однієї десятої до двох сотих величини збитку, заподіяного шкідливими скидами всіх джерел за рік, що передує року складання договору екологічного страхування.

Малонебезпечними об’єктами вважаються підприємства:

O максимальний обсяг скидів, яких за один рік із трьох, що передують року складання договору екологічного страхування, безпосередньо в воду міських очисних споруд складає менше половини умовного обсягу скидів відповідної шкідливої речовини за попередній період, рівний передбачуваному терміну дії договору страхування; o максимальна величина збитку за один рік із трьох, що передують року висновку договору екологічного страхування, менше двох сотих величин збитку, заподіяного шкідливими скидами всіх джерел за рік, що передує року складання договору екологічного страхування.

Критерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для здоров’я населення

Особливо небезпечними об’єктами, що безпосередньо впливають на підвищену захворюваність населення, варто вважати джерела забруднення, для яких маса викиду/скиду зі вмістом особливо небезпечних для здоров’я людини речовин (1 клас небезпеки) у рік, що передує року складання договору екологічного страхування, втричі перевищувала припустимий вміст особливо небезпечних для здоров’я людини речовин (1 клас небезпеки).

Небезпечними об’єктами, що безпосередньо впливають на підвищену захворюваність населення, варто вважати джерела забруднення, в аварійних викидах (скидах) яких спостерігається не більш, ніж триразове перевищення припустимого вмісту особливо небезпечних для здоров’я людини речовин (1 клас небезпеки) за попередній період, рівний передбачуваному терміну дії договору страхування.

Малонебезпечними об’єктами, що безпосередньо впливають на підвищену захворюваність населення, варто вважати джерела забруднення, в аварійних викидах (скидах) яких не спостерігається перевищення припустимого вмісту особливо небезпечних для здоров’я людини речовин (1 клас небезпеки) за попередній період, рівний передбачуваному терміну дії договору страхування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Юрченко Л. І. – Критерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для водних ресурсів