Екологія – Васюкова Г. Т. – Глава 1. Науково-технічна революція і тенденції зміни біосфери

-Цивілізація і біосфера Землі

-Сучасна екологічна ситуація у світі

-Екологічні проблеми економічного розвитку України

1.1. Цивілізація і біосфера Землі

На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов’язана з навколишнім світом.

Сьогодні важливо усвідомлювати, що зв’язок природи і суспільства носить взаємний характер. Тут доречно згадати слова А. И. Герцена про те, що “природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам”. З одного боку, природне середовище, географічні і кліматичні особливості впливають на суспільний розвиток. Ці фактори можуть прискорювати чи сповільнювати темп розвитку країн і народів, впливати на суспільний розвиток праці. З іншого боку, суспільство впливає на природне середовище існування людини. Історія людства свідчить як про сприятливий вплив діяльності людей на природне середовище, так і про згубні її наслідки.

З моменту виділення предків людини із тваринного стану, протягом 1,5 млн. років розвивалося первісне суспільство. Для нього було характерним малочисельність і повне злиття з природою.

8-9 тис. років тому наступив період соціозою з родовою та класовою диференціацією суспільства. Виникають перші древні цивілізації. Це були хліборобські цивілізації, які розташовувалися по долинах річок. І хоча вже тоді виникали локальні екологічні кризи, однак, хліборобські цивілізації, які розвивалися протягом декількох тисячоліть, не чинили глобального рушійного впливу на біосферу.

На рубежі IV – НІ тисячоліть до н. е. “Річні” цивілізації змінюються “морськими” – фінікійською та грецькою. Ці античні цивілізації відокремлені від початку Нової історії тисячолітнім періодом середньовіччя. За цей довгий час зростала чисельність населення, росли великі міста і зростала деструкція біосфери від локальних до регіональних розмірів. Зникали одні і виникали інші цивілізації, але екологічні кризи не набували глобального характеру.

Приблизно 200 років тому почався індустріальний період розвитку суспільства. За цей час господарство, культура і суспільні відносини людей розвивалися прискореними темпами. З тих пір, як з’явилося високоіндустріальне суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко підсилилося, розширився обсяг цього втручання, воно стало на багато різноманітніше і зараз загрожує стати глобальною небезпекою для людства.

Науково – технічна революція супроводжувалась швидким зростанням споживання енергії. Відбувся демографічний вибух. Розвитку науки і культури сприяла поява електронних засобів зв’язку – радіо і телебачення. Цілком реальною стала перспектива створення штучного інтелекту. Розвиток людського суспільства протягом соціозою супроводжувався лавинною деградацією біосфери. Зараз екологічна криза досягла глобальних масштабів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – Глава 1. Науково-технічна революція і тенденції зміни біосфери