Екологія – Васюкова Г. Т. – 8.2. Поняття екологічного аудиту, його мета і принципові відмінності від екологічної експертизи

Екологічний аудит – систематичний документально оформлений процес перевірки об’єктивно одержуваних і оцінюваних аудиторських даних, для того, щоб визначити, чи відповідають критеріям аудиту визначені види екологічної діяльності, події, умови, системи адміністративного керування чи інформація про їхні об’єкти, а також повідомлення результатів, отриманих у ході цього процесу, клієнту.

Результатами аудиту вважаються результати оцінки зібраних аудиторських даних, зіставлених із прийнятими критеріями. Результати аудиту складають основу аудиторського висновку.

Існує принципове розходження між клієнтом і організацією, що перевіряється. Організацією, що так перевіряється, вважаєте ся організація, що піддається аудиту, а клієнтом – організація, що замовляє аудит. Клієнт може бути організацією, що перевіряється, чи будь-якою іншою організацією, що має право замовити аудит відповідно до регламенту чи контракту.

Об’єкт аудиту є визначена екологічна діяльність, подія чи умова, система керування чи інформація про ці предмети. Метою екологічного аудиту є удосконалювання керування в галузі охорони навколишнього середовища, оцінка і зниження ризику, зв’язаного з використанням сировини і матеріалів, оптимізація використання природних ресурсів, оцінка відповідності діяльності підприємства діючим законодавчим і нормативним документам, вироблення першочергових мір і довгострокової політики в галузі рішення екологічних проблем.

Від екологічної експертизи це поняття відрізняється тим, що експертиза проводиться по проектах, а діючі виробництва повинні піддаватися аудиторській перевірці, яка в остаточному підсумку повинна дати змогу зробити висновок про еколого-економічну доцільність подальшої експлуатації об’єкта.

При розвитку економічного стимулювання природоохоронних заходів власник підприємства повинен буде враховувати екологічний фактор свого виробництва з метою зниження екологічних платежів і штрафів, ризику чи зупинки виробництва по розпорядженню природоохоронного органу.

Тому власнику підприємства треба знати ступінь екологічної небезпеки свого підприємства, своєї продукції, її матеріало – і енергоємність з метою також зниження цих факторів в умовах ринкової конкуренції. Розрахунок екологічних ризиків неможливий без аудиту, як і екологічна сертифікація, і екологічне страхування.

8.2.1. Сфера дії екологічного аудиту

Екологічний аудит дозволяє без додаткових бюджетних витрат підсилити управління охороною навколишнього середовища, підвищити ефективність державного екологічного менеджменту. Ось чому держава повинна бути зацікавлена у запровадженні екологічного аудиту і створенні відповідних правових та нормативних умов для його здійснення. Змішана державно-ринкова система екологічного менеджменту задовольняє інтереси держави і громадськості. В ній не може бути протиріччя інтересів, тим більш, що екологічний аудит заповнює ніші в управлінській структурі, які раніше не були заповнені.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 8.2. Поняття екологічного аудиту, його мета і принципові відмінності від екологічної експертизи