Екологія – Васюкова Г. Т. – 8.2.2. Екологічний аудит в сучасній економіці України. Ринково орієнтовані функції екоменеджменту

Головні функції екоменеджменту програмно-цільового розподілу фінансів, корпоратизації, децентралізації та гнучкого нормування і оподаткування – це функції змішаного екологічного менеджменту, в якому на макрорівні діє державна інфраструктура, а на мікро рівні ринкова управлінська інфраструктура з використанням екологічного аудиту. Це може бути:

– аудитування виводу підприємств з експлуатації при реструктуризації галузі;

– аудиторські оцінки екологічних ризиків, пріоритетних заходів по екологічному оздоровленню підприємств, які приватизуються;

Аудиторська оцінка екологічних витрат; аудиторська оцінка програмних заходів ресурсозбереження; аудиторський захист корпоративних інтересів; аудиторська оцінка умов екологічного страхування; аудиторська оцінка нормативної бази та інше. Все це визначає роль екоаудиту в реформуванні економіки України і в той же час попит на його послуги.

8.2.3. Об’єкти і суб’єкти екоаудиту, аудиторські послуги

Об’єкти екоаудиту.

Об’єктами екоаудиту можуть бути будь-які види інвестиційної, господарської, адміністративної діяльності, що спроможні негативно впливати на стан навколишнього середовища та здоров’я населення, зокрема:

-інвестиційні та приватизаційні програми і проекти розвитку підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі військового призначення, діяльність яких пов’язана з екологічним ризиком для навколишнього природного середовища та здоров’я населення;

– кредитні угоди, інвестиційні підрядні контракти, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища та здоров’я населення;

– галузеві та місцеві господарські і адміністративні рішення, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів чи негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, господарську діяльність підприємств;

– екологічно небезпечні діючі об’єкти, системи, комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення;

– підприємства, організації та установи незалежно від форм власності і підпорядкування, втому числі військового призначення, господарська діяльність яких пов’язана з екологічними ризиками для навколишнього середовища та здоров’я населення;

– об’єкти, системи, комплекси загального природокористування і забезпечення очищення стічних промислових і комунальних вод, зменшення відходів, викидів і скидів виробництва;

– об’єкти приватизації майна державних підприємств і організацій.

Суб’єкти екоаудиту.

Суб’єкти екологічного аудиту – це особи, які уповноважені надавати екологічні аудиторські послуги підприємствам, організаціям, установам та готувати екологічні аудиторські висновки. Суб’єктами екологічного аудиту є:

– аудитори, тобто фахівці, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат та ліцензію на заняття аудиторською діяльністю;

– аудиторські фірми, тобто організації, в статутну діяльність яких входить надання аудиторських послуг та які мають відповідну ліцензію згідно з законодавством.

8.2.4. Послуги екоаудиту

Екологічні аудиторські послуги передбачають:

– аналіз впливу екологічно небезпечної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей;

– еколого-економічний прогноз екологічних наслідків господарської діяльності (вартісна оцінка);

– оцінка ефективності природоохоронної діяльності господарюючих суб’єктів;

– екологічне обгрунтування впровадження винаходів, ресурсозберігаючих технологій і систем, приладів контролю, іншого природоохоронного устаткування і обладнання;

– оцінка інших видів еколого-економічного забезпечення природоохоронної діяльності господарюючих суб’єктів;

– еколого-економічна оцінка ризику зміни форми власності;

– еколого-економічна оцінка ризику здійснення інвестиційних проектів;

– еколого-економічна оцінка ризику адміністративних рішень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 8.2.2. Екологічний аудит в сучасній економіці України. Ринково орієнтовані функції екоменеджменту