Екологія – Васюкова Г. Т. – 6 .5.1. Шляхи проникнення радіації в організм людини

Радіоактивні ізотопи можуть проникати в організм разом з їжею чи водою. Через органи травлення вони поширюються по всьому організму (рис.6.1. а). Радіоактивні частки з повітря під час дихання можуть потрапити в легені. Але вони опромінюють не тільки легені, а також поширюються по організму (рис.6.1.6).

Ізотопи, що знаходяться в землі чи на її поверхні, випускаючи гамма-випромінювання, здатні опромінити організм зовні. Ці ізотопи також переносяться атмосферними опадами(рис.6.1. в).

Екологія   Васюкова Г. Т.   6 .5.1. Шляхи проникнення радіації в організм людини

А б В

Рис.6.1. Шляхи проникнення радіоактивних ізотопів в організм людини

6.5.2. Гостре зараження

Гостре зараження організму людини відбувається при великих дозах опромінення. Радіація робить подібну дію, лише починаючи з деякої граничної дози опромінення. Багаторічний досвід дозволив медикам одержати велику інформацію про реакцію тканин людини на опромінення. Ця реакція для різних органів і тканин виявилася неоднаковою, причому розходження дуже великі. На рисунку 6.2 показані органи людини, які найбільш сильно опромінюються.

Величина ж дози, що визначає вагу зараження організму, залежить від того, чи одержує її організм відразу, чи в кілька прийомів. Більшість органів встигає в тому чи іншому ступені залікувати радіаційні ушкодження і тому краще переносять серію дрібних доз, ніж ту ж сумарну дозу опромінення, отриману за один прийом. Зрозуміло, якщо доза опромінення досить велика, опромінена людина загине. У всякому разі, дуже великі дози опромінення порядку 100 Гр. викликають настільки серйозні зараження центральної нервової системи, що смерть, як правило, настає протягом декількох годин чи днів. При дозах опромінення від 10 до 50 Гр. при опроміненні всього тіла зараження ЦНС може виявитися не настільки серйозною, щоб призвести до летального результату, однак, опромінена людина швидше за усе все рівно помре через один-два тижні від крововиливів у шлунково-кишковому тракті. При ще менших дозах може не відбутися серйозних ушкоджень шлунково-кишкового тракту і організм із ними впорається, проте, смерть може наступити через один-два місяці з моменту опромінення, головним чином через руйнування клітин червоного кісткового мозку-головного компонента кровотворної системи організму: від дози в 3 – 5 Гр. при опроміненні всього тіла вмирає приблизно половина всіх опромінених.

Таким чином, у цьому діапазоні доз опромінення великі дози відрізняються від менших лише тим, що смерть у першому випадку настає раніше, а в другому-пізніше. Зрозуміло, найчастіше людина вмирає в результаті одночасної дії всіх зазначених наслідків опромінення. Дослідження в цій галузі необхідні, оскільки отримані дані потрібні для оцінки наслідків ядерної війни і дії великих доз опромінення при аваріях ядерних установок і пристроїв. Червоний кістковий мозок і інші елементи кровотворної системи найбільш уразливі при опроміненні і втрачають здатність нормально функціонувати вже при дозах опромінення 0,5 – 1 Гр. На щастя, вони мають також чудову здатність до регенерації, і якщо доза опромінення не настільки

Екологія   Васюкова Г. Т.   6 .5.1. Шляхи проникнення радіації в організм людини

Рис.6.2. Органи, які опромінюються


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 6 .5.1. Шляхи проникнення радіації в організм людини