Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.1.3.2. Способи захисту від кислотних дощів

Зниження вмісту сірки в різних видах палива. Найкраще було б використовувати малосірчисті (сірки менше 1%) нафтопродукти і вугілля, однак, їх дуже небагато (20% світових запасів нафти), тому необхідно приймати міри для видалення сірки. Видалення сірки з мазуту – дуже складний процес і в результаті може звільнитися тільки від 1/3 до 2/3 сірки, що Все рівно мало влаштовує. Очищення вугілля від сірки можна досягти видаленням тільки 50% її, але цей процес, через високі температури і тиски, дуже дорогий. Ведуться дослідження нових фізичних методів очищення вугілля, таких, як багатостадійна флотація, електростатичний поділ, масляна агломерація, що дозволяють видалити до 90% усієї піритної сірки і до 65% загальної кількості сірки. Повне звільнення від сірки можливе в результаті видалення зв’язаної органічної сірки методами хімічного (обробка вугілля спеціальними хімічними реагентами чи розчинниками підтиском) і мікробіологічного (визначені бактерії і грибки поглинають сірку) очищення вугілля.

Для очищення нафти від сірки застосовуються хімічні методи: каталітична гідрогенізація і спеціальні хімічні присадки (пиролін, дісульфурол, бюхазин, корит і ін.).

Застосування висотних труб зменшує безпосередній вплив, але зростає ефективність перемішування, що збільшує імовірність виникнення кислотних дощів.

Технологічні зміни. Виявлено, що чим менша температура горіння, тим менше виникає оксиду азоту, тим менший час перебування палива в зоні горіння, і це необхідно враховувати при проектуванні технологічних процесів.

Крім того, сірку зв’язує потік неспаленої речовини горіння, що направляється в зону, що у свою чергу знижує температуру горіння, а отже кількість оксиду азоту.

Очищення кінцевих газів від сірки шляхом барботування їх через розчин вапняку дозволяє одержати сульфіт чи сульфат

Кальцію.

Вапнування – додавання лужних речовин в озера і грунт, які швидко розчиняються, а луг, що утворюється, нейтралізує кислоти. Однак, цей метод має цілий ряд недоліків: відбувається грубе порушення хімічної і біологічної рівноваги вод і гротів не вдається усунути всі шкідливі наслідки окислення, не можна видалити важкі метали.

Екологія   Васюкова Г. Т.   5.1.3.2. Способи захисту від кислотних дощів

Рис. 5.4. Трансграничні переноси забруднень між Україною і країнами-сусідами

Заміна загиблих популяцій тварин і рослин новими, котрі краще переносять окислення.

Пам’ятники культури обробляють спеціальною захисною глазур’ю. Заданими Академії наук України, більше 80% коштів, які виділяються на природоохоронні цілі в даний час, використовуються на ліквідацію вже наявних шкідливих впливів, у той час, як у першу чергу варто усувати причини, що їх породжують.

Узимку поблизу ТЕС, металургійних заводів іноді випадає кислотний сніг, який є ще більш небезпечним, ніж дощ, тому що містить 4-5 – місячну дозу забруднень, а під час його танення навесні відбувається процес концентрації шкідливих речовин, тому тала вода іноді містить у десять разів більше кислот, ніж сніг.

Деякі країни вже відчули шкідливу дію кислотних дощів. Так, у Швейцарії засихає третина лісів, 69% букових і тисових дерев у Великобританії всихають зверху, у Швеції 18 тисяч озер отруєно, з них у 9 тисячах риба уже вимерла.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.1.3.2. Способи захисту від кислотних дощів