Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.2.4. Літосфера

Літосфера – верхня тверда оболонка Землі, що включає всю земну кору з частиною верхньої мантії Землі і складається з осадових, вивержених і метаморфозних порід.

Товщина літосфери на континентах ” 25-100 км, а під океанами ” 5-50 км. Основна частина літосфери складається з відомих магматичних порід (95%), серед яких на континентах це граніти, а в океані – базальти.

У верхній частині континентальної земної кори розташовані грунти, значення яких для життя важко переоцінити. Грунти виникли одночасно з виникненням живих організмів і розвивалися під впливом рослин, тварин і мікроорганізмів. Сучасні грунти є трифазною системою, яка складається із суміші мінеральних часток (продукти руйнування гірських порід), органічних речовин (продукти життєдіяльності біоти та мікроорганізмів і грибів) Грунти – самостійне природно-історичне, органномінералогічне тіло природи, що виникло у гравітаційному полі Землі в результаті впливу живих і мертвих організмів, природних вод на поверхневі прошарки гірських порід у різноманітних умовах клімату і рельєфу.

Основна маса живих організмів літосфери зосереджена в грунтах, на глибині не більш декілька метрів. Грунти – придатний для життя рослин, багатьох тварин і мікроорганізмів прошарок земної кори.

Грунту характерна закономірна будова вертикального профілю, хімічний склад, фізичні і біологічні властивості, а також специфічний характер перетворення речовини й енергії. Характерна властивість грунтів – родючість. Родючість грунтів визначається сполученням багатьох фізичних та хімічних властивостей. Вона залежить від кількості в грунтах гумусу, від наявності біогенних макро – та мікроелементів, від вологості грунту, від його кислотності і т. п. Грунти відіграють величезну роль у кругообігу води, речовин і вуглекислого газу.

Актуальність екологічного вивчення літосфери зумовлена тим, що вона є зосередженням усіх мінеральних ресурсів, необхідних для життя й господарської діяльності. У межах літосфери періодично відбуваються різні екологічні процеси (землетруси, виверження вулканів, оповзні), які мають величезне значення для формування екологічної ситуації у певному регіоні планети, а іноді призводять до глобальних екологічних катастроф.

3.2.5. Живі організми в біосфері

Живий світ Землі, її біосфера, складається з організмів трьох таких основних типів:

1. Продуценти або автотрофи (які харчуються самостійно) – це організми, що створюють органічні речовини за рахунок утилізації сонячної енергії, вуглекислого газу, води і мінеральних солей. Це зелені (хлорофілові) рослини, що створюють біомасу за рахунок фотосинтезу.

Реакцію фотосинтезу можна записати у вигляді: С02+ Н20 + (мін. солі) + (сонячна енергія) = (біомаса) + 02.

У перерахунку на глюкозу, реакцію фотосинтезу можна записати у вигляді:

6С02 + 6Н20 + 2818,7кДж = С6Н1206+6 02.

1. Кількість видів цієї групи становить близько 350000, а їхня сумарна маса становить близько 2,4 х1012Т.

2. Консументи або гетеротрофи – організми, що одержують енергію за рахунок харчування продуцентами або іншими консументами.

До них належать рослиноїдні тварини, хижаки й паразити, а також хижі рослини та гриби. Кількість видів цієї групи найбільша – понад 1,5 млн., а їхня маса становить близько 2,3 х 1010 т.

3. Редуцента – мікроорганізми, які розкладають органічні речовини (залишки продуцентів і консументів) до простих хімічних сполук – води, вуглекислого газу, мінеральних солей, їхня маса приблизно 108Т., 75 тисяч видів. Реакція розкладання в перерахунку на глюкозу має вигляд:

С6Н120 6+ 6 0 = 6 С02 + 6 Н20 + 2188 кДж.

Вся ця величезна кількість живих істот знаходиться в надзвичайно складних взаємовідносинах між собою й з неживою речовиною.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.2.4. Літосфера