Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.6. Великі міста і міські агломерації

Розміщення і динаміка міського населення дуже нерівномірні по частинах світу і країнах (таблиці 2.2,2.3). На Азію в 1994 році приходилося близько 46% міського населення світу на Європу – 21%, на Латинську Америку – 14%, на Африку -10%, на Північну Америку – більше 8%. вже 65,5% усіх городян світу (у 1950 році – тільки 40,1%) а 2025 року, за прогнозами демографів ООН, цей показник зросте майже до 80%.

Таблиця 2.2 Динаміка міського населення світу

Роки

Все

Населення,

Світу, млн.

Чоловік

Міське населення, млн. чоловік

Доля в населенні світу, %

Всього

У тому числі в

Містах з чисельністю

Жителів

Всього

Міського

Населення

Населення міст з

Чисельністю

Жителів

20 тис. і більше

100 тис. і більше

20 тис. і більше

100 тис. і більше

1800

978

50

24

17

5,1

2,5

1,7

1850

1262

80

54

29

6,3

4,3

2,3

1900

1650

220

154

91

13,3

9,2

5,5

1950

2520

738

567

408

29,3

22,7

16,3

1960

3021

1033

810

597

34,2

27,1

20,0

1970

3697

1353

1170

833

36,6

32,4

23,1

1980

4444

1752

1490

1100

39,4

37,1

24,7

1990

5285

2277

1780

1380

43,1

43,6

26,5

2000

6158

2926

.

47,5

2010

7032

3707

.

52,7

2020

7888

4599

.

58,3

2025 8294

5065

61,1

Виразна контрастність розміщення городян по країнах. У 1995 році п’ять з них (Китай, Індія, США, Бразилія, Росія) з міським населенням більш 100 млн. кожна, концентрували разом 1060 млн. городян, чи 41% міського населення Землі. Важлива особливість світової урбанізації останніх десятиліть – вихід на авансцену країн, що розвиваються. У 1994р. у них проживало

Таблиця 2.3 Динаміка міського населення в 1950-2025 р. р.

Група країн

Чисельність міського населення, млн. чоловік

Доля городян в загальній кількості населення, %

Роки

1950

1970

1990

2000

2025

1950

1970

1990

2000

2025

Розвинуті країни

442

677

842

904

1040

54,7

67,5

73,6

75,3

84

Країни, що розвиваються

296

676

1435

2022

4025

17,3

25,1

34.7

40,7

57

Світ у цілому

738

1353

2277

2926

5065

29,3

36,3

43,1

47,5

58,3

Країни, що розвиваються, сильно впливають також на якісні сторони розвитку світової урбанізації. Більша частина їхніх городян – вчорашні сільські жителі. Вони часто сприяють привнесенню в міста норм поводження і системи цінностей, які властиві для сільської місцевості. Ріст населення в містах цієї групи країн, значно випереджаючи попит на робочу силу, супроводжується не тільки абсолютним, але часом і відносним розширенням тих соціальних шарів, що не беруть участь ні в сучасному виробництві, ні в сучасному споживанні і залишаються в сутності не урбанізованими. Звідси велика поляризація міського населення країн, що розвиваються, недостатнє залучення значної його частини до міського способу життя. І все-таки люди продовжують стікатися в міста. Для цього є підстави.

Дослідження показали, що незважаючи на всі проблеми і катастрофічні прогнози, якість життя у великих містах краща, ніжу малих і в сільській місцевості: у них вища тривалість життя і нижча дитяча смертність, більш кваліфікована медична допомога, ширші можливості одержати освіту і знайти роботу, великі заробітки, комфорт і т. д. Як пише американський соціолог Льюіс Мамфорд, “місто – символ можливостей”. І хоча городяни складають не на багато більше 30% населення країн, що розвиваються, на них приходиться більш 60% внутрішнього валового продукту цих країн.

2.6. Великі міста і міські агломерації

Одна з найбільш важливих особливостей урбанізації – посилення концентрації населення у великих містах, міських агломераціях. Зосередження населення у великих містах було характерним для другої половини XIX століття (Північна Америка, закордонна Європа, Латинська Америка) і ще більш – для першої половини XX століття. (Росія – СРСР, Африка, Азія, Австралія). Із середини XX століття на планеті швидко ростуть міста (звичайно це міські агломерації) з населенням більш 1 млн. жителів, їхня кількість збільшилася за 1950 -1990 роки з 77 до 281, а сумарна чисельність населення в них – з 187 млн. чоловік до 800 млн. У результаті в 1990 році третина всіх городян світу проживала в агломераціях – “мільйонерах”.

Міська агломерація – скупчення міст навколо великого міста – центру. Особливо швидко ростуть вони в країнах Азії, Латинської Америки й Африки. В Азії в 1990 році нараховувалося 118 таких агломерацій, більше всього – у Китаї (38), Індії (24), Пакистані, Індонезії і Південній Кореї (по 6 у кожній з них); у Латинській Америці – 40; в Африці – 25.3 кінця 70-х років помітно ростуть дуже великі міські агломерації з населенням більш 10 млн. жителів, головним чином у країнах, що розвиваються.

У1970 році таких утворень було всього 3 (Токіо, Нью-Йорк, Шанхай), а в 1990 році вже 12 (список поповнили Мехіко, Сан-Паулу, Бомбей, Лос-Анджелес, Пекін, Калькутта, Буенос-Айрес, Сеул і Осака). За прогнозами, до 2025 року число таких агломерацій досягне 21 – 25, головним чином, завдяки країнам Азії (Джакарта, Тяньцзінь, Карачі, Делі, Маніла, Дака).

Це ще більше підсилить південно-східно-азіатський вектор у світовій урбанізації. Адже сьогодні в Азії зосереджено біля половини городян землі, тоді яку 1950р. – тільки 1/3. Дуже швидкі темпи характерні для розвитку великих міст, тобто міст із населенням більше 100 тис. чоловік. З 1800 по 1980 р. кількість великих міст збільшилася приблизно в 30 разів, чисельність населення в них – у 51 раз, а частка населення, що проживає в таких містах – у 12 разів.

Особливо швидкий ріст великих міст відбувався в XX столітті. Ще більш швидкі темпи росту міст – мільйонерів. У1800 р. у світі було тільки одне місто з населенням більше 1 млн. чоловік (0,1 % населення Землі), у 1900 р. їх було вже 10, а на початку 2000 р. у світі близько 430 міст – мільйонерів, і вони зосереджують більш 20% населення Землі (таблиця 2.4).

В Україні зараз 445 міст і 911 селищ міського типу. Найбільш густа мережа міських населених пунктів у Донбасі (Донецька область -184 і Луганська -146).

Таблиця 2.4. 20 найбільших міських агломерацій світу (1950-2000), млн. жит.

Місто

1950 р.

1970 р.

1990 р.

2000 р.

Агломерації

Населення

Агломерації

Населення

Агломерації

Населення

Агломерації

Населення

1.

Нью-Йорк

12,3

Нью-Йорк

6,2

Мехіко

20,2

Мехіко

25,6

2.

Лондон

8,7

Токіо

4,9

Токіо

18,1

Сан-Паулу

22,1

3.

Токіо

6,7

Шанхай

1,2

Сан-Паулу

17,4

Токіо

19,0

(продовження)

4.

Париж

5,4

Мехіко

10,4

Нью-Йорк

16,2

Шанхай

17,0

5.

Шанхай

5,3

Лондон

8,6

Шанхай

13,4

Нью-Йорк

16,8

6.

Буенос-Айрес

5,0

Буенос-Айрес

8,4

Лос-Анджелес

11,9

Калькутта

15,7

7.

Чикаго

4,9

Лос-Анджелес

8,4

Калькутта

11,8

Бомбей

15,4

8.

Москва

4,8

Париж

8,3

Буеиос-

Айрес

П,5

Пекін

14,0

9.

Калькутта

4,4

Пекін

8,1

Бомбей

11,2

Лос-Анжелес

13,9

10.

Лос-Анджелес

4,0

Сан-Паулу

8,1

Сеул

И, о

Джакарта

13,7

11.

Пекін

3,9

Осака

7,6

Пекін

10,8

Делі

13,2

12.

Осака

3,8

Москва

7,1

Ріо-де-Жанейро

10,7

Буенос-Айрес

12,9

13.

Мілан

3,6

Ріо-де-Жанейро

7,0

Тяньцзінь

9,4

Пагос

12,9

14.

Мехіко

3,1

Калькутта

6,9

Джакарта

9,3

Тяньцзінь

12,7

15.

Філадельфія

2,9

Чикаго

6,7

Каїр

9,0

Сеул

12,7,

16.

Бомбей

2,9

Бомбей

5,8

Москва

8,8

Ріо-де-Жанейро

2,5

Далі розташовані Львівська, Дніпропетровська, Харківська області і Республіка Крим (більше 70 міських селищ). Від 50 до 70 міських населених пунктів у Житомирській, Київській, Одеській областях. Менше заселена територія Українського Полісся (Волинська і Ровенська області), Миколаївської, Чернігівської, Чернівецької областей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.6. Великі міста і міські агломерації