Екологія – Васюкова Г. Т. – 10. Закони і законодавчі акти в галузі охорони навколишнього природного середовища, що діють в Україні

10.1. Закони і постанови

Про охорону навколишнього природного середовища (25.06.1991 p.),

Про природно-заповідний фонд України (16.06.1992 p.),

Про охорону атмосферного повітря (16.10.1992 p.),

Про тваринний світ (03.03.1993 p.),

Про екологічну експертизу (09.02.1995 p.),

Про внесення змін і доповнень у деякі законодавчі акти України з питань охорони навколишнього природного середовища (06.03.1996 p.).

Постанови Верховної Ради України

Про затвердження порядку обмеження, тимчасову заборону або припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у випадку порушення ними законодавства “Про охорону навколишнього природного середовища” (від 20.10.1992 p.).

Постанови Кабінету Міністрів України

Про порядок і видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання природних ресурсів республіканського значення (від 10.08.1992р. №459).

Про затвердження порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Від 13.01.1992 р. № 018.

Про затвердження “Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища в Україні”. Від 23.09.1993 р. № 785. Кодекси України:

Земельний Кодекс України. 18.12.1992 р. зі змінами від

05.05.1995 р.

Лісовий Кодекс України. 21.01.1994 р. Водний Кодекс України. 06.06.1995 р. Кодекс України про надра. 27.07.1994 р.

10. 2. Деякі багатосторонні угоди в галузі охорони природи

Всесвітні

1946

Конвенція про регулювання китобійного промислу. Ратифікована 18 країнами. Дві країни (Канада й Ісландія) пізніше денонсували свої підписи під конвенцією. Вашингтон

1949

Конвенція про транспортне перевезення. Ратифікована 25 країнами. Женева

1963

Конвенція про відповідальність держав за ядерні інциденти. Відень

1970

Конвенція про залізничні перевезення (СІМ). Берн

1971

Конвенція про охорону боліт, що мають міжнародне значення як місця проживання водних птахів. Рамсар. Конвенція про зменшення ризику від отруєння бензолом (ILO 136). Женева

1972

Конвенція про захист всесвітньої культурної і природної спадщини. Париж Конвенція про безпечну тару (CSC). Женева

1973

Конвенція про міжнародну торгівлю найрідкіснішими видами дикої фауни і флори (СІТЕ8). Вашингтон

1974

Конвенція про запобігання і контроль професійного ризику, викликаного канцерогенними речовинами й агентами (ILO 139). Женева

1977

Конвенція про запобігання професійного ризику робітників у зв’язку з небезпекою забруднення робочих місць шумом, вібрацією і забруднення повітря flLO 148). Женева

1979

Конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин. Бонн

1983

Угода про тропічні ліси. Женева бюлетень Міжнародного союзу збереження природи (ШСМ) 1995 р

1985

Конвенція про захист озонового шару. Відень

1986

Конвенція про раннє повідомлення про ядерні аварії. Відень Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або витоку радіоактивних речовин. Відень

1987

Протокол про речовини, що руйнують озоновий шар. Монреаль

1989

Конвенція про контроль над транскордонними переміщеннями небезпечних відходів і їх розміщенням. Базель

1992

Конвенція про біологічне різноманіття. Ріо-де-Жанейро. Рамкова конвенція про кліматичні зміни. Нью-Йорк

Регіональні

1950 Конвенція про захист птахів. Париж

1957 Угода про міжнародні перевезення небезпечних товарів залізницями (ADR). Женева

1958 Угода про прийняття уніфікованих умов затвердження і визначення автомобільного спорядження і запчастин. Женева

I960 Конвенція про відповідальність третіх сторін в галузі застосування ядерної енергії. Париж

Угода про захист озера Констанца проти забруднення. Стокгольм

1966 Угода про регулювання забору води. Берн

1968 Конвенція про захист тварин від міжнародного транспорту. Париж

Угода про скорочення використання визначених детергентів у миючих засобах і для чищення. Страсбург

1969 Конвенція про захист археологічної спадщини. Лондон

1979 Конвенція про збереження природних умов для європейських диких тварин. Берн

Конвенція про далекі трансграничні перенесення забруднень повітря. Женева

1980 Конвенція про транскордонне співробітництво в галузі охорони природи між громадами і владою. Мадрид

1985 Протокол про скорочення викидів оксидів сірки і їх транскордонних перенесень принаймні на 30 %. Гельсінкі

1988 Протокол про контроль над викидами оксидів азоту і їх транскордонними перенесеннями. Софія

1989 Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну під час транспортування небезпечних речовин по залізницях, шосе і внутрішніми водними шляхами (CRT). Женева

1991 Конвенція про оподатковування за шкоду, заподіяну природному середовищу в транскордонних умовах. Еспо Конвенція про захист Альп. Зальцбург Протокол про контроль над викидами легких органічних сполук і їх трансграничних перенесень. Женева

1992 Конвенція про захист і використання транскордонних водних шляхів і міжнародних озер. Хельсінкі

Конвенція про транскордонні аспекти промислових аварій. Хельсінкі

1993 Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, викликану діяльністю, небезпечною для природного середовища. Лугано

1994 Протокол про верхню межу викидів оксидів сірки і зниження їхнього вмісту у викидах. Осло

Конвенція про співробітництво в справі захисту і використання річки Дунай. Софія


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 10. Закони і законодавчі акти в галузі охорони навколишнього природного середовища, що діють в Україні