Екологія – Потіш Л. А

Екологія – Потіш Л. А. – ПЕРЕДМОВА

Серед природничих дисциплін “Екологія” посідає особливе місце. Сучасний спеціаліст повинен знати основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище, охорону та раціональне природокористування. Ці вимоги зумовили значний інтерес

Екологія – Потіш Л. А. – Розділ 1 ЕКОЛОГІЯ ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

Визначення, предмет і завдання екології Коротка історія становлення екології як науки Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екології Закони, категорії та методи екології Екологія – теоретична база заходів з охорони природи 1.1. Визначення,

Екологія – Потіш Л. А. – 1.1. Визначення, предмет і завдання екології

Визначення, предмет і завдання екології Коротка історія становлення екології як науки Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екології Закони, категорії та методи екології Екологія – теоретична база заходів з охорони природи 1.1. Визначення,

Екологія – Потіш Л. А. – Предмет екології

Визначення, предмет і завдання екології Коротка історія становлення екології як науки Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екології Закони, категорії та методи екології Екологія – теоретична база заходів з охорони природи 1.1. Визначення,

Екологія – Потіш Л. А. – 1.2. Коротка історія становлення екології як науки

Як і всі інші біологічні науки, екологія розвивалася безперервно, але нерівномірно. І як більшість наук, екологія має свою передісторію. Нагромадження відомостей про спосіб життя, залежність від навколишніх умов, характеру розподілу тварин і рослин почалось

Екологія – Потіш Л. А. – 1.3. Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екології

Зміст сучасної екології доцільно виділити, виходячи з концепції рівнів організації живої матерії, які складають “біологічний спектр” планети Земля. На сьогоднішній день, виходячи з головних властивостей живого, в біології виділяють такі організації живої матерії: клітина

Екологія – Потіш Л. А. – Організм

Зміст сучасної екології доцільно виділити, виходячи з концепції рівнів організації живої матерії, які складають “біологічний спектр” планети Земля. На сьогоднішній день, виходячи з головних властивостей живого, в біології виділяють такі організації живої матерії: клітина

Екологія – Потіш Л. А. – Популяція

Зміст сучасної екології доцільно виділити, виходячи з концепції рівнів організації живої матерії, які складають “біологічний спектр” планети Земля. На сьогоднішній день, виходячи з головних властивостей живого, в біології виділяють такі організації живої матерії: клітина

Екологія – Потіш Л. А. – Угруповання

Зміст сучасної екології доцільно виділити, виходячи з концепції рівнів організації живої матерії, які складають “біологічний спектр” планети Земля. На сьогоднішній день, виходячи з головних властивостей живого, в біології виділяють такі організації живої матерії: клітина

Екологія – Потіш Л. А. – Біогеоценоз, екосистема

Зміст сучасної екології доцільно виділити, виходячи з концепції рівнів організації живої матерії, які складають “біологічний спектр” планети Земля. На сьогоднішній день, виходячи з головних властивостей живого, в біології виділяють такі організації живої матерії: клітина

Екологія – Потіш Л. А. – Біосфера

Зміст сучасної екології доцільно виділити, виходячи з концепції рівнів організації живої матерії, які складають “біологічний спектр” планети Земля. На сьогоднішній день, виходячи з головних властивостей живого, в біології виділяють такі організації живої матерії: клітина

Екологія – Потіш Л. А. – 1.4. Закони, категорії та методи екології

Екологія, як і інші науки, грунтується на загальнонаукових, кібернетичних, біологічних, геологічних, географічних, фізико-хімічних законах. Кращому осмисленню екології як науки допоможе навіть простий перелік законів суміжних з екологією наукових дисциплін. В одній із останніх своїх

Екологія – Потіш Л. А. – 1.5. Екологія – теоретична база заходів з охорони природи

Екологія стає надзвичайно важливою наукою, яка має давати відповіді на запитання, що виникають перед людиною у її співжитті з навколишньою природою. Завдяки системному підходу (обов’язково включає в себе аналіз комплексу факторів навколишнього світу) екологія

Екологія – Потіш Л. А. – Розділ 2 АУТЕКОЛОГІЯ (ФАКТОРІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ)

Поняття середовища існування. Водне, грунтове, повітряне середовище Екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організми Лімітуючі фактори. “Закон мінімуму” Лібіха Взаємодія екологічних факторів. “Закон толерантності” Шелфорда Біотичні фактори. Форми біотичних відносин Антропогенні

Екологія – Потіш Л. А. – 2.1. Поняття середовища існування. Водне, грунтове, повітряне середовище

Поняття середовища існування. Водне, грунтове, повітряне середовище Екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організми Лімітуючі фактори. “Закон мінімуму” Лібіха Взаємодія екологічних факторів. “Закон толерантності” Шелфорда Біотичні фактори. Форми біотичних відносин Антропогенні

Екологія – Потіш Л. А. – Водне середовище

Вода, в якій розпочалося життя на Землі, – це важливий екологічний фактор, що визначається її фізичними властивостями, зокрема прозорістю, щільністю, теплопровідністю і теплоємністю, а також текучістю. Остання зумовлює циркуляцію в озерах і ставках. Водне

Екологія – Потіш Л. А. – Грунтове середовище

Грунт, як жодне інше середовище, – густо заселений різними тваринами і мікроорганізмами, залишається при цьому основним життєвим субстратом для рослин. Грунтова фауна, або едафон, включає представників багатьох найвищих за рангом таксонів. Відомо, що близько

Екологія – Потіш Л. А. – Повітряне середовище

Грунт, як жодне інше середовище, – густо заселений різними тваринами і мікроорганізмами, залишається при цьому основним життєвим субстратом для рослин. Грунтова фауна, або едафон, включає представників багатьох найвищих за рангом таксонів. Відомо, що близько

Екологія – Потіш Л. А. – 2.2. Екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організми

Екологічний фактор – будь-який фактор середовища, що здатен тою чи іншою мірою, прямим або непрямим способом впливати на живі організми, в період хоча б однієї фази індивідуального розвитку. Саме у визначенні екологічного фактора і

Екологія – Потіш Л. А. – Енергія сонця

Сонце – єдине джерело енергії на нашій планеті. Енергія у вигляді світла, у всіх його проявах, необхідна для життя. Нам відомо, що світло є невід’ємною умовою процесу фотосинтезу, але поряд з цим є й

Екологія – Потіш Л. А. – Температура

Сонце – єдине джерело енергії на нашій планеті. Енергія у вигляді світла, у всіх його проявах, необхідна для життя. Нам відомо, що світло є невід’ємною умовою процесу фотосинтезу, але поряд з цим є й

Екологія – Потіш Л. А. – Вологість

Вода необхідна для життя і нерідко виступає лімітуючим фактором у наземних екосистемах. Слід відзначити, що вода є єдиним розчинником на нашій планеті, завдяки воді відбувається переміщення речовин із навколишньої, неживої природи до живих організмів.

Екологія – Потіш Л. А. – Газовий склад атмосфери і тиск

Атмосфера є важливою частиною екосфери, з якою вона пов’язана біогеохімічними циклами, які включають газоподібні компоненти. Це, насамперед, кругообіг азоту, кисню, води. Велике значення мають також фізичні властивості атмосфери, повітря утворює незначний опір руху і

Екологія – Потіш Л. А. – Едафічні (грунтові) фактори

Атмосфера є важливою частиною екосфери, з якою вона пов’язана біогеохімічними циклами, які включають газоподібні компоненти. Це, насамперед, кругообіг азоту, кисню, води. Велике значення мають також фізичні властивості атмосфери, повітря утворює незначний опір руху і

Екологія – Потіш Л. А. – 2.3. Лімітуючі фактори. “Закон мінімуму” Лібіха

Зрозуміло, що потреби у різних видів у кожних конкретних умовах різні. Однак, поряд з цим, є мінімум факторів, які необхідні для існування живого організму. При так званому стаціонарному стані (стан системи більш-менш стабільний і

Екологія – Потіш Л. А. – 2.4. Взаємодія екологічних факторів. “Закон толерантності” Шелфорда

Зрозуміло, що потреби у різних видів у кожних конкретних умовах різні. Однак, поряд з цим, є мінімум факторів, які необхідні для існування живого організму. При так званому стаціонарному стані (стан системи більш-менш стабільний і

Екологія – Потіш Л. А. – 2.5. Біотичні фактори. Форми біотичних відносин

У природному середовищі на кожний організм або групу організмів діють не тільки абіотичні чинники, а й живі істоти, які є невід’ємною частиною середовища проживання і належать до категорії біотичних чинників. їх дія на організми

Екологія – Потіш Л. А. – Зоогенні чинники

У природному середовищі на кожний організм або групу організмів діють не тільки абіотичні чинники, а й живі істоти, які є невід’ємною частиною середовища проживання і належать до категорії біотичних чинників. їх дія на організми

Екологія – Потіш Л. А. – Фітогенні чинники

У природному середовищі на кожний організм або групу організмів діють не тільки абіотичні чинники, а й живі істоти, які є невід’ємною частиною середовища проживання і належать до категорії біотичних чинників. їх дія на організми

Екологія – Потіш Л. А. – 2.6. Антропогенні фактори

Різноманітність форм людської діяльності, які змінюють біотичні й абіотичні елементи природи, багато вчених об’єднують під загальною назвою “антропогенні впливи”, або “антропогенні фактори”. До антропогенних факторів належать усі види створюваних технікою і безпосередньо людиною впливів,

Екологія – Потіш Л. А. – Розділ 3 ДЕМЕКОЛОГІЯ

Організація на популяційному рівні Динаміка популяцій. Загальні уявлення та поняття Структура популяцій Типи взаємовідносин між популяціями Коливання та регуляція чисельності популяції Зростання чисельності популяції, криві зростання та виживання Практичне значення вчення про популяції 3.1.

Екологія – Потіш Л. А. – 3.1. Організація на популяційному рівні

Організація на популяційному рівні Динаміка популяцій. Загальні уявлення та поняття Структура популяцій Типи взаємовідносин між популяціями Коливання та регуляція чисельності популяції Зростання чисельності популяції, криві зростання та виживання Практичне значення вчення про популяції 3.1.

Екологія – Потіш Л. А. – 3.2. Динаміка популяцій. Загальні уявлення та поняття

Розглянемо, які фактори впливають на чисельність популяції – загальну кількість особин, які належать до однієї популяції на певній території або в певному обсягу. Повінь, пожежа, град, раптові морози, посуха, бурелом, надмірне застосування хімпрепаратів, реконструкція

Екологія – Потіш Л. А. – 3.3. Структура популяцій

Розглянемо, які фактори впливають на чисельність популяції – загальну кількість особин, які належать до однієї популяції на певній території або в певному обсягу. Повінь, пожежа, град, раптові морози, посуха, бурелом, надмірне застосування хімпрепаратів, реконструкція

Екологія – Потіш Л. А. – 3.4. Типи взаємовідносин між популяціями

Дуже рідко біолог чи еколог досліджує динаміку тільки однієї популяції. Практично вивчення однієї популяції веде до вивчення популяцій вищих і нижчих трофічних рівнів. На сьогодні ретельно досліджено цілий ряд типів відносин між популяціями різних

Екологія – Потіш Л. А. – 3.5. Коливання та регуляція чисельності популяції

Розміри популяції можуть зростати в результаті імміграції (додаються особини ззовні) або за рахунок розмноження особин. На зміни в чисельному складі популяції суттєвий вплив мають кліматичні умови, які висвітлено в попередньому розділі (екофактори – температура,

Екологія – Потіш Л. А. – 3.6. Зростання чисельності популяції, криві вростання та виживання

Розміри популяції можуть зростати в результаті імміграції (додаються особини ззовні) або за рахунок розмноження особин. На зміни в чисельному складі популяції суттєвий вплив мають кліматичні умови, які висвітлено в попередньому розділі (екофактори – температура,

Екологія – Потіш Л. А. – 3.7. Практичне значення вчення про популяції

Демекологія – один із фундаментальних підрозділів сучасної теоретичної екології – є одним із потужних механізмів управління природою. Саме завдяки дослідженням міжпопуляційних зв’язків вдалось виявити закономірності поведінки окремих видів, прогнозувати їх вплив на довкілля. В

Екологія – Потіш Л. А. – РОЗДІЛ 4 ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ

Біоценози (угруповання). їх таксономічний та функціональний склад. Систематика біоценозів Трофічна, просторова, екологічна структури біоценозу Видова структура угруповань та способи її виявлення Концепція біотичного угруповання Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного домінування Поняття про екологічну

Екологія – Потіш Л. А. – 4.1. Біоценози (угруповання). їх таксономічний та функціональний склад. Систематика біоценозів

Біоценози (угруповання). їх таксономічний та функціональний склад. Систематика біоценозів Трофічна, просторова, екологічна структури біоценозу Видова структура угруповань та способи її виявлення Концепція біотичного угруповання Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного домінування Поняття про екологічну

Екологія – Потіш Л. А. – 4.2. Трофічна, просторова, екологічна структури біоценозу

Трофічна структура біоценозу Будь-який біоценоз можна розглядати як складну сукупність трофічних ланцюгів між видами, що входять до складу цього угруповання. Завдяки кормовим взаємостосункам у біоценозах відбуваються трансформація біогенних речовин, акумуляція енергії і розподіл її

Екологія – Потіш Л. А. – Трофічна структура біоценозу

Трофічна структура біоценозу Будь-який біоценоз можна розглядати як складну сукупність трофічних ланцюгів між видами, що входять до складу цього угруповання. Завдяки кормовим взаємостосункам у біоценозах відбуваються трансформація біогенних речовин, акумуляція енергії і розподіл її

Екологія – Потіш Л. А. – Просторова структура угруповання

Трофічна структура біоценозу Будь-який біоценоз можна розглядати як складну сукупність трофічних ланцюгів між видами, що входять до складу цього угруповання. Завдяки кормовим взаємостосункам у біоценозах відбуваються трансформація біогенних речовин, акумуляція енергії і розподіл її

Екологія – Потіш Л. А. – Екологічна структура біоценозу

Трофічна структура біоценозу Будь-який біоценоз можна розглядати як складну сукупність трофічних ланцюгів між видами, що входять до складу цього угруповання. Завдяки кормовим взаємостосункам у біоценозах відбуваються трансформація біогенних речовин, акумуляція енергії і розподіл її

Екологія – Потіш Л. А. – 4.3. Видова структура угруповань та способи її виявлення

Під видовим складом біоценозу розуміють набір рослин, тварин, мікроорганізмів, який є у даному біоценозі, включаючи всі групи організмів (види всіх типів). Для кожного біоценозу характерні свій особливий набір видів та їх певна кількість та

Екологія – Потіш Л. А. – 4.4. Концепція біотичного угруповання

Концепція біотичного угруповання – одна з найважливіших для розуміння закономірностей розташування організмів. Організми, що населяють планету Земля, утворюють чітко організовану систему, а не розкидані хаотично. Біотичне угруповання – це будь-яка сукупність популяцій, що населяють

Екологія – Потіш Л. А. – 4.5. Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного домінування

Концепція біотичного угруповання – одна з найважливіших для розуміння закономірностей розташування організмів. Організми, що населяють планету Земля, утворюють чітко організовану систему, а не розкидані хаотично. Біотичне угруповання – це будь-яка сукупність популяцій, що населяють

Екологія – Потіш Л. А. – 4.6. Поняття про екологічну нішу. Потенційна та реалізована екологічні ніші

Концепція біотичного угруповання – одна з найважливіших для розуміння закономірностей розташування організмів. Організми, що населяють планету Земля, утворюють чітко організовану систему, а не розкидані хаотично. Біотичне угруповання – це будь-яка сукупність популяцій, що населяють

Екологія – Потіш Л. А. – 4.7. Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин. Типи сукцесій

Біоценоз являє собою доволі консервативну природну систему. З року в рік угруповання залишаються незмінними, і навіть якщо змінюється чисельність видів або інші параметри, то цим не порушується рівновага системи. Як правило, чим більша екосистема

Екологія – Потіш Л. А. – 4.8. Індикативне значення організмів

Біоценоз являє собою доволі консервативну природну систему. З року в рік угруповання залишаються незмінними, і навіть якщо змінюється чисельність видів або інші параметри, то цим не порушується рівновага системи. Як правило, чим більша екосистема