Екологія – Потіш Л. А. – 5.5. Екологічна піраміда. Піраміди мас, чисел та енергії

Кількісні оцінки трофічних рівнів екосистеми вказують на наявність певної закономірності у відповідності нижчого трофічного рівня відносно іншого. Ч. Елтон встановив: кількість особин, що утворюють послідовний ланцюг, невпинно зменшується. В подальшому дане твердження Елтона неодноразово перевірялось і підтверджувалось. Сьогодні даний висновок більше відомий як “піраміда Елтона”, оскільки схематичне зображення даної закономірності має форму піраміди (рис. 5.5).

Екологія   Потіш Л. А.   5.5. Екологічна піраміда. Піраміди мас, чисел та енергії

Рис. 5.5. Схематичне зображення піраміди Елтона

Подальший аналіз енергетичних зв’язків в екосистемі показав, що встановлена “пірамідальна” закономірність має своє відображення і при оцінці параметрів біомаси та енергії (табл. 5.2).

Таблиця 5.2 Порівняння трофічних рівнів за чисельністю, біомасою та продуктивністю (Уіттекер, 1971)

Трофічний рівень

Чисельність, екз./м2

Біомаса, г/м2

Продуктивність,

Мг/м2/ день

Продуценти

7,21010

17,7

280,0

Рослиноїдні

1.5104

1,25

26,8

Хижаки первинні

100

0,66

1,2

А и жаки вторинні

15

0,1

0,1

Отже, існує три типи пірамід:піраміда чисел, піраміда мас та піраміда енергії (рис. 5.6).

Екологія   Потіш Л. А.   5.5. Екологічна піраміда. Піраміди мас, чисел та енергії

Рис. 5.6. Піраміди чисел, мас та енергії

Концепція потоку енергії дає можливість не тільки порівнювати екосистеми між собою, але й пропонує спосіб оцінювання відносної ролі популяцій в них. Піраміда енергії дала найповніше уявлення про функціональну організацію угруповань, оскільки кількість і маса організмів, які може підтримувати певний рівень за тих чи інших умов, залежать не від наявної в даний момент, на попередньому рівні фіксованої енергії, а від швидкості продукування поживи. На противагу пірамідам чисел і маси, що відображають статику системи, тобто кількість маси в даний момент, піраміда енергії подає картину швидкостей проходження поживи через ланцюг живлення. К). Одум (1986) на підставі аналізу пірамід усіх трьох типів сформулював екологічне правило: дані піраміди чисел приводять до перебільшення ролі малих організмів, а дані піраміди мас – великих. У малих організмів більш інтенсивний метаболізм, а тому лише потік енергії є найбільш придатним показником для порівняння будь-якого компонента з іншим і всіх компонентів між собою. Трофічні рівні консументів досліджені мало. Ефективність ланцюга живлення незначно змінюється при переході від одного рівня до іншого, значення його близьке 10%. На кожному ступені піраміди втрачається велика кількість енергії. Рослини вловлюють дуже невелику частину радіації, і дуже мала часточка нової тканини, виробленої на певному ступені, є джерелом живлення наступного рівня організмів. Внаслідок колосальної втрати енергії на кожному рівні, піраміда чисел рідко складається більш як з п’яти трофічних рівнів. Найефективніший кінцевий ступінь піраміди – найбільші тварини. Вартість цієї ефективності – дуже значна втрата енергії.

Будова ланцюгів живлення визначається існуванням серед консументів тварин різних груп, що різняться за кількістю і складом кормів, які вони споживають. Це – стенофаги і поліфаги. Стенофаги живляться обмеженою кількістю видів кормів. Так, гусениці капустянки живляться лише рослинами з родини хрестоцвітих. Крайнім виразом стенофагії є монофагія (людська аскарида, малярійний плазмодій, низка рослиноїдних безхребетних, які живляться одним видом рослин).

Поліфаги мають різноманітну поживу (рослинну і тваринну). Це олені, гризуни, кішки, леви, тигри, комахоїдні птахи. Крайній вираз поліфагів – еврифагія (всеїдність). Це – бурий ведмідь, хом’як, борсук, дикий кабан та ін. Серед поліфагів є певна спеціалізація. Це є характерною особливістю тварин – мешканців певного біоценозу. Вона ослаблює конкуренцію і дає можливість уживатися великій групі тварин.

У процесі спеціалізації ряд тварин сильно відхилилися від близьких форм. Виникли групи тварин, які живляться екскрементами – капрофаги, трупами тварин – некрофаги і т. д. Із спеціалізацією живлення пов’язані і способи добування та сприймання їжі. Серед рослиноїдних форм є сисні, гризуни, лизуни та інші. Твариноїдні розрізняються за способами полювання: одні тварини вистежують свою жертву, інші – доганяють, переслідують, треті – викопують з нір. Птахи беруть здобич на льоту, на землі, дістають з-під кори, щілин тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Потіш Л. А. – 5.5. Екологічна піраміда. Піраміди мас, чисел та енергії