Екологія – Потіш Л. А. – 5.4. Первинна продукція — продукція автотрофних організмів. Екологічна ефективність екосистем

Усі живі організми нашої планети підтримують свою життєдіяльність тільки завдяки енергії Сонця. Але не варто уявляти, ніби дана енергія космічного походження є загальнодоступною і широко використовується живими організмами. Тільки незначна частина енергії Сонця вловлюється рослинами, використовується для фотосинтезу. Енергія Сонця в основному йде на випаровування і на підтримання температурного режиму земної поверхні. Отже, тільки близько 40- 50% енергії Сонця проникає в біосферу, і тільки 0,1% зв’язується в процесі фотосинтезу.

За рік у масштабах нашої планети синтезується 150- 200 млрд сухої органічної речовини. Що таке продукція? Приріст біомаси за одиницю часу називається валовою продукцією, тобто це кількість органічної речовини, що нагромаджує екосистема за одиницю часу. Частина продукції, яка утворилася понад кількість потрібної для підтримання життєдіяльності всіх форм життя в екосистемі, називається чистою продукцією. Людина завжди намагається наростити показники чистої продукції, природа валової – відношення чистої продукції до загальної первинної продукції. Важливою характеристикою продуктивності екосистем є показник біомаси, що утворюється в тому чи іншому типі екосистеми.

Біомаса – вся органічна речовина екосистеми, тобто – це виражена в одиницях маси чи енергії кількість живої речовини організмів, окремих живих компонентів, які припадають на одиницю площі або об’єму.

Біомаса утворюється упродовж тривалого часу. Всі організми, що населяють екосистему, будуть творити біомасу. Показники біомаси

Таблиця 5.1. Біомаса деяких екосистем Землі

Екосистеми

Площа (Х10*км3)

Біомаса в середньому, кг/м2

Вологі тропічні ліси

17,0

45

Вічнозелені ліси помірного поясу

5,0

35

Тундра і високогір’я

8,0

0,6

Пустелі і напівпустелі

18,0

0,7

Культивовані землі

2,0

1

Болота

2,0

15

Відрізняються в різних екосистемах, що зумовлено, насамперед, швидкістю обмінних процесів у самій екосистемі та темпами накопичення енергії в екосистемі. Яскравим прикладом різниці параметрів біомаси різних екосистем нашої планети є наступні дані (табл. 5.1).

Екологія  Потіш Л. А.  5.4. Первинна продукція  продукція автотрофних організмів. Екологічна ефективність екосистем

Як бачимо, прямого зв’язку із об’ємом або площею, що займають екосистеми, і їх продуктивністю нема. Одним із надзвичайно важливих показників автотрофної ланки харчового ланцюга екосистеми є первинна продукція.

Первинна продукція – біомаса підземних і надземних органів, а також: енергія і леткі речовини, вироблені автотрофною рослинністю на одиниці площі за одиницю часу.

Первинну продукцію виражають, як правило, в грамах біомаси на м2 нарік. Отже, простіше кажучи, продукція зелених рослин і буде первинною продукцією. Визначення параметрів первинної продукції є важливою передумовою для оптимізації природокористування. На нинішній день людині не під силу моделювання природних процесів, щоб збільшити рівень первинної продукції хоча б до середніх параметрів природних екосистем. Ми знаємо, що трофічні зв’язки, започатковані автотрофними організмами, творять складні ланцюги живлення гетеротрофної та сапротрофної ланки харчових зв’язків. Внаслідок споживання енергії, акумульованої гетеротрофними організмами, утворюється вторинна продукція.

Слід розуміти, що енергія не повертається до основного джерела, як це відбувається з хімічними речовинами. Кожен організм запасає частину відібраної енергії у своїх тканинах, а частину виділяє у вигляді теплоти або механічної роботи. Проілюструємо схему потоку енергії за О. Злобіним (1998) (рис. 5.2).

Екологія  Потіш Л. А.  5.4. Первинна продукція  продукція автотрофних організмів. Екологічна ефективність екосистем

Як видно із наведеної схеми, енергія у доволі великій кількості не використовується. Тому і постає питання, наскільки ефективно використовується енергія в екосистемі (рис. 5.3- 5.4). Аналіз вказаних схем показує, що екологічна ефективність залежить від ефективності трьох головних ступенів у потоці енергії: експлуатації, асиміляції, чистої продукції:

Екологія  Потіш Л. А.  5.4. Первинна продукція  продукція автотрофних організмів. Екологічна ефективність екосистем

Екологія  Потіш Л. А.  5.4. Первинна продукція  продукція автотрофних організмів. Екологічна ефективність екосистем


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Екологія – Потіш Л. А. – 5.4. Первинна продукція — продукція автотрофних організмів. Екологічна ефективність екосистем