Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – ПЕРЕДМОВА

Природні ресурси є важливим елементом національного багатства кожної країни як з погляну екології, так і генетики, соціології, економіки, медицини, етики, естетики, культури. Сприятливі природнокліматичні умови і географічне положення України зумовлюють її високий природний потенціал.

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Розділ 1. СТРУКТУРА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ОХОРОНИ

1.1. Атмосфера Землі, характеристика та джерела її забруднення Повітряна оболонка Землі (атмосфера) захищає живі організми від впливу космічних випромінювань, метеоритів, регулює сезонні та добові коливання температури, являється носієм тепла та вологи. Основними компонентами атмосфери

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 1.1. Атмосфера Землі, характеристика та джерела її забруднення

1.1. Атмосфера Землі, характеристика та джерела її забруднення Повітряна оболонка Землі (атмосфера) захищає живі організми від впливу космічних випромінювань, метеоритів, регулює сезонні та добові коливання температури, являється носієм тепла та вологи. Основними компонентами атмосфери

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Озонові діри в атмосфері

Енергія Сонця надходить до Землі у вигляді променів видимого світла, інфрачервоних (теплових) та ультрафіолетових променів. Ультрафіолетове випромінювання несе в собі найбільшу енергію і розподіляється на три види в залежності від довжини хвилі (400-315 мм,

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Смог

Енергія Сонця надходить до Землі у вигляді променів видимого світла, інфрачервоних (теплових) та ультрафіолетових променів. Ультрафіолетове випромінювання несе в собі найбільшу енергію і розподіляється на три види в залежності від довжини хвилі (400-315 мм,

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Кислотні дощі

При роботі теплових електростанцій та автомобільних двигунів викидаються в атмосферу окиси сірки та азоту, які сполучаються з атмосферною вологою, що і приводить до утворення дрібних крапель сірчаної та азотної кислоти, що випадають на землю

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Тютюновий дим

При роботі теплових електростанцій та автомобільних двигунів викидаються в атмосферу окиси сірки та азоту, які сполучаються з атмосферною вологою, що і приводить до утворення дрібних крапель сірчаної та азотної кислоти, що випадають на землю

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Стан повітряного середовища та його охорона на Україні

При роботі теплових електростанцій та автомобільних двигунів викидаються в атмосферу окиси сірки та азоту, які сполучаються з атмосферною вологою, що і приводить до утворення дрібних крапель сірчаної та азотної кислоти, що випадають на землю

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 1.2. Літосфера та її охорона

Літосфера складається з осадкових, вивержених і метаморфічних порід і являє собою зовнішню тверду оболонку Землі. На її поверхні проживає людина та більшість рослинних та тваринних організмів. Товщина літосфери різна: під океанами 5-100 км, а

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Охорона земельних ресурсів та грунтів

Літосфера складається з осадкових, вивержених і метаморфічних порід і являє собою зовнішню тверду оболонку Землі. На її поверхні проживає людина та більшість рослинних та тваринних організмів. Товщина літосфери різна: під океанами 5-100 км, а

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 1.3. Гідросфера, характеристика та основні напрямки її охорони

Гідросфера представляє собою водну оболонку Землі (моря, океани, льодовики, ріки, озера та підземні води). Це 0,025% усієї маси Землі, в основному це морська вода і тільки 2% від усієї маси води прісна. Вісімдесят п’ять

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Раціональне використання та охорона водних ресурсів

Гідросфера представляє собою водну оболонку Землі (моря, океани, льодовики, ріки, озера та підземні води). Це 0,025% усієї маси Землі, в основному це морська вода і тільки 2% від усієї маси води прісна. Вісімдесят п’ять

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Джерела забруднення гідросфери

У результаті людської діяльності гідросфера змінюється як в кількісному (об’єм води придатний для використання) так і в якісному стані (забруднення води). З розвитком промисловості річки й озера стали все більше забруднюватися викидами недостатньо очищених

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Забруднення і очищення води

Забруднення води поділяють на фізичне, хімічне, біологічне і теплове. Фізичне забруднення виникає внаслідок збільшення у воді нерозчинних домішок – піску, глини, мулу за рахунок змиву дощовими водами з розораних ділянок (полів), надходження суспензій з

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Антропогенний вплив на води Світового океану

За останнє тридцятиріччя стан вод Світового океану значно погіршився. Його поверхня вкрита нафтою, пластиковим пакувальним матеріалом, іграшками, пляшками та іншим сміттям, яке багато років не розкладається у воді. Таких відходів нагромадилось вже понад 20

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 1.4. Охорона Земних надр

З кожним роком на Землі збільшується видобуток корисних копалин. Сьогодні це близько 20 млрд. тонн, а в найближчі роки ця цифра зросте в 3-5 разів. Заданими ООН, з надр Землі щорічно добувається близько 20

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Розділ 2. БІОСФЕРА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЛЮДСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Розвиток біосфери та її призначення Біосфера – оболонка Землі, де є живі істоти. Вони знаходяться в атмосфері, гідросфері та верхньому шарі літосфери. Можна без перебільшення стверджувати, що хімічний стан зовнішньої кори нашої планети,

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 2.1. Розвиток біосфери та її призначення

2.1. Розвиток біосфери та її призначення Біосфера – оболонка Землі, де є живі істоти. Вони знаходяться в атмосфері, гідросфері та верхньому шарі літосфери. Можна без перебільшення стверджувати, що хімічний стан зовнішньої кори нашої планети,

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 2.2. Ноосфера

Біосфера різко змінюються під впливом людської діяльності. В. І. Вернадський одним з перших усвідомив всебічний перетворюючий вплив людської діяльності на усі три зовнішні оболонки землі, що і дало йому поштовх до створення всеохоплюючої теорії

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 2.3. Екосистеми та їх роль в організації біосфери

Живі організми і їх неживе (абіотичне) оточення нерозривно зв’язані одне з одним і знаходяться в постійній взаємодії. Будь-яке співтовариство живих істот і середовище його перебування, об’єднані в єдине функціональне ціле, завдяки взаємозалежності і потоку

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Класифікація екологічних систем, характерні риси окремих екосистем

Екосистеми можна класифікувати по їх функціональних чи структурних ознаках. Наприклад, по функціональній ознаці можна зробити розподіл екосистем, заснований на кількості і якості енергії, що надходить, як “рушійної сили” в екосистемі. Більш широко використовується класифікація,

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Основні закономірності і вимоги екології

Екосистеми можна класифікувати по їх функціональних чи структурних ознаках. Наприклад, по функціональній ознаці можна зробити розподіл екосистем, заснований на кількості і якості енергії, що надходить, як “рушійної сили” в екосистемі. Більш широко використовується класифікація,

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Розділ 3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

3.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище Господарська діяльність людини зумовлює пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 3.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище

3.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище Господарська діяльність людини зумовлює пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Демографічні проблеми України

3.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище Господарська діяльність людини зумовлює пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Урбанізація та її наслідки

3.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище Господарська діяльність людини зумовлює пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Види забруднення навколишнього середовища та напрямки його охорони

Втручання людини у природні процеси в біосфері, маючи на увазі небажані для екосистем антропогенні зміни, можна згрупувати за такими видами забруднень (рис. 3.2): До 60-х років нашого століття під охороною природою розуміли переважно захист

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Стан навколишнього середовища в Україні

Нагальним завданням екологічної політики стало проведення у 2000 р. інституційної реформи державної системи охорони довкілля та раціонального природокористування, впровадження механізмів та інструментів екологічної політики, реалізація пріоритетних національних та державних програм з метою створення умов

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Забруднення повітряного басейну

Нагальним завданням екологічної політики стало проведення у 2000 р. інституційної реформи державної системи охорони довкілля та раціонального природокористування, впровадження механізмів та інструментів екологічної політики, реалізація пріоритетних національних та державних програм з метою створення умов

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Стан земельного фонду

Нагальним завданням екологічної політики стало проведення у 2000 р. інституційної реформи державної системи охорони довкілля та раціонального природокористування, впровадження механізмів та інструментів екологічної політики, реалізація пріоритетних національних та державних програм з метою створення умов

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Використання та охорона надр

Україна володіє потужною мінерально-сировинною базою. В її надрах схоронено близько 20000 родовищ та рудопроявів корисних копалин. Це 7807 родовищ які налічують 96 видів мінеральної сировини. Сьогодні нема чіткого механізму управління та державного контролю у

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Використання та охорона водних ресурсів

Україна володіє потужною мінерально-сировинною базою. В її надрах схоронено близько 20000 родовищ та рудопроявів корисних копалин. Це 7807 родовищ які налічують 96 видів мінеральної сировини. Сьогодні нема чіткого механізму управління та державного контролю у

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Якісний стан лісів

Україна володіє потужною мінерально-сировинною базою. В її надрах схоронено близько 20000 родовищ та рудопроявів корисних копалин. Це 7807 родовищ які налічують 96 видів мінеральної сировини. Сьогодні нема чіткого механізму управління та державного контролю у

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 3.2. Організація водозабезпечення та очистки стічних вод

Водоспоживання та водокористування можна класифікувати за наступними ознаками (табл. 3.4): Таблиця 3.4. Класифікація водокористування Ознаки використання води Призначення водокористування За цілями водокористування O господарське-питне ■ комунально-побутове ■ промислове O сільськогосподарське ■ для потреб енергетики

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Джерела забруднення води

Забруднення води може бути хімічним, фізичним, тепловим та мікробним. Наприклад, стічні води котелень містять пом’якшувачі, продукти корозії. Наявність на поверхні масел, нафти погіршує обмінні процеси, знижує вміст кисню у воді, що призводить до загибелі

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Умови скидання стічних вод в каналізацію та водоймища

Скидання стічних вод в міську каналізацію дозволяється при виконанні певних умов (табл. 3.6). Таблиця 3.6. Умови скидання стічних вод в міську каналізацію № П/п Скидання стічних вод в міську каналізацію допустиме: 1. Якщо не

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Способи очищення стічних вод

Скидання стічних вод у водойми без їхнього очищення не допускається. Сьогодні передбачають очищення стічних вод різними методами, їх повторне використання для технічних потреб та поливу створення оборотних та замкнених систем водокористування, вдосконалення технологічних процесів

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Механічні способи очищення

Скидання стічних вод у водойми без їхнього очищення не допускається. Сьогодні передбачають очищення стічних вод різними методами, їх повторне використання для технічних потреб та поливу створення оборотних та замкнених систем водокористування, вдосконалення технологічних процесів

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Фізико-механічні способи очищення стоків та води

Скидання стічних вод у водойми без їхнього очищення не допускається. Сьогодні передбачають очищення стічних вод різними методами, їх повторне використання для технічних потреб та поливу створення оборотних та замкнених систем водокористування, вдосконалення технологічних процесів

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Хімічне очищення

Використовується як самостійний метод або як попередній перед фізико-хімічним та біологічним очищенням. Його використовують для зниження корозійної активності стічних вод, видалення з них важких металів, очищення стоків гальванічних дільниць, для окислення сірководню та органічних

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Фізико-хімічні методи очищення

Використовується як самостійний метод або як попередній перед фізико-хімічним та біологічним очищенням. Його використовують для зниження корозійної активності стічних вод, видалення з них важких металів, очищення стоків гальванічних дільниць, для окислення сірководню та органічних

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 3.3. Охорона атмосферного повітря

Під забрудненням атмосферного повітря розуміють збільшення концентрації фізичних, хімічних та біологічних компонентів понад рівень, що виводить природні системи зі стану рівноваги. Серед промислових викидів основними джерелами забруднення атмосферного повітря є низькі технологічні та вентиляційні

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Джерела забруднення атмосфери

Джерела забруднення атмосферного повітря поділяють на джерела виділення шкідливих речовин. Джерелом виділення шкідливих речовин є технологічний агрегат (установка, пристрій, апарат), терикон, резервуар тощо. Характерними джерелами виділення шкідливих речовин є доменні й мартенівські печі, сушильні

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Визначення ступеню забруднення атмосфери

Джерела забруднення атмосферного повітря поділяють на джерела виділення шкідливих речовин. Джерелом виділення шкідливих речовин є технологічний агрегат (установка, пристрій, апарат), терикон, резервуар тощо. Характерними джерелами виділення шкідливих речовин є доменні й мартенівські печі, сушильні

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Методи та засоби очищення викидів в атмосферу

Однією з особливостей атмосфери є її здатність до самоочищення. Самоочищення атмосферного повітря відбувається внаслідок сухого та мокрого випадання домішок, абсорбції їх земною поверхнею, поглинання рослинами, переробки бактеріями, мікроорганізмами та іншими шляхами. Садіння дерев та

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 3.4. Забруднення земельних ресурсів та їх охорона і раціональне використання

Забруднення грунтів за величиною зон поділяється на фонове, локальне, регіональне і глобальне. Фонове забруднення близьке до його природного складу. Локальним вважається забруднення фунту поблизу одного або декількох джерел забруднення. Регіональним забруднення вважається при переносі

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 3.5. Організація поводження з відходами

Основна маса відходів в Україні утворюється на підприємствах гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового та агропромислового комплексів, а також містах (побутові відходи). Промислові відходи Екологічні проблеми набувають особливого загострення внаслідок накопичення токсичних відходів, серед

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Промислові відходи

Основна маса відходів в Україні утворюється на підприємствах гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового та агропромислового комплексів, а також містах (побутові відходи). Промислові відходи Екологічні проблеми набувають особливого загострення внаслідок накопичення токсичних відходів, серед

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Побутові відходи

Основна маса відходів в Україні утворюється на підприємствах гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового та агропромислового комплексів, а також містах (побутові відходи). Промислові відходи Екологічні проблеми набувають особливого загострення внаслідок накопичення токсичних відходів, серед

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища Важливими завданням держави є створення таких умов діяльності підприємств, коли б вони були змушені займатися природоохоронною діяльністю або були матеріально зацікавленими у реалізації заходів у цій