Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Фізико-механічні способи очищення стоків та води

Скидання стічних вод у водойми без їхнього очищення не допускається. Сьогодні передбачають очищення стічних вод різними методами, їх повторне використання для технічних потреб та поливу створення оборотних та замкнених систем водокористування, вдосконалення технологічних процесів на підприємствах у напрямку зменшення надходження забруднень у стоки, перехід на безвідходні технологи, зменшення забруднення територій нафтопродуктами, котрі зі зливовими стоками можуть потрапляти до водойм.

Очищення стічних вод на підприємствах здійснюється за слідуючими схемами:

– очищення стічних вод на заводських очисних спорудах;

– очищення стічних вод після їхнього забруднення на заводських, а потім на міських очисних спорудах з подальшим спуском у водойми;

– безперервне очищення промислових вод та розчинів на локальних очисних спорудах протягом певного часу, після чого вони передаються на регенерацію, а потім повертаються в оборот. Тільки при неможливості регенерації стічні води усереднюються і передаються на заводські очисні споруди та утилізуються.

Способи очищення стічних вод можна об’єднати в групи (рис. 3.6).

Екологія і організація природоохоронної діяльності   Шматько В. Г.   Фізико механічні способи очищення стоків та води

Рис. 3.6. Класифікація способів очищення стічних вод

Механічні способи очищення

Застосовуються для очищення стоків від твердих та масляних забруднень здійснюється за одним з таких методів:

– подрібнення великих за розміром забруднень у менші за допомогою механічних дробилок;

– відстоювання забруднень зі стоків за допомогою нафтовловлювачів, пісковловлювачів та інших відстійників;

– розділення води та забруднювачів за допомогою центрифуг та гідроциклонів;

– усереднення стоків чистою водою з метою зниження концентрації шкідливих речовин та домішок до рівня, при котрому стоки можна скидати у водойми або в каналізацію;

– вилучення механічних домішок за допомогою елеваторів, решіток, скребків та інших пристроїв;

– фільтрування стоків через сітки, сита, спеціальні або піщані фільтри;

– освітлення води шляхом пропускання її через фільтри (пісок або спеціальні пристрої, наповнені композиціями або мінералами, здатними поглинати завислі частки).

Вибір схеми очищення води від завислих часток та нафтопродуктів залежить від виду та кількості забруднень та необхідного ступеня очищення.

Фізико-механічні способи очищення стоків та води

Базуються на флотації, мембранних методах очищення, азеотропній відгонці.

Флотація – процес молекулярного прилипання частинок забруднень до поверхні розподілу двох фаз (вода – повітря, вода – тверда речовина). Процес очищення СПАР, нафтопродуктів, волокнистих матеріалів флотацією полягає в утворенні системи “частинки забруднень – бульбашки повітря”, що спливає на поверхню та утилізується. За принципом дії флотаційної установки реалізуються: флотація з механічним диспергуванням повітря; флотація з подачею повітря через пористі матеріали; електрофлотація; біологічна флотація.

Зворотний осмос (гіперфільтрація) – процес фільтрування стічних вод через напівпроникні мембрани під тиском.

Ультрафільтрація – мембранний процес розподілу розчинів, осмотичний тиск котрих малий. Застосовується для очищення стічних вод від високомолекулярних речовин, завислих частинок та колоїдів.

Електродіаліз – процес сепарації іонів солей в мембранному апараті, який здійснюється під впливом постійного електричного струму. Електродіаліз застосовується для демінералізації стічних вод. Основним обладнанням є електродіалізатори, що складаються з катіонітонних та аніонових мембран.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – Фізико-механічні способи очищення стоків та води