Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 5.3. Позабюджетні екологічні фонди та екологічне страхування

Для фінансування екологічних програм, заходів та капітальних вкладень в природоохоронні фонди утворюються державний та місцеві позабюджетні фонди (рис. 5.2).

Екологія і організація природоохоронної діяльності   Шматько В. Г.   5.3. Позабюджетні екологічні фонди та екологічне страхування

Рис. 5.2. Формування екологічних фондів

Сплата збору за забруднення навколишнього природного середовища здійснюється платниками двома платіжними дорученнями: 30% до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і 70% до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища з наступним їх розподілом у такому співвідношенні:

20% загальної суми збору – до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки;

50% загальної суми збору – до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки.

У містах Києві та Севастополі зазначені 70% загальної суми збору спрямовуються до фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджетів міст Києва і Севастополя, на окремі рахунки.

Підприємства гірничо-металургійного комплексу, сплачують збір двома платіжними дорученнями: 10% до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі державного бюджету і 20% до місцевих (сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища з наступним їх розподілом у такому співвідношенні:

10% загальної суми збору – до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки;

10% загальної суми збору – до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки.

Решту 70% загальної суми збору зазначені підприємства вказують в окремому рядку розрахунку збору і використовують самостійно для виконання природоохоронних заходів.

Відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” за нецільове використання цих коштів до підприємств застосовуються штрафні санкції у розмірі 100% сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120% облікової ставки Національного банку України.

Кошти місцевих і державного позабюджетних фондів використовуються тільки за цільовим призначенням для фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів щодо зниження впливу забруднення біосфери на здоров’я людини.

Екологічне страхування – це угода, за якою страхова компанія за обумовлену винагороду бере на себе зобов’язання відшкодування збитків страхувальника, яких він зазнав внаслідок виникнення умов, передбачених страховою угодою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Екологія і організація природоохоронної діяльності – Шматько В. Г. – 5.3. Позабюджетні екологічні фонди та екологічне страхування