Екологія – Джигирей B. C. – 3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

Значення тимчасово погоджених викидів (ТПВ) при розробці технології, при виборі газоочисних пристроїв та з охорони атмосферного повітря вибирається таким чином, щоб максимум приземної концентрації См був мінімальним з врахуванням конкретного викиду та несприятливих погодних умов.

3.7.6.1. Величина максимальної приземної концентрації шкідливих речовин від одиночного (точкового) джерела з круглим устям

Величина максимальної приземної концентрації шкідливих речовин від одинарного (точкового) джерела з круглим устям для викидання нагрітої газоповітряної суміші при несприятливих метеорологічних умовах визначається таким чином:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

Де М – кількість шкідливої речовини, що викидається в атмосферне повітря за одиницю часу, г/с. Всі інші позначення – ті ж, що і в попередньому розділі при встановленні тимчасово погоджених викидів. Для визначення величини См необхідно розрахувати такі

Параметри:

1) відстань, на котрій досягається максимальна концентрація См, що визначається як

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

При викиданні нагрітої газоповітряної суміші безрозмірний коефіцієнт визначається за такими виразами:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

Де значення Ум визначається за формулою (3,72);

2) значення небезпечної швидкості вітру им на рівні флюгера (приблизно 10 м від землі), при якій має місце найбільше значення приземної концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі См, визначається за співвідношеннями:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

3) розподіл найбільших значень приземної концентрації С від точкового джерела в залежності від х та у при несприятливих умовах стратифікації Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов) визначається за виразом

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

Де Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов – максимальна концентрація при несприятливих умовах стратифікації та швидкості вітру и;

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов – відстань від джерела, на якій досягається ця концентрація.

Значення Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умовВизначаються через Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умовІз співвідношень:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

При цьому вважаємо, що початок системи координат знаходиться в площині (х, у), горизонтальній підстилковій поверхні та співпадає з проекцією джерела на цю площину. Вісь х орієнтована за напрямком вітру, а вісь у скерована перпендикулярно до осі х;

4) безрозмірна величина г визначається в залежності від відношення и/им за такими рівняннями:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

5) безрозмірна величина р також визначається в залежності від відношення и/им за такими залежностями:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

При оцінці забруднення атмосфери та встановленні ГДВ, ТПВ розрахункові швидкості вітру слід брати в межах 0,5 – і**, де и+ – швидкість вітру, закруглена до цілих (м/с), середньорічна повторюваність перевищення котрої в даній місцевості – не менше 5 %. Якщо u+ < u м, то верхньою межею інтервалу швидкості вітру, що розглядається, є u м.

6) безрозмірна величина 5,, що описує зміну концентрації вздовж осі факела, розраховується в залежності від відношення x/x *мд за виразами:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

Примітка. З навітреної сторони джерела викидів (х < 0) значення концентрацій шкідливих речовин С беруться рівними нулю;

7) безрозмірний коефіцієнт 5. визначається залежно від швидкості вітру та відношення у/х згідно з рівнянням

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин См при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одиночного джерела при несприятливих метеорологічних умовах визначається залежністю:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші об’ємом V (мл/с) з одиночних джерел з прямокутним устям виконуються за наведеними вище рівняннями (3.93) та (3.107) для точкового джерела при І) Екологія  Джигирей B. C.  3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов, що визначаються за співвідношеннями (3.76) та (3.77).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Джигирей B. C. – 3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов