Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

Запаси мінеральних ресурсів оцінюються за ступенем розвіданості та готовності до експлуатації. За цим принципом їх прийнято поділяти на категорії за формулою А + В + C1 + С2 До категорії А відносяться запаси добре вивчені, розвідані та підготовлені до видобутку. До категорії В – геологічно обгрунтовані, відносно розвідані запаси. Категорія Сх – запаси, встановлені за природними відхиленнями та географічною розвідкою. Категорія С2 – запаси, що теоретично прогнозуються. Категорії поділяються на геологічні, розвідані та вірогідні. Крім того, категорії А + В + С. представляють балансові запаси, які враховуються в оперативній господарській діяльності; інша частина запасів – забалансові, які можуть бути використані в майбутньому за умови їхньої дорозвідки. Наприклад, загально геологічні запаси кам’яного вугілля в Донбасі (А + В + С. + СЛ становлять 231 млрд т, а балансові (А + В + С{) – 48 млрд т. У Львівсько-Волинському басейні загальногеологічні запаси – 1,6 млрд т, балансові – 0,8 млрд т.

У світовій практиці існує дещо інша класифікація мінеральних ресурсів за їхніми запасами: R – загальні ресурси; R-i – достатньо вивчені ресурси; й-2 – попередньо оцінені ресурсі; /?-3 – передбачувані ресурси.

Якість мінеральних ресурсів визначається вмістом корисного компоненту у руді. При цьому в рудах чорних металів ця величина повинна бути достатньо високою, щоб видобуток вважався доцільним. Наприклад, у залізній руді вміст заліза повинен бути не менш ніж 20-25%. В протилежному випадку руду потрібно збагачувати. Криворізька руда – одна з найбагатших у світі, вміст заліза в ній складає 56-64%. Керченська руда бідніша, лише 37-40%. Дещо нижчі вимоги до марганцевої руди. Багате Нікопольське родовище характеризується вмістом корисного компоненту 23%.

Якість органічного палива визначається теплотою згорання і визначається в тис. ккал/т. Наприклад, середня калорійність донецького вугілля становить 9 тис. ккал/т.; кузнецького – 6-7 тис. ккал/т; печорського – 5 тис. ккал. /т; екибастузького – 4,5 тис. ккал/т; кансько-ачинського – 3,5 тис. ккал/т.

Мінеральні ресурси мають кінцеві запаси і, відповідно, обмежений строк експлуатації. Вони визначаються за таким варіантом інтегральної оцінки:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів(12)

Вважається, що землю можна експлуатувати нескінченно довго. Тому в радянській економіці застосувалась найбільш проста формула:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів (13)

Час експлуатації лісових ресурсів залежить від швидкості визрівання деревини. Формула оцінки лісових ресурсів:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів (14)

Де: t – вік лісу.

Ліс цінний не тільки деревиною. Він виконує також протиерозійні та рекреаційні функції. Ці функції також можуть бути оцінені. Протиерозійна цінність лісу визнається формулою:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

Де:

І= 1,2,3…, п – вид сільськогосподарської культури;j = 1, 2, 3…, w – вид ниви за ступенем змитості; V – врожайність при фактичній лісистості водозбору; V” – врожайність при безлісному водозборі ц/га. С. – ціна одиниці продукції і-ої культури; Z – витрати на одиницю продукції г-ої культури; S. – площа ниви 7-го ступеню змитості на водозборі, га; 5.( – площа лісу на водозборі, га.

Рекреаційна функція лісу може бути оцінена за такою формулою:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

Де:

D – ціна однієї години вільного часу; п – нормативне (гранично припустиме) навантаження на 1 га лісу (люд.-год./рік); Z – додатково приведені витрати на ведення господарства в рекреаційних лісах.

В цій методиці складність становить оцінка вільного часу d, яка визначається досить умовною величиною.

Одним з найбільш складних видів вартісної оцінки є оцінка територій, зокрема, міських. Наведемо декілька “класичних” методів, що використовуються за кордоном. При всіх оцінках виходять з того, що центр міста – найбільш приваблива частина території, яка повинна бути оцінена найбільш високо. Найпростішою є формула Уінго:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

Де:

/ – відстань від центру до периферії міста; х – відстань від центру до оцінюваної ділянки; С – транспортні витрати; R(x) – рента, яку приносить оцінювана ділянка.

Формула Уінго містить істотний недолік: вважається, що всі місця роботи зосереджені у центрі міста, а все населення – однорідна маса.

Більш гнучкою є методика Алонсо. Відповідно до підприємства він вивів залежність між прибутком, сумарною вартістю реалізованої продукції, витратами на виробництво та ціною на землю у такій формулі:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

Де:

В – максимальний прибуток; Р – сумарна вартість реалізованої продукції; С – витрати на виробництво; R – ціна землі; х – відстань до центру; S – розмір ділянки.

Нарешті, можна навести формулу Дютайна, в якій враховується більша кількість чинників, що визначають ціну ділянки міської території:

Екологічний менеджмент  Семенов В. Ф.  3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів

Де:

T – середній час поїздки на приватному автомобілі до центру міста; k – середня щільність забудови території; п – щільність населення в районі; т – коефіцієнт зайнятості в районі; Q – тип району; j – наявність або відсутність вокзалу в районі; М – характер транспортних засобів, що зв’язують район з центром; С – рівень торговельного обслуговування; R – характер місцевої регламентації на освоєння земель; а – числові параметри, що відображають різноманітну роль відповідних факторів;; – ціна землі.

Контрольні запитання

1. Чим природні ресурси відрізняються від природних умов?

2. Які методи вартісної оцінки природних ресурсів вам відомі?

3. Як розраховується вартість мінеральних та лісових ресурсів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічний менеджмент – Семенов В. Ф. – 3.5. Особливості економічної оцінки окремих ресурсів