Екологічні знання – Добровольський В. В

Екологічні знання – Добровольський В. В. – ВСТУП

Сьогодні немає людини, яка б не відчувала на собі стрімкого погіршення стану свого життєвого довкілля. Забруднення води в ріках, озерах, морях та повітря, яким дихаєм. Проблема з забезпеченням якісною питною водою. Сумнівна якість більшості

Екологічні знання – Добровольський В. В. – ГЛАВА 1. ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА І ПРАКТИКА

Чи зможемо ми залишитися зоологами, ботаніками, лісниками і мати невиразне уявлення про вирішення проблем, які стоять перед нами, чи спробуємо стати екологами в широкому розумінні цього слова? Роль, яку ми будемо грати в науці,

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.1. Що таке екологія

Чи зможемо ми залишитися зоологами, ботаніками, лісниками і мати невиразне уявлення про вирішення проблем, які стоять перед нами, чи спробуємо стати екологами в широкому розумінні цього слова? Роль, яку ми будемо грати в науці,

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.1.1. Еволюція поняття “екологія”

Чи зможемо ми залишитися зоологами, ботаніками, лісниками і мати невиразне уявлення про вирішення проблем, які стоять перед нами, чи спробуємо стати екологами в широкому розумінні цього слова? Роль, яку ми будемо грати в науці,

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.1.2. Екологія як наука

Наукове дослідження взаємовпливу представників неживої та живої природи, тобто екологічні дослідження, велися фахівцями задовго до появи терміну “екологія”. Вчителі і сучасники Е. Геккеля, всесвітньо відомі Ж. Ламарк, О. Гумбольдт, Т. Мальтус, Е. і Ч.

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.1.3. Практичне значення екології

Результати наукової діяльності (науковий продукт) мають для людства подвійну цінність – теоретичну у вигляді нових, не відомих раніше, знань про оточуюче людину середовище і практичну у вигляді рекомендацій, як це знання використати. Екологія збагатила

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.2. Хто такий еколог

1.2.1. Що повинен знати і вміти професійний еколог Згідно з державними вимогами до бакалавра екології він повинен бути професіоналом широкого профілю, об’єктом діяльності якого є навколишнє середовище і його компоненти. Він повинен мати добру

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.2.1. Що повинен знати і вміти професійний еколог

1.2.1. Що повинен знати і вміти професійний еколог Згідно з державними вимогами до бакалавра екології він повинен бути професіоналом широкого профілю, об’єктом діяльності якого є навколишнє середовище і його компоненти. Він повинен мати добру

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.2.2. Що повинен уміти з екології галузевий фахівець

Проблеми стану навколишнього середовища не можуть бути вирішеними зусиллями тільки професійних екологів, а вимагають уваги всіх без винятку фахівців зі спеціальною освітою незалежно від галузі, в якій вони спеціалізуються. Галузева екологічна освіта повинна дати

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.2.3. Що повинен знати з екології кожен

Проблеми стану навколишнього середовища не можуть бути вирішеними зусиллями тільки професійних екологів, а вимагають уваги всіх без винятку фахівців зі спеціальною освітою незалежно від галузі, в якій вони спеціалізуються. Галузева екологічна освіта повинна дати

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.3. Як вивчати екологію

1.3.1. Особливості підготовки професійного еколога За чотири роки навчання в бакалавраті студент повинен отримати теоретичні знання і практичні навички, які забезпечать уміння виконувати необхідні виробничі функції. Масив його знань повинен бути дещо більшим за

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.3.1. Особливості підготовки професійного еколога

1.3.1. Особливості підготовки професійного еколога За чотири роки навчання в бакалавраті студент повинен отримати теоретичні знання і практичні навички, які забезпечать уміння виконувати необхідні виробничі функції. Масив його знань повинен бути дещо більшим за

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.3.2. Як навчати екології галузевого фахівця

Фахівцю будь-якої галузі людської діяльності екологічні знання необхідні, по-перше, для досягнення рівня загальної культури, характерного сучасному уявленню про людину з вищою освітою і, по-друге, для забезпечення необхідного рівня професійного уміння. Перше досягається вивченням студентами

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.3.3. Як навчати екології кожного

Фахівцю будь-якої галузі людської діяльності екологічні знання необхідні, по-перше, для досягнення рівня загальної культури, характерного сучасному уявленню про людину з вищою освітою і, по-друге, для забезпечення необхідного рівня професійного уміння. Перше досягається вивченням студентами

Екологічні знання – Добровольський В. В. – ГЛАВА 2. ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

2.1. Основні принципи 2.1.1. Природна речовина Природа (у широкому розумінні), чи природне середовище (у більш вузькому), являє собою сукупність безкінечної кількості утворень живої (біотичної) і абіотичної матерії, що оточує нас у всьому безмежному різноманітті

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.1. Основні принципи

2.1. Основні принципи 2.1.1. Природна речовина Природа (у широкому розумінні), чи природне середовище (у більш вузькому), являє собою сукупність безкінечної кількості утворень живої (біотичної) і абіотичної матерії, що оточує нас у всьому безмежному різноманітті

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.1.1. Природна речовина

2.1. Основні принципи 2.1.1. Природна речовина Природа (у широкому розумінні), чи природне середовище (у більш вузькому), являє собою сукупність безкінечної кількості утворень живої (біотичної) і абіотичної матерії, що оточує нас у всьому безмежному різноманітті

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.1.2. Природні процеси

Природа постійно змінюється, все в ній рухається – від птаха до гори чи материка. Ніщо не зупиняється ні на мить – ні жива речовина, ні косна. Цей рух, ці зміни характеризуються природними процесами, які

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.1.3. Природні системи

Природна речовина у всіх її багаточисельних проявах з величезною кількістю взаємозалежних процесів повинна розглядатись як суперскладна система складових, поєднаних впливовими зв’язками. Системний підхід як методологічна основа вивчення особливостей об’єктів широко використовується в різних науках.

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.2. Локальні природні екосистеми

2.2.1. Типи локальних природних екосистем Однією з обов’язкових умов існування природної екосистеми є відносна сталість у часі. Термін “відносна” враховує динамізм природи, її постійну зміну. Змінюються і природні екосистеми. Але змінюються по-різному в залежності

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.2.1. Типи локальних природних екосистем

2.2.1. Типи локальних природних екосистем Однією з обов’язкових умов існування природної екосистеми є відносна сталість у часі. Термін “відносна” враховує динамізм природи, її постійну зміну. Змінюються і природні екосистеми. Але змінюються по-різному в залежності

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.2.2. Зв’язки локальної екосистеми і характеристики складових

Аналіз особливостей локальних природних екосистем продовжимо на прикладі системи, представленої на рис. 2.4, яка за класифікаційними ознаками належить до біогеоценозних. Підсистема Q – це парцела, в якій окреме дерево з прилеглим довкіллям є консорційною

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.3. Регіональні природні екосистеми

2.3.1. Типи регіональних природних екосистем Регіональна природна екосистема характеризується значним внутрішнім різноманіттям у певних межах географічної чи адміністративної автономії. Це може бути гірський масив, водний басейн, материк, держава, блок держав зі спільними природоохоронними інтересами.

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.3.1. Типи регіональних природних екосистем

2.3.1. Типи регіональних природних екосистем Регіональна природна екосистема характеризується значним внутрішнім різноманіттям у певних межах географічної чи адміністративної автономії. Це може бути гірський масив, водний басейн, материк, держава, блок держав зі спільними природоохоронними інтересами.

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.3.2. Чорноморська басейнова екосистема

2.3.1. Типи регіональних природних екосистем Регіональна природна екосистема характеризується значним внутрішнім різноманіттям у певних межах географічної чи адміністративної автономії. Це може бути гірський масив, водний басейн, материк, держава, блок держав зі спільними природоохоронними інтересами.

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.3.3. Дніпровська басейнова екосистема

Дніпро (давньогрецьке “Борисфен” – той, що тече з півночі; старослов’янське – “Славутич”) – третя за показниками ріка Європи (після Волги і Дунаю). Басейн Дніпра лежить у зонах мішаних лісів, лісостеповій і степовій. Дніпро –

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.3.4. Євразійська степова екосистема

Найбільша в світі зона степових екосистем розташована в Євразії. Тут степи тягнуться безперервною смугою від Угорщини до Забайкалля. Ширина східної і західної кінцівок – 150-400 км, а в центральній частині – на рівнинах Східної

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.4. Глобальні природні екосистеми

2.4.1. Типи глобальних екосистем На рис. 2.12 площина кожного кола відповідає сукупності об’єктів характерного природного середовища: газоподібного – атмосфера, водного – гідросфера, твердого – літосфера. Жива речовина існує за умови наявності всіх сфер неживої

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.4.1. Типи глобальних екосистем

2.4.1. Типи глобальних екосистем На рис. 2.12 площина кожного кола відповідає сукупності об’єктів характерного природного середовища: газоподібного – атмосфера, водного – гідросфера, твердого – літосфера. Жива речовина існує за умови наявності всіх сфер неживої

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.4.2. Зовнішні зв’язки глобальних екосистем

2.4.1. Типи глобальних екосистем На рис. 2.12 площина кожного кола відповідає сукупності об’єктів характерного природного середовища: газоподібного – атмосфера, водного – гідросфера, твердого – літосфера. Жива речовина існує за умови наявності всіх сфер неживої

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.4.3. Планетарна і біосферна екосистеми

На рис. 2.14 наведені ієрархічні трирівневі схеми планетарної і біосферної природних екосистем. Подальша декомпозиція глобальних екосистем приводить на четвертому-п’ятому рівні до регіональних систем. Головні складові системи знаходяться в таких співвідношеннях: жива речовина – 1,0

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.4.4. Наземна природна глобальна екосистема

На рис. 2.19 наведена ієрархічна трирівнева схема наземної природної глобальної екосистеми. Рис. 2.19. Схема наземної екосистеми: Є – Європа; АП – Америка Північна; АО – Австралія і Океанія; Аз – Азія; ПА – Південна

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 2.4.5. Водна природна глобальна екосистема

На рис. 2.19 наведена ієрархічна трирівнева схема наземної природної глобальної екосистеми. Рис. 2.19. Схема наземної екосистеми: Є – Європа; АП – Америка Північна; АО – Австралія і Океанія; Аз – Азія; ПА – Південна

Екологічні знання – Добровольський В. В. – ГЛАВА 3. ПРИРОДА І ЛЮДИНА

Мікроб – це ніщо. Умови – це все. Луї Пастер 3.1. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою Первісна людина поводилася в природному середовищі, як і всі інші представники тваринного світу: шукала їжу, ховалася від

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.1. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою

Мікроб – це ніщо. Умови – це все. Луї Пастер 3.1. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою Первісна людина поводилася в природному середовищі, як і всі інші представники тваринного світу: шукала їжу, ховалася від

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.2. Позитивний вплив людини на природу

Під позитивним впливом мається на увазі робота по збереженню природних об’єктів та по збільшенню біологічного та географічного різноманіття. Ці роботи мають такі напрямки: – заповідний, метою якого є охорона рідкісних тварин і рослин, збереження

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.2.1. Заповідний напрямок

Під позитивним впливом мається на увазі робота по збереженню природних об’єктів та по збільшенню біологічного та географічного різноманіття. Ці роботи мають такі напрямки: – заповідний, метою якого є охорона рідкісних тварин і рослин, збереження

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.2.2. Національна екологічна мережа України

Загальнодержавна Програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки затверджена Верховною Радою України у 2000 році. Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.2.3. Господарський напрямок

Вважається, що першою твариною, яка була приручена людиною, є вовк. Так з’явилась собака – незамінимий помічник стародавнього мисливця, вірний охоронець сім’ї і племені. Сьогодні налічується близько 400 порід собак різноманітного призначення – чабанські, сторожові,

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.2.4. Рекреаційний і декоративний напрямки

Вважається, що першою твариною, яка була приручена людиною, є вовк. Так з’явилась собака – незамінимий помічник стародавнього мисливця, вірний охоронець сім’ї і племені. Сьогодні налічується близько 400 порід собак різноманітного призначення – чабанські, сторожові,

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.3. Негативний вплив людини на природу

3.3.1. Загальна характеристика впливу Негативний вплив є наслідком постійної необхідності задовольняти потреби людини і суспільства. Для нормального існування людини необхідно задовольняти матеріальні і духовні потреби. Оскільки духовні потреби можуть бути задоволені тільки з використанням

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.3.1. Загальна характеристика впливу

3.3.1. Загальна характеристика впливу Негативний вплив є наслідком постійної необхідності задовольняти потреби людини і суспільства. Для нормального існування людини необхідно задовольняти матеріальні і духовні потреби. Оскільки духовні потреби можуть бути задоволені тільки з використанням

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.3.2. Особливості промислового впливу

Промисловість, або індустрія, – це сукупність підприємств, які виробляють знаряддя праці та енергію і вироби, що споживаються людьми, чи добувають сировину, матеріали, паливо. Промисловість складається з двох груп галузей – добувної і обробної. Добувна

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.3.3. Особливості впливу аграрного виробництва

Аграрне виробництво багатогалузеве – це рільництво, садівництво, тваринництво, кожне з яких у свою чергу класифікується по багатьох напрямках. Сучасне аграрію виробництво характеризується широким використанням сільськогосподарської і універсальної техніки, хімічних препаратів, біологічних технологій. Основою аграрного

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.3.4. Особливості впливу комунального господарства

Комунальне (общинне, муніципальне) господарство це комплекс підприємств, служб, господарств, які задовольняють комунально-побутові потреби населення міст і поселень. До складу комунального господарства входять: житлове господарство, енергетичне господарство, громадський пасажирський транспорт, система водопостачання і каналізації, підприємства

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.3.5. Особливості впливу транспорту

Транспорт здійснює переміщення людей та вантажів різного призначення і типу. Транспортні засоби класифікуються за багатьма ознаками. За призначенням транспорт буває пасажирським (переміщує людей), вантажним (переміщує вантажі) і спеціальним (медичним, протипожежним, лабораторним тощо). В залежності

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.4. Оцінка антропогенної діяльності

Мета людської діяльності, як уже вказувалось раніше, – задовольнити особисті і колективні потреби, які на сучасному етапі розвитку людства мають відверто економічний (матеріальний) зміст. Тому існуюча система оцінки антропогенної діяльності враховує головним чином економічні

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 3.5. Екологічні природно-штучні системи

Антропогенна діяльність значно вплинула на більшість природних екологічних систем. У первинному (фоновому) вигляді, як це показано в главі 2, природні системи збереглися в небагатьох регіонах світу – в Антарктиді, на високогір’ях, у джунглях, в

Екологічні знання – Добровольський В. В. – ГЛАВА 4. СУЧАСНИЙ СТАН ОТОЧУЮЧОГО ЛЮДИНУ СЕРЕДОВИЩА

Світ зіткнувся з проблемами збільшення злиднів, голоду, хвороб, неграмотності і продовження деградації екологічних систем, від яких залежить наш добробут. Преамбула до Порядку денного на XXI століття ООН 4.1. Прояви екологічного неблагополуччя 4.1.1. Динаміка погіршення

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 4.1. Прояви екологічного неблагополуччя

Світ зіткнувся з проблемами збільшення злиднів, голоду, хвороб, неграмотності і продовження деградації екологічних систем, від яких залежить наш добробут. Преамбула до Порядку денного на XXI століття ООН 4.1. Прояви екологічного неблагополуччя 4.1.1. Динаміка погіршення