Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.3.3. Як навчати екології кожного

Фахівцю будь-якої галузі людської діяльності екологічні знання необхідні, по-перше, для досягнення рівня загальної культури, характерного сучасному уявленню про людину з вищою освітою і, по-друге, для забезпечення необхідного рівня професійного уміння.

Перше досягається вивченням студентами першого курсу дисципліни “Основи екології”, яка повинна розширювати і поглиблювати екологічні знання, отримані в школі.

Друге забезпечується за рахунок вивчення як мінімум однієї спеціальної дисципліни та “екологізаціею” всіх без винятку професійних дисциплін.

У залежності від майбутньої професії студенти старших курсів повинні вивчати спеціальну дисципліну, яка в загальному вигляді звучить як “Екологічні аспекти галузі”, чи “Екологія фаху” (інженерна екологія, агроекологія, екологічна політика, економіка природокористування, екологічне право, екологія людини, екологічна культура, екологічне виховання та таке інше).

“Екологізація” професійних дисциплін полягає в обов’язковому підкресленні впливу на довкілля і людину тих рішень, які рекомендуються при вивченні технологій, конструкцій, схем управління, рецептів, матеріалів під час освоєння окремих розділів, питань, тем навчальних дисциплін.

Отримані під час навчання навички з екології студенти бакалавра-ту повинні проявити під час виконання спеціального розділу “Екологічні аспекти…” в атестаційній роботі.

1.3.3. Як навчати екології кожного

Відомо, що навчати важко, значно важче перетворити знання в переконання, але найскладніше – зробити так, щоб переконання стали нормою повсякденної поведінки. Саме останнє є метою масової екологічної освіти як фундаменту екологічної культури людини.

Екологічні знання потрібні людині постійно – на роботі, в побуті, на відпочинку. А це вимагає різнопланової підготовки. Обов’язкова умова – кожен повинен мати хоча б якийсь мінімум екологічних знань.

Масова, або загальна, екологічна освіта спрямована на підвищення екологічної компоненти загальної культури людини і може бути дошкільною, шкільною та побутовою.

Дошкільна екологічна освіта повинна закласти фундамент нової неспоживацької філософії нації. Дитині треба знати, що все живе, а не лише людина, мас рівне право користуватися благами природи. Що природні ресурси обмежені, і тому треба стримувати свої бажання і споживати лише життєво необхідний мінімум. Що треба дуже бережливо ставитись як до природних, так і до штучних продуктів і виробів.

З навколишнім середовищем дитину починають знайомити через тих представників флори і фауни, які її оточують.

Дошкільна освіта, незважаючи на її коротку тривалість, – найбільш відповідальний і важкий етап екологічної освіти. Діти ще не мають знань і сприймають світ очима. їм зрозуміліше те, що вони бачать, ніж те, в чому їх запевняють, – неможливо повірити в необхідність бережливості, коли батьки “завалюють” дитину іграшками, ласощами, одягом.

Шкільна екологічна освіта повинна будуватись на принципі єдності природних явищ і процесів, тобто на розумінні штучності (заради зручності) розподілу людських знань на окремі науки та навчальні дисципліни. Методологічно це реалізується шляхом вивчення спеціального курсу (“Основи екології””, “Основи екологічних знань” тощо) та підкресленням відображення екологічних аспектів під час вивчення всіх шкільних дисциплін.

Побутова екологічна освіта розрахована на широкі верстви населення. Вона реалізується через засоби масової інформації, публічні лекції, бесіди і таке інше. її мета – дати людині мінімум загальних екологічних знань, які необхідні кожному, щоб виконувати громадські обов’язки відповідно до державної екологічної політики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічні знання – Добровольський В. В. – 1.3.3. Як навчати екології кожного