Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Розглянемо висновки для менеджера підприємства

Для керівників усіх рівнів характерні такі види діяльності та функції:
Розробка політики і стратегії, оцінка реалізації політики і стратегії, відпрацювання інформаційних зв’язків, взаємовідносини з підлеглими, координація. Крім того, керівнику слід постійно підтримувати власний імідж, бо це також належить до мистецтва управління. Чимало він виконує й неформальних функцій (переговори, презентації, розв’язання конфліктних непередбачених ситуацій тощо).

Мистецтво керівника полягає в тому, щоб уміти приводити співпрацівників до успіху й самореалізації. Щоправда, коли обставини більш ускладнюються, одного “мистецтва управління” керівникові недостатньо. Потрібні знання та вміння системно й методично організувати власну діяльність і діяльність підпорядкованого управлінського персоналу. Це не так просто, бо потребує постійного фізичного й морального напруження. Однак із часом треба буде лише підтримувати системну технологію управління у відпрацьованому режимі функціонування (щоб система працювала в автоматичному режимі).

Ознаками відпрацьованості режимів управління, у тому числі психологічними, є обсяги формалізації функцій управління із застосуванням обчислювальної техніки, раціональних інформаційних потоків, а також управлінський персонал, що працює методично й самостійно в межах відпрацьованого регламенту. Чим більше формалізовано й автоматизовано функцій управління, тим більше часу й зусиль залишається керівникові підприємства на виконання неформальних функцій, які працюють на його імідж, а отже, і на імідж підприємства.

Якщо керівник згоден із таким підходом і відчуває потребу в упорядкуванні функціональної діяльності особистої та персоналу, то знання методології системного підходу стануть для нього інструментарієм такого функціонального упорядкування. Це підтверджує досвід менеджерської діяльності багатьох фірм світу, що досягли успіху в конкурентній боротьбі.

Таким чином, перший висновок для керівника підприємства полягає в тому, що об’єктивні умови реформування економіки, реструктуризації виробництва і, як наслідок, управління, пошук і вихід на нові ринки збуту потребують оволодіння ринковою методологією системного підходу.

Другий висновок стосується ролі керівника в структури їх перетвореннях виробництва. Краще, якщо цю роль візьме на себе керівник підприємства, не сподіваючись на якісь зовнішні втручання та сили. Краще йти з випередженням, ніж наздоганяти. Демонстрація здатності до управлінських нововведень справляє позитивне враження на інвесторів, партнерів, конкурентів.

Третій висновок полягає в тому, що вузький спеціаліст уже не може бути керівником, як раніше. Від лідера вимагається системне мислення, широкий світогляд, компетентність, здатність передбачати. Це означає, що керівник має постійно самовдосконалюватися, навчатися й експериментувати.

Самовдосконалення і навчання слід починати з вдосконалення на підприємстві бухгалтерського обліку відповідно до рівня світових стандартів. У цьому може допомогти незалежний фінансовий аудит, а щодо екологічних витрат – екологічний аудит. Потім треба налагодити аналітичну роботу на основі методів системного виробничо-господарського аналізу. Оволодіти цими методами слід також на рівні світових стандартів, а потім перейти до системної методології прийняття рішень. Причому слід відпрацювати теорію і практику прийняття рішень, а продемонструвати методологію системного підходу може допомогти саме екологічний аудит, незалежний і конфіденційний. Він не тільки допоможе в запровадженні управлінського нововведення – екологічного менеджменту, а й сприятиме
Модернізації виробництва і реструктуризації управління з екологічними пріоритетами на рівні світових стандартів, тому що екоаудит ставить системний діагноз стану технологічних систем виробництва з позицій екологічної безпеки. Це не лише престижно для підприємства і працює на його “імідж”, але й вигідно, оскільки приваблює інвесторів і вписується в державну екологічну політику, яка стає жорсткішою до користувачів і забруднювачів природи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Розглянемо висновки для менеджера підприємства