Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Регіони видобутку сірки, солей та фосфоритів

Основні родовища самородної сірки розташовані у межах Львівської, а також частково Івано-Франківської областей (перші промислові запаси були виявлені у 1950 р.). На сьогодні кар’єрну розробку сірки припинено у зв’язку з економічними і екологічними проблемами виробництва. Нині видобування сірки провадять методом підземної виплавки. Розробка сірчаних родовищ спричинила значні викиди шкідливих речовин в атмосферу. Разовий вміст сірководню в повітрі населених пунктів за межами гірничого відводу вдвічі перевищує середньорічну ГДК.

Основні родовища кам’яної (кухонної) солі розміщені у Прикарпатті, Закарпатті та Присивашші (тут сіль одержують із ропи природних озер).

Родовища калійних солей розташовані також на території Львівської та Івано-Франківської областей. Калійні солі здебільшого використовуються для виробництва калійних добрив, іноді – в основній хімії. Однією з головних проблем, у зв’язку з якою погіршується екологічна ситуація під час їх розробки, є скиди з водозабірників і шламосховищ у поверхневі річкові стоки дренажних вод зі значно перевищеним вмістом солей. Украй небезпечний інтенсивний розвиток карсту. Так, з 1978 р. утворилося майже 500 тис. м3карстових порожнин. Подальший розвиток карстового процесу загрожуватиме залізничним та автомобільним дорогам.

Фосфорити використовуються як сировина для виготовлення фосфатних добрив, потребу в яких особливо відчувають поширені в Україні чорноземні грунти. Нині держава має достатню фосфоритоносну базу; значні поклади фосфоритів виявлено на Сумщині, Придністровському Поділлі, півдні Волині.

Головними причинами погіршення екологічного стану довкілля, що пов’язані з видобутком сірки, солей та фосфоритів, вважають такі:

– накопичення величезної кількості залишкових продуктів збагачення і переробки сірчаних руд;

– забруднення підземних і поверхневих вод унаслідок фільтрації промислових стоків, а також у зв’язку зі скидами дренажних вод зі значно перевищеним вмістом солей;

– значні викиди шкідливих речовин в атмосферу;

– інтенсивний розвиток карсту й утворення карстових порожнин, що спричинює втрату сільськогосподарських угідь, загрожує залізничним і автодорогам.

Отже, для усіх способів розробки родовищ корисних копалин характерним є вплив на природне середовище, який охоплює майже всі компоненти довкілля. Цей вплив може бути як прямим, так і опосередковим, що є наслідком першого (табл. 4.1). Обсяги зони опосередкованого впливу значно перевищують обсяги зони локалізації прямого впливу.

Таблиця 4.1. Основні види і наслідки впливу гірничого виробництва на природне

Середовище*52

*52: {Адаменко О. М., Рудько Г. І. Екологічна геологія: Підручник. – К.: Манускрипт, 1998. – С. 91.}

Компоненти природного середовищаВиди впливу гірничого виробництваНаслідки впливу гірничого виробництва
Ландшафт у ціломуПроведення гірничих виробок, створення відвалів, гідровідвалів, хвосто – і шламосховищ; будівництво промислових і цивільних об’єктів; прокладання доріг та інших комунікаційДеформація земної поверхні; порушення грунтового покриву; зменшення площ продуктивних угідь; погіршення якості грунтів; зміна вигляду території; зміна стану грунтових і поверхневих вод; осідання пилу та хімічних сполук унаслідок викидів в атмосферу; ерозійні процеси
Компоненти природного середовищаВиди впливу гірничого виробництваНаслідки впливу гірничого виробництва
НадраПроведення гірничих виробок; вибір корисних копалин, вміщуючих і розкривних порід; осушення родовищ; обводнення ділянок родовищ; загорання корисних копалин і пустих порід; захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва; скиди стічних водЗміна напружено-деформованого стану масиву гірських порід; зниження якості корисної копалини і промислової цінності родовищ; забруднення надр, розвиток карстового процесу; втрата корисної копалини
Поверхневі і підземні водиОсушення родовищ, скиди стічних і дренажних вод; осушення та перенесення поверхневих водойм, водозабір для технічних і побутових потреб підприємствЗменшення запасів підземних, грунтових і поверхневих вод; порушення гідрогеологічного та гідрологічного режимів водного басейну; його забруднення стічними і дренажними водами; погіршення якості вод у результаті несприятливих змін їх гідрохімічних та біологічних режимів
Атмосферне повітряОрганізовані та неорганізовані викиди в атмосферу пилу і газівЗабруднення (запилення і загазування) атмосфери
Флора і фаунаПромислове і цивільне будівництво; вирубка лісів; порушення грунтового покриву; зміна стану грунтових і поверхневих вод; запилення та загазування атмосфери; виробничі й побутові шумиПогіршення умов лісової, степової та водної флори і фауни; міграція та зменшення чисельності диких тварин; пригнічення і скорочення кількості дикорослих рослин; зменшення врожайності сільськогосподарських культур; зниження продуктивності тваринництва, рибного і лісового господарств

Отже, можна констатувати, що жоден з видів людської діяльності не виявляє такого комплексного негативного впливу на природне середовище та всі його компоненти, як гірниче виробництво.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Екогеографія України – Гавриленко О. П. – Регіони видобутку сірки, солей та фосфоритів