Дитяча психологія – Павелків Р. В

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – 1. Загальні засади дитячої психології

1.1. Сутність дитячої психології Дитинство е періодом найшвидшого та найінтенсивнішого розвитку людини. Інші періоди не передбачають такої кількості своєрідних життєвих етапів, як раннє і дошкільне дитинство. Упродовж 6-ти-7-ми років життя у психіці дитини відбуваються

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – 1.1. Сутність дитячої психології

1.1. Сутність дитячої психології Дитинство е періодом найшвидшого та найінтенсивнішого розвитку людини. Інші періоди не передбачають такої кількості своєрідних життєвих етапів, як раннє і дошкільне дитинство. Упродовж 6-ти-7-ми років життя у психіці дитини відбуваються

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Дитяча психологія у системі гуманітарних наук

Дитяча психологія є молодою наукою. Зародилась вона наприкінці XIX ст. з виходом книги німецького вченого-фізіолога Вільгельма Прейєра (1841-1897) “Душа дитини”, у якій подано нотатки щоденних спостережень автора за розвитком свого сина. Попри те що

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Роль дитячої психології у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу

Дитяча психологія є молодою наукою. Зародилась вона наприкінці XIX ст. з виходом книги німецького вченого-фізіолога Вільгельма Прейєра (1841-1897) “Душа дитини”, у якій подано нотатки щоденних спостережень автора за розвитком свого сина. Попри те що

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – 1.2. Методологія і методи дитячої психології

Психологія, як і кожна наука, послуговується як загальнонауковими, так і специфічними Методами – способами, які дають змогу досліджувати предмет науки. Відповідно до цілей і мети дослідження обирають певну сукупність (систему) методів, які об’єднують у

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Методологічні принципи вивчення психіки дитини

Психологія, як і кожна наука, послуговується як загальнонауковими, так і специфічними Методами – способами, які дають змогу досліджувати предмет науки. Відповідно до цілей і мети дослідження обирають певну сукупність (систему) методів, які об’єднують у

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Методи науково-психологічного вивчення дітей

Рівень розвитку теорії визначає стратегії і методи, якими послуговуються у дослідженнях. Достовірні дані можна отримати лише з допомогою наукових методів, які забезпечать об’єктивність дослідження. Наукове дослідження починається із фіксування, нагромадження фактів, які піддають теоретичному

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Спостереження у дитячій психології і його види

Метод спостереження полягає у систематичному і цілеспрямованому сприйманні психічних явищ з метою вивчення їх специфічних змін за певних умов відповідно до завдань дослідження. Спостереження – планомірне, цілеспрямоване сприймання пси-хінних явищ відповідно до заздалегідь розробленої

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Експеримент і його види у дитячій психології

Нерідко дослідник змушений спеціально викликати прояви дитячої психіки, які його цікавлять. На це і спрямований психологічний експеримент. Психологічний експеримент (лат. ехреrimentum – спроба, дослід) – спеціально організована форма дослідження психічного розвитку Дитини. В експерименті

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Бесіда у дитячій психології

Будучи методом дослідження, бесіда має чітко усвідомлену мету, відбувається з використанням заздалегідь підготовлених питань, які формулюються точно, коротко і ясно. Бесіда – метод Отримання інформації за допомогою словесного спілкування дослідника З дитиною з метою

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Аналіз продуктів діяльності у дитячій психології

Будучи методом дослідження, бесіда має чітко усвідомлену мету, відбувається з використанням заздалегідь підготовлених питань, які формулюються точно, коротко і ясно. Бесіда – метод Отримання інформації за допомогою словесного спілкування дослідника З дитиною з метою

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Тестування у дитячій психології

Застосування тестів дає змогу отримати результати, які можна порівнювати, а отже, досягти вищого рівня об’єктивності їх аналізу. До тестів можна зараховувати лише ті, за допомогою яких фіксування ознак особистості відбувається у стандартизованих ситуаціях, що

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Соціометричний метод у дитячій психології

Застосування тестів дає змогу отримати результати, які можна порівнювати, а отже, досягти вищого рівня об’єктивності їх аналізу. До тестів можна зараховувати лише ті, за допомогою яких фіксування ознак особистості відбувається у стандартизованих ситуаціях, що

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Застосування методів дослідження вихователем дошкільного навчального закладу

Вихователь дошкільного навчального закладу повинен уміти вивчати індивідуальні, вікові й особистісні особливості дітей, що необхідно йому для забезпечення індивідуального підходу у роботі з ними, особливо за особистісно-орієнтованої моделі взаємодії. Передбачається вміння вихователя спостерігати, фіксувати,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – 1.3. Сутність і закономірності психічного розвитку дитини

Психічне становлення індивіда, формулювання особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. Історія попереднього розвитку людину (філогенез) впливає на індивідуальний розвиток (онтогенез) двома шляхами – біологічним і соціальним. Процес психічного розвитку дитини характеризується загальними закономірностями,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Роль біологічних і соціальних факторів у психічному розвитку дитини

Психічне становлення індивіда, формулювання особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. Історія попереднього розвитку людину (філогенез) впливає на індивідуальний розвиток (онтогенез) двома шляхами – біологічним і соціальним. Процес психічного розвитку дитини характеризується загальними закономірностями,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Основні концепції психічного розвитку дитини

Психічне становлення індивіда, формулювання особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. Історія попереднього розвитку людину (філогенез) впливає на індивідуальний розвиток (онтогенез) двома шляхами – біологічним і соціальним. Процес психічного розвитку дитини характеризується загальними закономірностями,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Психічний розвиток як засвоєння суспільно-історичного досвіду

У процесі засвоєння суспільно-історичного досвіду відбувається психічний розвиток дитини, внаслідок чого олюднюється її психіка. Поведінка тварин, як відомо, базується на спадкових механізмах, у яких зафіксовано вроджений видовий досвід, а також на механізмах набутої поведінки,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Роль навчання і виховання у передаванні суспільного досвіду

Суспільство спеціально організовує процес передавання дитині суспільно-історичного досвіду, контролює його, створюючи для цього спеціальні навчально-виховні заклади: дошкільні, школи, вищі навчальні заклади, позашкільні установи тощо. Дитина засвоює знання, формує вміння і навички у процесі навчання.

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Спадкові особливості і вроджені властивості організму як передумови психічного розвитку дитини

Суспільство спеціально організовує процес передавання дитині суспільно-історичного досвіду, контролює його, створюючи для цього спеціальні навчально-виховні заклади: дошкільні, школи, вищі навчальні заклади, позашкільні установи тощо. Дитина засвоює знання, формує вміння і навички у процесі навчання.

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Вплив соціальних умов життя на психічний розвиток дитини

Серед зовнішніх факторів, які впливають на розвиток дитини, важливу роль відіграє навколишнє середовище, тобто загальна ситуація, в якій вона розвивається, особливо соціальні, екологічні, культурні умови життя. Ілюстрацією цього впливу можуть бути описані випадки (Бельгія,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Основні закономірності психічного розвитку

Розвиток кожної психічної функції, форми поведінки обумовлений багатьма особливостями, але психічний розвиток має загальні закономірності (основні суттєві ситуації, які визначають його), які виявляються в усіх сферах психіки і зберігаються протягом усього онтогенезу. Систему цих

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Діяльність як детермінанта психічного розвитку дитини

Вікові новоутворення у психічному розвитку дитини відбуваються не спонтанно, а в процесі її діяльності. Діяльність є системою, яка має будову, внутрішні переходи, перетворення та розвиток. Діяльність – активність суб’єкта, спрямована на взаємодію з навколишнім

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Провідні види діяльності дитини

Процес оволодіння дитиною різноманітними діями відбувається під впливом навчання і виховання, однак він залежить не лише від бажання дорослого, оскільки дитина може засвоїти далеко не всі дії і засвоює їх не в будь-якому порядку.

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Роль навчання у психічному розвитку дошкільника

У психічному розвитку дитини навчання відіграє провідну роль. З раннього віку вона вчиться в дорослих не лише ходити, правильно використовувати предмети, говорити, але і думати, відчувати, керувати своєю поведінкою. Тобто не лише практичні, але

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Зони найближчого розвитку дитини

У психічному розвитку дитини навчання відіграє провідну роль. З раннього віку вона вчиться в дорослих не лише ходити, правильно використовувати предмети, говорити, але і думати, відчувати, керувати своєю поведінкою. Тобто не лише практичні, але

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Навчання і сензитивні періоди розвитку психіки дитини

Кожен віковий етап неоднаково сприйнятливий до різних видів навчання. У житті дитини є багато періодів, коли певні навчальні впливи залишають найсильніший слід у її психічному розвитку. їх називають сензитивними періодами розвитку. Сензитивні (пізньолат. Sensitivus

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Розвивальне навчання дітей

Кожен віковий етап неоднаково сприйнятливий до різних видів навчання. У житті дитини є багато періодів, коли певні навчальні впливи залишають найсильніший слід у її психічному розвитку. їх називають сензитивними періодами розвитку. Сензитивні (пізньолат. Sensitivus

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Засади періодизації психічного розвитку дітей дошкільного віку

У процесі свого розвитку дитина під впливом обставин життя змінює місце, яке вона об’єктивно посідає в системі людських відносин. У ньому є якісно своєрідні стадії, кожна з яких має свої особливості і характеризується місцем,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Періоди психічного розвитку у дитячому віці

Психічний розвиток дитини проходить низку періодів. Кожний період є певним ступенем розвитку особистості. Визначення цих періодів необхідне для раціональної побудови системи навчання і виховання, використання потенціалу дитини на кожному віковому етапі. Періоди психічного розвитку

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Індивідуально-психологічні відмінності дітей

Серед загальнопсихологічних закономірностей постійно виявляються індивідуально-психологічні відмінності, які можуть характеризувати як часткові психічні властивості, психічні процеси (пороги відчуття, час реакції, індивідуальні особливості сприймання, уваги, пам’яті, мислення, емоційної реактивності тощо), так і цілісні особистісні утворення

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – 2. Психологічні особливості дитини у фазі новонародженості, немовлячому і ранньому віці

У психічному розвитку велике значення мають періоди немовлячого і раннього дитинства. Уявлення про нього на ранніх вікових етапах дає змогу зрозуміти закономірності становлення психічних процесів, властивостей і якостей особистості в дошкільному віці. Періодом новонародженості

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – 2.1. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості

У психічному розвитку велике значення мають періоди немовлячого і раннього дитинства. Уявлення про нього на ранніх вікових етапах дає змогу зрозуміти закономірності становлення психічних процесів, властивостей і якостей особистості в дошкільному віці. Періодом новонародженості

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Особливості психічного розвитку новонародженого

До особливостей психічного розвитку новонародженого зараховують перехід від пренатального розвитку до постна-тального, наявність безумовних рефлексів, розвиток органів чуття і емоційної сфери, появу комплексу пожвавлення. У цей період з’являється криза новонародженості. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженого Народження

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Анатомо-фізіологічні особливості новонародженого

До особливостей психічного розвитку новонародженого зараховують перехід від пренатального розвитку до постна-тального, наявність безумовних рефлексів, розвиток органів чуття і емоційної сфери, появу комплексу пожвавлення. У цей період з’являється криза новонародженості. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженого Народження

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Значення рефлексів новонародженого у розвитку дитини

До особливостей психічного розвитку новонародженого зараховують перехід від пренатального розвитку до постна-тального, наявність безумовних рефлексів, розвиток органів чуття і емоційної сфери, появу комплексу пожвавлення. У цей період з’являється криза новонародженості. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженого Народження

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Особливості розвитку органів чуття новонародженого

Органи чуття е складним аналізуючим апаратом, що формується у дитини до її народження. Однак вона народжується більш безпорадною, ніж дитинча тварин. На перших порах недосконало працюють її зоровий і слуховий апарати. Очні впадини і

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Розвиток емоційної сфери новонародженого

Першою формою людської активності є прояв емоцій дитини. Новонароджений починає своє життя з крику. У перші дні він має безумовно-рефлекторний характер, є результатом спазму голосової щілини, який супроводжує перші дихальні рефлекси. Деякі вчені вважають,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Криза новонародженості

Першою формою людської активності є прояв емоцій дитини. Новонароджений починає своє життя з крику. У перші дні він має безумовно-рефлекторний характер, є результатом спазму голосової щілини, який супроводжує перші дихальні рефлекси. Деякі вчені вважають,

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – 2.2. Немовлячий вік і його особливості

Періодом найінтенсивніших змін у психіці дитини є немовлячий вік (1-й рік життя). У неї розвивається потреба в спілкуванні, немовля оволодіває різноманітними рухами І діями з предметами, з’являються здатність до розуміння людського мовлення і перші

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Загальна характеристика психічного розвитку немовлят

Періодом найінтенсивніших змін у психіці дитини є немовлячий вік (1-й рік життя). У неї розвивається потреба в спілкуванні, немовля оволодіває різноманітними рухами І діями з предметами, з’являються здатність до розуміння людського мовлення і перші

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Соціальна ситуація розвитку у немовлячому віці

Періодом найінтенсивніших змін у психіці дитини є немовлячий вік (1-й рік життя). У неї розвивається потреба в спілкуванні, немовля оволодіває різноманітними рухами І діями з предметами, з’являються здатність до розуміння людського мовлення і перші

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Роль спілкування з дорослими у психічному розвитку немовляти

Життя немовляти цілком залежить від дорослого. Дорослий задовольняє органічні потреби дитини – годує, купає, перевертає з одного боку на інший. Задовольняє він і потребу у враженнях: немовля помітно пожвавлюється, коли його беруть на руки.

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Формування комплексу пожвавлення

На 1-му місяці життя немовля є асоціальною істотою, яка живе в замкненому світі, ніби відірваному від дійсності, а внутрішній світ його обмежений вродженою здатністю задовольняти свої органічні потреби. Умови, в яких живе дитина в

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Спілкування як провідна діяльність немовляти

На 1-му місяці життя немовля є асоціальною істотою, яка живе в замкненому світі, ніби відірваному від дійсності, а внутрішній світ його обмежений вродженою здатністю задовольняти свої органічні потреби. Умови, в яких живе дитина в

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Роль рухової активності у психічному розвитку дитини

Протягом першого року життя дитина досягає великих успіхів, оволодіваючи пересуванням у просторі і найпростішими діями з предметами. Поступальний розвиток моторики дитини забезпечує становлення всіх психічних функцій. Досліджуючи простір, дитина ознайомлюється з властивостями предметів, починає

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Характеристика рухів і дій на першому році життя

Протягом першого року життя дитина досягає великих успіхів, оволодіваючи пересуванням у просторі і найпростішими діями з предметами. Поступальний розвиток моторики дитини забезпечує становлення всіх психічних функцій. Досліджуючи простір, дитина ознайомлюється з властивостями предметів, починає

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Оволодіння повзанням та іншими рухами у немовлячому віці

Прогресивні види рухів і дій успішно формуються тільки за постійної уваги до дитини з боку дорослих. Вони мають важливе значення для психічного розвитку, є показниками рівня розвитку, якого досягла дитина. Особливо важливу роль відіграє

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Розвиток у малюка хапання і маніпулювання

На 3-му місяці життя немовля, хаотично водячи рукою по ковдрі, раптом хапає її край, випадково торкнувшись іграшки, стискає її пальцями. У цей час дитина починає ніби обмацувати однією рукою іншу. 8-4-місячний малюк може довго

Дитяча психологія – Павелків Р. В. – Мовленнєвий розвиток немовляти

Перший рік життя є довербальним періодом розвитку, коли створюються важливі передумови засвоєння мовлення, які визначають подальший мовний розвиток дитини. Потреба дитини у спілкуванні з дорослими в цей період за своїм змістом є прагнення до