Дитяча психологія – Дуткевич Т. В

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – ПЕРЕДМОВА

Докорінне реформування системи освіти України передбачає посилення гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу, його побудову на засадах розвивальної психології, де дитині відводиться активна роль – роль суб’єкта діяльності й спілкування. Становлення суб’єктності дитини напряму залежить від

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології ПЛАН 1. Предмет і структура дитячої психології 2. Поняття, що характеризують онтогенез дитини (дозрівання, розвиток, Формування, становлення, навчання, виховання) 3.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології ПЛАН 1. Предмет і структура дитячої психології 2. Поняття, що характеризують онтогенез дитини (дозрівання, розвиток, Формування, становлення, навчання, виховання) 3.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології ПЛАН 1. Предмет і структура дитячої психології 2. Поняття, що характеризують онтогенез дитини (дозрівання, розвиток, Формування, становлення, навчання, виховання) 3.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Предмет і структура дитячої психології

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології ПЛАН 1. Предмет і структура дитячої психології 2. Поняття, що характеризують онтогенез дитини (дозрівання, розвиток, Формування, становлення, навчання, виховання) 3.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Поняття, що характеризують онтогенез людини (дозрівання, розвиток, формування, становлення, навчання і виховання)

Розвиток живих істот у процесі індивідуального життя називають онтогенезом. Він полягає у змінах, що носять закономірний, послідовний, прогресивний характер, як рух від нижчих до вищих рівнів життєдіяльності, її структурне та функціональне вдосконалення. Онтогенез відбувається

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Основні закономірності психічного розвитку людини

Психічний розвиток людини відзначається наступними закономірностями. 1. Гетерохронність Психічного розвитку дитини – це нерівномірний, хвильовий характер розвитку окремих психічних процесів. Він проявляється у тому, що для кожної психічної властивості є специфічний період, коли вона

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Передумови, умови і рушійні сили психічного розвитку дитини

Вихідним для розуміння природи психічного розвитку є співвідношення в дитині природного і соціального, вродженого й набутого. Від народження дитина отримує організм з його анатомо-фізіологічною структурою, яка включає морфологічні й фізіологічні властивості та закономірності їх

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 2. Принципи і методи дитячої психології

ПЛАН 1. Принципи вивчення психіки дитини 2. Класифікація методів дитячої психології 3. Спостереження як метод дитячої психології 4. Експеримент у дитячій психології 5. Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей 6. Особливості вивчення психіки

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Принципи вивчення психіки дитини

ПЛАН 1. Принципи вивчення психіки дитини 2. Класифікація методів дитячої психології 3. Спостереження як метод дитячої психології 4. Експеримент у дитячій психології 5. Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей 6. Особливості вивчення психіки

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2.Класифікація методів дитячої психології

У психологічних дослідженнях вивчаються психічні факти, їх механізми й закономірності. Головною особливістю психічного факту є те, що він становить внутрішнє єство людської поведінки, а тому доступний вивченню лише опосередковано (С. Л. Рубінштейн, Г. С.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Спостереження як метод дитячої психології

У психологічних дослідженнях вивчаються психічні факти, їх механізми й закономірності. Головною особливістю психічного факту є те, що він становить внутрішнє єство людської поведінки, а тому доступний вивченню лише опосередковано (С. Л. Рубінштейн, Г. С.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Експеримент у дитячій психології

На відміну від спостереження, в Експерименті Дослідник активно змінює умови діяльності досліджуваного з метою виявлення психічного факту, який вивчається. Підготовка до проведення експерименту передбачає врахування вікових особливостей дітей. Зокрема, дошкільники легко вразливі, швидко заражаються

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 5. Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей

У психологічних дослідження дітей широко використовується бесіда: як прийом експериментальної методики або як самостійний метод. Така форма роботи з дітьми часто використовується в педагогічній практиці, тому діти звикли до бесід з дорослими. Серед бесід

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 6. Вивчення психічних особливостей дитини педагогом

Слід розрізняти науково-психологічне дослідження дитини та вивчення вихованців педагогом. Дослідник вивчає психіку дитини з метою поповнення наукових знань про неї, виявлення нових закономірностей, умов прояву психічних явищ тощо. У професійній діяльності педагога вивчення психіки

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 3. Короткий огляд історії та сучасного стану дитячої психології

ПЛАН 1. Зародження знань щодо психічного розвитку дитини у філософії та природознавстві; 2. Дитяча психологія у Радянському Союзі; 3. Дитяча психологія в Україні: 3.1. Передісторія дитячої психології в Україні 3.2. Розвиток дитячої психології в

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Зародження знань щодо психічного розвитку дитини у філософії та природознавстві

ПЛАН 1. Зародження знань щодо психічного розвитку дитини у філософії та природознавстві; 2. Дитяча психологія у Радянському Союзі; 3. Дитяча психологія в Україні: 3.1. Передісторія дитячої психології в Україні 3.2. Розвиток дитячої психології в

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Дитяча психологія в Радянському Союзі

Дитяча психологія у дорадянській Росії відіграла позитивну роль у процесі її подальшого становлення. Проте зміна державної ідеології спрямувала розвиток дитячої психології у нове русло. І-й з’їзд з психоневрології, який відбувся 1923 р., поставив завдання

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Дитяча психологія в Україні

3.1. Передісторія дитячої психології в Україні Виникнення в Україні перших уявлень про психічний розвиток дитини пов’язаний зі становленням освіти й педагогічної культури народу. Вже у Київській Русі було запроваджено організоване навчання дітей із заможних

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 3.1. Передісторія дитячої психології в Україні

3.1. Передісторія дитячої психології в Україні Виникнення в Україні перших уявлень про психічний розвиток дитини пов’язаний зі становленням освіти й педагогічної культури народу. Вже у Київській Русі було запроваджено організоване навчання дітей із заможних

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 3.2. Розвиток дитячої психології в Україні у ХІХ-ХХ ст

3.1. Передісторія дитячої психології в Україні Виникнення в Україні перших уявлень про психічний розвиток дитини пов’язаний зі становленням освіти й педагогічної культури народу. Вже у Київській Русі було запроваджено організоване навчання дітей із заможних

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном

Усе розмаїття зарубіжних досліджень з дитячої психології проводиться у межах кількох теоретичних напрямів, а саме – біогенетичного, соціологічного, теорії конвергенції, діалектичного та персоно-логічного підходів. Біогенетичні теорії (Е. Клапаред, К. Бюлер, Г. Валлас) наголошують на

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 4. Періодизація психічного розвитку дитини

План 1. Поняття віку та характеристика його у психології 2. Проблема вікової періодизації психічного і особистісного розвитку 3. Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до закінчення школи Література 1. Вікова психологія: Навч. посібник

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Поняття віку та характеристика його у психології

План 1. Поняття віку та характеристика його у психології 2. Проблема вікової періодизації психічного і особистісного розвитку 3. Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до закінчення школи Література 1. Вікова психологія: Навч. посібник

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Проблема вікової періодизації психічного та особистісного розвитку дитини

Розвиток психіки – діалектичний, суперечливий, стрибкоподібний процес, що складається з кількох ступенів і відбувається у вигляді спіралі. Наявність неоднорідних етапів розвитку дозволяє розглядати його періодизацію, тобто надає можливість поділити процес становлення особистості на періоди,

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – МОДУЛЬ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА

Тема 5. Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві ПЛАН 1. Особливості психічного розвитку в дитинстві 2. Психічний розвиток новонародженої дитини 3. Психічний розвиток дитини першого року життя 4. Психічний розвиток дитини раннього віку 5.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 5. Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві

Тема 5. Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві ПЛАН 1. Особливості психічного розвитку в дитинстві 2. Психічний розвиток новонародженої дитини 3. Психічний розвиток дитини першого року життя 4. Психічний розвиток дитини раннього віку 5.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Особливості психічного розвитку в дитинстві

Тема 5. Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві ПЛАН 1. Особливості психічного розвитку в дитинстві 2. Психічний розвиток новонародженої дитини 3. Психічний розвиток дитини першого року життя 4. Психічний розвиток дитини раннього віку 5.

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Психічний розвиток новонародженої дитини

Стрімкий психічний та фізичний розвиток протягом дошкільного дитинства зумовлює послідовну появу багатьох новоутворень психіки й особистості дитини та виділення якісно своєрідних періодів розвитку: новонародженості, немовлячого, раннього та власне дошкільного. Перший період життя дитини триває

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Психічний розвиток дитини першого року життя

Особливості психічного розвитку дитини до 1 року пов’язані зі зміцненням опорно-рухового апарату організму дитини, на основі якого виникає здатність дитини захоплювати й втримувати предмети у руках. Рука дитини при цьому рухається під контролем зору,

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Психічний розвиток дитини раннього віку

Особливості психічного розвитку дитини до 1 року пов’язані зі зміцненням опорно-рухового апарату організму дитини, на основі якого виникає здатність дитини захоплювати й втримувати предмети у руках. Рука дитини при цьому рухається під контролем зору,

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 5. Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років

Успіхи дитини в оволодінні предметами грунтуються на основі наслідування зразків дорослих. Прагнення дитини до наслідування набуває генералізованого характеру, переноситься з конкретних способів дій на всю поведінку дорослого, на його взаємини з оточуючими. Відкривши для

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 6. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці

ПЛАН 1. Онтогенез спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку Дошкільника 2. Форми спілкування дорослого і дитини в дошкільному віці 3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною 4. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника

ПЛАН 1. Онтогенез спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку Дошкільника 2. Форми спілкування дорослого і дитини в дошкільному віці 3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною 4. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Форми спілкування у дошкільному віці

У роботі з дошкільниками слід орієнтуватись не просто на утримання показників психічного розвитку у межах норм, а прагнути до оптимального їх формування. При цьому слід відзначити, що простої наявності спілкування або його кількісних показників

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Модель оптимального спілкування педагога з дитиною

У роботі з дошкільниками слід орієнтуватись не просто на утримання показників психічного розвитку у межах норм, а прагнути до оптимального їх формування. При цьому слід відзначити, що простої наявності спілкування або його кількісних показників

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Роль експресивних засобів у спілкуванні дитини й дорослого

У роботі з дошкільниками слід орієнтуватись не просто на утримання показників психічного розвитку у межах норм, а прагнути до оптимального їх формування. При цьому слід відзначити, що простої наявності спілкування або його кількісних показників

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 7. Спілкування і спільна діяльність дошкільника з ровесниками

ПЛАН 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку

ПЛАН 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником

ПЛАН 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток дошкільника

ПЛАН 1. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку 1.1. Порівняння спілкування дитини з дорослим та з ровесником 1.2. Вплив спілкування з ровесником на психічний розвиток

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Розвиток спілкування і спільної діяльності з ровесниками у дошкільному віці

2.1. Емоційно-практична форма спілкування немовлят Вікова динаміка спілкування і спільної діяльності дошкільників полягає у зростанні змістовності, вибірковості, стабільності відносин; у розвитку потреби у спілкуванні й співпраці, їх інтенсивності та орієнтованості на інтереси ровесників. З

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2.1. Емоційно-практична форма спілкування немовлят

2.1. Емоційно-практична форма спілкування немовлят Вікова динаміка спілкування і спільної діяльності дошкільників полягає у зростанні змістовності, вибірковості, стабільності відносин; у розвитку потреби у спілкуванні й співпраці, їх інтенсивності та орієнтованості на інтереси ровесників. З

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2.2. Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників

Ситуативно-ділова Форма спілкування з ровесниками виникає у 4-6 років і є найбільш типовою для дошкільного дитинства. Потреба у спілкуванні з ровесником стає значно інтенсивнішою, виходячи на перший план. Так, Є. А. Аркін наводить приклад,

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2.3. Позаситуативно – ділова форма спілкування дошкільників

Ситуативно-ділова Форма спілкування з ровесниками виникає у 4-6 років і є найбільш типовою для дошкільного дитинства. Потреба у спілкуванні з ровесником стає значно інтенсивнішою, виходячи на перший план. Так, Є. А. Аркін наводить приклад,

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини

Т. О. Рєпіна вирізняє наступні функції групи дитячого садка [123]. 1. Регулювання поведінки дитини щодо ровесників на основі соціально прийнятих норм через набуття соціального досвіду групового спілкування і взаємодії на правах рівності. 2. Інтенсифікація

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці

ПЛАН 1. Розвиток гри у дитини до 3-х років 2. Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника 2.1. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника 2.2. Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри 2.3. Роль та ігрові дії дошкільника як

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Розвиток гри у дитини до 3-х років

ПЛАН 1. Розвиток гри у дитини до 3-х років 2. Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника 2.1. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника 2.2. Поняття про сюжет та зміст сюжетно-рольової гри 2.3. Роль та ігрові дії дошкільника як

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника

2.1. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника Ігри дітей дошкільного віку досліджували М. Я. Басов, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець, Д. В. Менджерицька, О. І. Тіхєєва, С. Л. Новосьолова та ін. Образ дорослого, його соціальних

Дитяча психологія – Дуткевич Т. В. – 2.1. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника

2.1. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника Ігри дітей дошкільного віку досліджували М. Я. Басов, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець, Д. В. Менджерицька, О. І. Тіхєєва, С. Л. Новосьолова та ін. Образ дорослого, його соціальних