Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – Розділ VII. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки

Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюють спеціально уповноважені на те державні органи та інспекції, які е незалежними у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.

Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у межах своєї компетенції центральні та місцеві органи державної виконавчої влади та профспілкові органи.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про відпустки здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

Розділ VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток

Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про працю.

Президент України Л. КУЧМА

М. Київ, 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

Зразок оформлювання наказу про надання щорічної відпустки:

Банк “Надра” НАКАЗ

13 жовтня 2010 р. м. Київ № 39 к

Про надання відпустки НАДАТИ:

СКЛЯР Антоніні ВалеріївнІ, головному спеціалісту фінансового відділу, щорічну відпустку з 26 жовтня 2010 року на 24 календарні дні. Підстава: заява Скляр А. В. від 13.10.2010.

ГОлова_

Підпис

З наказом ознайомлена_

Підпис

Підготовка та оформлювання наказів про заохочення і стягнення

Накази (розпорядження) про заохочення і стягнення працівників оформляються і видаються на підставі пропозицій, подання керівників відповідних структурних підрозділів, інших посадових осіб. Питання погоджуються в установленому порядку з профспілковим органом.

Заохочення

До працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватися будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового розпорядку (ст. І43 КЗпП України).

Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення (ст. 144 КЗпП України).

Зразок наказу:

Національна акціонерна компанія “Джерела” НАКАЗ

20 вересня 2011 р. м. Київ № 30-3

Про нагородження НАГОРОДИТИ:

ГЛУЩИКА Семена Дмитровича, спеціаліста відділу економічного аналізу, Почесною грамотою Президента України і грошовою премією у розмірі місячного окладу за сумлінне ставлення до своїх обов’язків та у зв’язку з 50-річчям від дня народження. Підстави:

1. Доповідна записка начальника відділу економічного аналізу.

2. Рішення профкому (протокол від 15.08.2011 № 8)

Директор______

Підпис

З наказом ознайомлений_

Підпис

Стягнення

Стягнення за порушення трудової дисципліни, передбачені законодавством про працю: догана, звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення (ст. 147 КЗпП України).

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

Стягнення оголошується в наказі й повідомляється працівникові під розписку (ст. 149 КЗпП України).

Зразок наказу:

ВАТ “МОДЕРН – ТЕЛЕКОМ” НАКАЗ

12 грудня 2011 р. м. Київ № 12-С

Про стягнення ОГОЛОСИТИ ДОГАНУ:

МІЩАН Яніні ГАврилівні, головному спеціалісту інформаційно-методичного відділу, за порушення трудової дисципліни (запізнилася на роботу на 2 години без поважної причини). Підстави:

1. Доповідна записка начальника інформаційно-методичного відділу Семенюка С. В. від 10.12.2011.

2. Пояснювальна записка Міщан Я. Г. від 09.12.2011.

Директор___

Підпис

З наказом ознайомлена_

Підпис

Запам’ятайте!

Жіночі прізвища на приголосний та на – о не відмінюються: Соломії Гнатюк, Ольги Салій, Надію Литвинко.

Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники: Іванові Гчатюку Олексія Салія, Петра Литвинка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – Розділ VII. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ