Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 6.2. ЗАЯВА. ЇЇ РЕКВІЗИТИ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ

Заява – це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

За місцем виникнення розрізняють заяви Внутрішні й Зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній особистій заяві обов’язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій – повна поштова та юридична адреса установи, підприємства. У внутрішній заяві не є обов’язковими викладеш вище вимоги. У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява (адресат).

2. Нижче у стовпчик – назва професії, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово Заява з великої літери й не ставиться крапка.

4. З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч – підпис особи, яка писала заяву.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом).

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Зразки заяв:

Гэнеральному директорові МІМ-Київ Коваленку В. П. Ткаченко Надїі Іванівни Заява

Прошу зарахувати мене слухачем програми “Магістр бізнес-адмі-ністрування” з 01 вересня 2011 року на денну форму навчання. З умовами вступу та навчання ознайомлена.

23.08.2011 Підпис

ГОлові Державного комітету статистики України Головку С. В.

Конончук ГАлини Іванівни, що проживає за адресою: вул. П. Сагайдачного, 8, кв. 14, м. Київ, 04118 Заява

Прошу призначити мене на посаду бухгалтера II категорії у фінансовий відділ з 04 січня 2011 року. Додаток:

1) трудова книжка;

2) копія диплома;

3) автобіографа.

02.01.2011 Підпис

Головному редакторові газети “Іменем закону” Вавіровському М. М. відповідального секретаря Назаренко Єлизавети Петрівни Заява

Прошу надати мені відпуску з 18 грудня 2003 року по 18 грудня 2006 року для догляду за дитиною.

17.12.2003

Запам’ятайте! Призначити

Призначити на посаду призначити пенсію призначити зарплату призначити лікування призначити побачення призначити заступником

Підпис

Приймати

Прийняти м’яч на голову приймати у спадок приймати рішення приймати присягу приймати старостів приймати замовлення приймати справи приймати бій приймати удар на себе приймати всерйоз приймати залік приймати парад приймати на роботу

6.З. АВТОБІОГРАФІЯ

Автобіографія – це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографії обов’язково зазначають;

1. Назву документа.

2. Прізвище, ім’я, по батькові.

3. Дату народження.

4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).

5. Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися).

6. Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад).

7. Відомості про громадську роботу (всі її види).

8. Стислі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

9. Дата написання й підпис автора.

Заголовок (Автобіографія) пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора – праворуч. Автобіографія має дві форми: автобіографія – розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей, автобіографія – документ з точним поданням фактів.

Автобіографія – обов’язковий документ особової справи.

Зразок автобіографії:

АВТОБІОГРАФІЯ Я, Максименко Тарас Вячеславович, народився 13 грудня 1971 року в м. Києві.

1978 року пішов у перший клас середньої школи № 185 м. Києва. Після закінчення 9 класів 1985 року вступив до Юридичного ліцею м. Києва, який закінчив 1987 року із золотою медаллю.

1988 року вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За час навчання в університеті був старостою групи.

1993 року закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю “Правознавство”. Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію юриста. З вересня 1993 року працюю юристом у Міжнародному фонді “Відродження” м. Києва.

Склад сім 7:

Дружина – Максименко Надія Іванівна, 1973 року народження, вчителька української мови та літератури середньої школи № 38 м. Києва;

Дочка – Максименко Олеся Тарасівна, народилася 12 лютого 1989 року.

18 листопада 2011 р. Підпис


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 6.2. ЗАЯВА. ЇЇ РЕКВІЗИТИ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ