Ділова українська мова – Горбул О. Д

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – ПЕРЕДМОВА

Службова документація охоплює всі аспекти виробничої діяльності людей. Якість службового документа безпосередньо впливає на характер цієї діяльності та її результати. Документи є візитною карткою, додатковою рекламою, складовою іміджу підприємства, організації, фірми тощо. Соціальна функція

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Розділ 1. Українська мова – національна мова українського народу, державна мова україни

Службова документація охоплює всі аспекти виробничої діяльності людей. Якість службового документа безпосередньо впливає на характер цієї діяльності та її результати. Документи є візитною карткою, додатковою рекламою, складовою іміджу підприємства, організації, фірми тощо. Соціальна функція

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.1. Українська літературна мова та її норми

Українська літературна національна мова сформувалася на основі найбільш уніфікованого й поширеного діалекту, в основі якого лежать середньонаддніпрянські говірки, але увібрала в себе і найважливіші елементи інших діалектів України. Літературна мова – це нормована мова

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.2. Стилі сучасної української літературної мови

Стиль (з лат. В Шов) У мові – це проблема мовного вживання; це система мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання. Розмовний стиль – найдавніший, виник з потреби спілкування; має дві

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.3. Ділова українська мова як різновид літературної мови

Стиль (з лат. В Шов) У мові – це проблема мовного вживання; це система мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання. Розмовний стиль – найдавніший, виник з потреби спілкування; має дві

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.4. Вимоги до складання й оформлення текстів документів

Документ (лат. доказ) – це засіб закріплення всілякими способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини. Документ має правове й господарське значення, зокрема може служити письмовим доказом,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.5. Класифікація документів

Документ (лат. доказ) – це засіб закріплення всілякими способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини. Документ має правове й господарське значення, зокрема може служити письмовим доказом,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.6. Державний стандарт на оформлення документів управління та реквізити документів

Постановою Держкомітету стандартів з 01.01.91 в дію введено ГОСТ 6.38-90. Це науково обгрунтовані правила підготовки та оформлення документів. Введення таких правил створює необхідні передумови для детальнішої уніфікації документів, що у свою чергу сприятиме використанню

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 1.7. Особливості оформлення тексту

Закріплення за реквізитами постійних місць робить документи зручними для зорового сприймання, спрощує оформлення їх, дає можливість використати при цьому технічні засоби. Реквізити в документі розміщують з урахуванням послідовності операцій його підготовки, оформлення й виконання.

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Розділ 2. Документація особового складу

1. Заява про прийняття на роботу. 2. Автобіографія. 3. Характеристика. 4. Наказ про особовий склад. 5. Контракт з найму на роботу; трудовий договір. 6. Резюме. 2.1. Заява про прийняття на роботу ЗАЯВА – це

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 2.1. Заява про прийняття на роботу

1. Заява про прийняття на роботу. 2. Автобіографія. 3. Характеристика. 4. Наказ про особовий склад. 5. Контракт з найму на роботу; трудовий договір. 6. Резюме. 2.1. Заява про прийняття на роботу ЗАЯВА – це

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 2.2. Автобіографія

1. Заява про прийняття на роботу. 2. Автобіографія. 3. Характеристика. 4. Наказ про особовий склад. 5. Контракт з найму на роботу; трудовий договір. 6. Резюме. 2.1. Заява про прийняття на роботу ЗАЯВА – це

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 2.3. Характеристика

ХАРАКТЕРИСТИКА – документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Характеристика має такі реквізити: 1) назва документа; 2) прізвище, ім’я, по батькові; 3) рік народження; 4) громадянство; 5) освіта; 6) текст; 7)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 2.4. Наказ про особовий склад

ХАРАКТЕРИСТИКА – документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Характеристика має такі реквізити: 1) назва документа; 2) прізвище, ім’я, по батькові; 3) рік народження; 4) громадянство; 5) освіта; 6) текст; 7)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 2.5. Контракт з найму на роботу, трудовий договір

Нині для стимулювання ефективної діяльності персоналу переважна більшість підприємств, установ і організацій почали застосовувати контрактну, або договірну, систему наймання працівників. КОНТРАКТ, чи ДОГОВІР, – угода, яка укладається між двома або кількома особами на певний

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 2.6. Резюме

Нині для стимулювання ефективної діяльності персоналу переважна більшість підприємств, установ і організацій почали застосовувати контрактну, або договірну, систему наймання працівників. КОНТРАКТ, чи ДОГОВІР, – угода, яка укладається між двома або кількома особами на певний

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Розділ 3. Інформаційні документи

1. Акт. 2. Відгук. 3. Довідка. 4. Службові записки. 5. Звіт. 6. Службові листи. 7. Телеграма. 8. Телефонограма. 9. Факс. 10. Оголошення. 11. Протокол. 12. Витяг з протоколу. Переважна більшість документів, які відправляються із

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.1. Акт

1. Акт. 2. Відгук. 3. Довідка. 4. Службові записки. 5. Звіт. 6. Службові листи. 7. Телеграма. 8. Телефонограма. 9. Факс. 10. Оголошення. 11. Протокол. 12. Витяг з протоколу. Переважна більшість документів, які відправляються із

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.2. Відгук

ВІДГУК – документ, в якому висловлюються думки спеціаліста (колективу) з приводу будь-якої роботи (наукової праці, що має бути надрукована), а також висновки про наукові, навчальні роботи, звіти тощо. Реквізити: 1) назва виду документа (відгук);

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.3. Довідка

ВІДГУК – документ, в якому висловлюються думки спеціаліста (колективу) з приводу будь-якої роботи (наукової праці, що має бути надрукована), а також висновки про наукові, навчальні роботи, звіти тощо. Реквізити: 1) назва виду документа (відгук);

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.4. Службові записки

Доповідна записка – документ, адресований керівникові певної чи вищої установи з інформацією про ситуацію! що склалася, про наявні факти, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора. Відповідно до змісту фіксованої інформації доповідні

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.5. Звіт

Доповідна записка – документ, адресований керівникові певної чи вищої установи з інформацією про ситуацію! що склалася, про наявні факти, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора. Відповідно до змісту фіксованої інформації доповідні

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.6. Службові листи

Службові листи – загальна назва великої групи управлінських документів, які слугують засобом спілкування з установами та приватними особами. Службові листи застосовують для розв’язання численних оперативних питань, що виникають в управлінській діяльності: запити, повідомлення, запрошення,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.7. Телеграма

СЛУЖБОВА ТЕЛЕГРАМА – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, переданих, як правило, телеграфом. Телеграми надсилаються у найтерміновіших випадках” коли інші види зв’язку не можуть забезпечити вчасного повідомлення інформації адресатові. Залежно від призначення службові телеграми

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.8. Телефонограма

СЛУЖБОВА ТЕЛЕГРАМА – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, переданих, як правило, телеграфом. Телеграми надсилаються у найтерміновіших випадках” коли інші види зв’язку не можуть забезпечити вчасного повідомлення інформації адресатові. Залежно від призначення службові телеграми

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.9. Факс

ФАКС – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що безпосередньо за допомогою телекомуніка-тивного зв’язку та принтера надходять до організації, установи, підприємства, фірми. Факси пишуться на бланках підприємства для зовнішніх документів. Оформлення факсу відповідає оформленню

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.10. Оголошення

ФАКС – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що безпосередньо за допомогою телекомуніка-тивного зв’язку та принтера надходять до організації, установи, підприємства, фірми. Факси пишуться на бланках підприємства для зовнішніх документів. Оформлення факсу відповідає оформленню

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.11. Протокол

ФАКС – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що безпосередньо за допомогою телекомуніка-тивного зв’язку та принтера надходять до організації, установи, підприємства, фірми. Факси пишуться на бланках підприємства для зовнішніх документів. Оформлення факсу відповідає оформленню

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 3.12. Витяг з протоколу

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ – один з наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам), і назва виду документа (витяг з протоколу). Реквізити: 1) номер протоколу, з якого зроблено витяг; 2) назва органу, засідання,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Розділ 4. Розпорядчі документи

1. Наказ. 2. Постанова. 3. Ухвала. 4. Розпорядження. 5. Вказівка. За допомогою переліченої групи документів здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво на підприємстві, в установах, організаціях та у фірмах. 4.1. Наказ НАКАЗ – розпорядчий документ,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.1. Наказ

1. Наказ. 2. Постанова. 3. Ухвала. 4. Розпорядження. 5. Вказівка. За допомогою переліченої групи документів здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво на підприємстві, в установах, організаціях та у фірмах. 4.1. Наказ НАКАЗ – розпорядчий документ,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.2. Постанова

ПОСТАНОВА – правовий акт, який приймається вищими та деякими центральними органами управління для розв’язання найважливіших питань, що стоять перед цими органами, і для встановлення стабільних норм та правил поведінки. Постанови приймаються Президією Верховної Ради

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.3. Ухвала

ПОСТАНОВА – правовий акт, який приймається вищими та деякими центральними органами управління для розв’язання найважливіших питань, що стоять перед цими органами, і для встановлення стабільних норм та правил поведінки. Постанови приймаються Президією Верховної Ради

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.4. Розпорядження

РОЗПОРЯДЖЕННЯ – правовий акт управління державного органу. Видається одноособово керівником, головним чином колегіального державного органу” для вирішення оперативних питань і є обов’язковим для громадян та організацій, котрим він адресований. Розпорядження видають Кабінет Міністрів України,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.5. Вказівка

РОЗПОРЯДЖЕННЯ – правовий акт управління державного органу. Видається одноособово керівником, головним чином колегіального державного органу” для вирішення оперативних питань і є обов’язковим для громадян та організацій, котрим він адресований. Розпорядження видають Кабінет Міністрів України,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Культура мови

Найбільше помилок припадає на закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду і на форми давального відмінка однини іменників чоловічого й жіночого роду. 1. Родовий відмінок однини. У родовому відмінку однини іменники другої відміни залежно

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Розділ 5. Організаційні документи

1. Положення. 2. Статут. 3. Інструкція Це документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів на тривалий час. Усі організації й підприємства у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями, статутами,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 5.1. Положення

1. Положення. 2. Статут. 3. Інструкція Це документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів на тривалий час. Усі організації й підприємства у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями, статутами,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 5.2. Статут

1. Положення. 2. Статут. 3. Інструкція Це документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів на тривалий час. Усі організації й підприємства у своїй діяльності поряд з актами органів державної влади керуються положеннями, статутами,

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 5.3. Інструкція

ІНСТРУКЦІЯ – документ, у якому викладають правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності і стосунки установ чи поведінку працівників при виконанні службових обов’язків; це зведення правил, детальні настанови, приписи керівного органу чи особи службовим особам

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Розділ 6. Обліково-фінансові документи

1. Оформлення відкриття рахунків у банку. 2. Заява-зобов’язання. 3. Відмова від акцепту. 4. Акт. 5. Трудові угоди. 6. Доручення. 7. Квитанції. 8. Накладна. 9. Розписка. Обов’язковою умовою здійснення фінансово-розрахункових операцій є документування їх. Система

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.1. Оформлення відкриття рахунків у банку

1. Оформлення відкриття рахунків у банку. 2. Заява-зобов’язання. 3. Відмова від акцепту. 4. Акт. 5. Трудові угоди. 6. Доручення. 7. Квитанції. 8. Накладна. 9. Розписка. Обов’язковою умовою здійснення фінансово-розрахункових операцій є документування їх. Система

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.2. Заява-зобов’язання

1. Оформлення відкриття рахунків у банку. 2. Заява-зобов’язання. 3. Відмова від акцепту. 4. Акт. 5. Трудові угоди. 6. Доручення. 7. Квитанції. 8. Накладна. 9. Розписка. Обов’язковою умовою здійснення фінансово-розрахункових операцій є документування їх. Система

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.3. Відмова від акцепту

Акцепт – згода платника на оплату грошових і товарних документів. Така форма застосовується в розрахунках за товари, послуги і виконані роботи. При акцептній формі розрахунків оплата установою банку платіжних документів постачальника може виконуватися лише

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.4. Акт

АКТ – документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує встановлені факти або події. Акти складаються при прийманні-здаванні справ, після ревізій, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, після прийому закінчених об’єктів і т.

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.5. Трудові угоди

ТРУДОВІ УГОДИ укладаються між організаціями і працівниками, які не входять до складу цієї організації. Залучення працівників для виконання певних видів робіт відбувається тоді, коли в організації бракує фахівців з певної галузі і коли ці

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.6. Доручення

ТРУДОВІ УГОДИ укладаються між організаціями і працівниками, які не входять до складу цієї організації. Залучення працівників для виконання певних видів робіт відбувається тоді, коли в організації бракує фахівців з певної галузі і коли ці

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.7. Квитанції

КВИТАНЦІЇ видають і одержують, коли сплачують установі гроші за певні цінності, матеріали, устаткування або за виконану роботу; коли пересилають гроші приватній особі та ін. Квитанції видають контори, установи, ради та ін. У квитанції обов’язково

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.8. Накладна

КВИТАНЦІЇ видають і одержують, коли сплачують установі гроші за певні цінності, матеріали, устаткування або за виконану роботу; коли пересилають гроші приватній особі та ін. Квитанції видають контори, установи, ради та ін. У квитанції обов’язково

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.9. Розписка

КВИТАНЦІЇ видають і одержують, коли сплачують установі гроші за певні цінності, матеріали, устаткування або за виконану роботу; коли пересилають гроші приватній особі та ін. Квитанції видають контори, установи, ради та ін. У квитанції обов’язково