Ділова українська мова – Горбул О. Д. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К,: Либідь, 1991. – 254 с.

Головач A. C. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. – Донецьк: Сталкер, 1997. – 352 с

Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів / Уклад. С. В. Шевчук. – К.: КДПІ, 1993. – 32 с

Коваль А. П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища шк., 1974. – 223 с.

Козачук Г. О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища шк., 1991. – 397 с.

Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища шк., 1993. – 367 с.

Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

Лобода В. В., Скуратівський Л. В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища шк., 1993. – 239 с.

Любивець Л. П. Ділові папери. – К.: Рад. шк., 1981. – 78 с.

Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. – К.: Наук, думка, 1981. – 140 с.

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 399 с.

Новий російсько-український словник-довідник / Уклад.: СЯ. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт.

– К.: Довіра, 1996. – 398 с.

Орфографічний словник української мови / Уклад.: С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко.

– К.: Довіра, 1994. – 864 с.

Паламар Л. М., Кацавець ГМ. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1995. – 208 с.

Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови.

– К.: Либідь, 1992. – 248 с.

Потелло НЛ. Українська мова і ділове мовлення. – К.: МАУП, 1998. – 248 с.

Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика / Уклад.: Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, СВ. Шевчук. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 1995. – 283 с.

Український правопис / HAH України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови. – 7-ме вид., випр. й доп. – К.: Наук, думка, 1998. – 240 с.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Уклад.: С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.

Шевчук СВ. Українське ділове мовлення. – К.: Вища шк., 1997. -270 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ