Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Культура мови

Найбільше помилок припадає на закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду і на форми давального відмінка однини іменників чоловічого й жіночого роду.

1. Родовий відмінок однини. У родовому відмінку однини іменники другої відміни залежно від значення мають закінчення – а, – я, або -у, – ю.

Закінчення (у твердій і мішаній групах), – я (у м’якій) мають: іменники середнього роду: Міста, села, прізвища, життя, знаряддя; Іменники чоловічого роду, коли вони означають:

А) назви осіб, власні імена, прізвища та прізвиська, уособлені предмети та явища: Слухача, вчителя, Віктора, Анатолія, Шевченка, Іваненка, Мороза;

Б) назви міст та інших населених пунктів: Києва, Харкова, Лондона, Ярославля, Яготина, Конотопа, Ворзеля;

В) назви конкретних предметів: Трактора, двигуна, плуга, гвинта, трамвая, олівця;

Т) Міри довжини: Метра, кілометра; Площі: Гектара; Назви місяців, днів тижня та ін.: Січня, липня, листопада (але листопаду – назва процесу), понеділка, четверга, дня, місяця (але року, віку); числові одиниці: десятка, мільйона, мільярда; назви грошей: карбованця, червінця, долара;

Д) назви будівель та їхніх частин: хліва, млина (але Коридору, вокзалу, даху, палацу, метрополітену, універмагу, тину);

Е) наукові і технічні терміни іншомовного походження: атома, квадрата, параграфа, ромба, префікса; з українських: Трикутника, числівника, відмінка (але Складу, способу, роду, виду).

Закінчення -у, – ю пишуться в іменниках, які означають абстрактні або збірні поняття: народу, саду, гаю; назви установ, закладів, організацій: інституту, університету, клубу; назви речовин, матеріалу: Меду, граніту, піску, ячменю, чаю, водню; Географічні назви: Казахстану, Сибіру, Донбасу.

Крім того, багатозначний іменник може мати два різних закінчення в родовому відмінку: нема аркуша Паперу (взагалі) – нема ділового папера (конкретно), працівники апарату (працівники управління) – стояв біля апарата (механізм); акта (діловий папір) – акту (дія).

2. Давальний відмінок однини. У давальному відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ові, – еві, – єві, – у, – ю: робітнику – робітникові, Франку – Франкові, товаришу – товаришеві, секретарю – секретареві.

Коли в тексті трапляються поряд кілька іменників чоловічого роду в давальному відмінку, то, щоб уникнути одноманітних закінчень, слід вживати паралельно закінчення -ові, – еві, – єві, Та -у, – ю: Шевченкові Тарасу Григоровичу – Шевченку Тарасові Григоровичу; панові Дорошенку – пану Дорошенкові.

У діловому стилі при скеруванні документа переважає закінчення – ові (-еві): директорові, інженерові та ін. (хоч можлива і форма Директору, інженеру). У випадках виникнення двозначності, слід писати -ові, – еві, – єві, А не -у, – ю. Справа в тому, що іменники – назви збірні, абстрактні, узагальнюючі – мають однакові закінчення в родовому й давальному відмінках, наприклад, словосполучення допомога заводу можна зрозуміти і як допомога нашого заводу (родовий відмінок) і Як допомога нашому заводу (давальний відмінок). Тому для розрізнення родового й давального відмінків у тексті документа для давального відмінка закінчення – ові, – еві, – єві стає обов’язковим.

Культура мови

Безособові форми на -НО, – ТО. Безособові форми на – по, – то – виконано, завезено, зроблено, підписано, принесено, прибито… – широко вживаються в українській мові як головний член у безособових реченнях: Передплату продовжено, козаченька вбито. Такі форми на – но, – то є й у російській мові (сказано – сделано), але там вони рідше вживаються,

Ніж в українській. Російська мова ширше користується пасивними дієприкметниками в ролі присудка: Подписка нй газеты и журналы продлена еще на месяц; обязательства выполнены досрочно. Українською мовою треба сказати: Передплату продовжено; зобов’язання виконано. Це не означає, що пасивних дієприкметників треба уникати. Вони вживаються насамперед як означення, переважно поширені: Продовжена на місяць передплата залучила багато нових передплатників.

БО, ТОМУ ЩО, ЧЕРЕЗ ТЕ ЩО. Автономність української й російської мов виявляється й у вживанні таких давніх слів, як сполучники. Маючи багато спільного, сполучники обох мов різняться між собою. Наприклад, український сполучник сурядності І Може чергуватися з Й, Синонімом (правда, не в усіх випадках є взаємозамінним) може бути сполучник Та. Однаковий, на перший погляд, у російській мові сполучник и таких особливостей не має. Певні відмінності мають і інші групи сполучників. Візьмемо для прикладу українські сполучники, які у складному реченні приєднують підрядну частину із значенням причини – бо, тому що, через те що, оскільки, у зв’язку з тим що. Не важко помітити, що сфера функціонування їх неоднакова: останній частіше вживається в Офіційно-діловому мовленні. Російська мова виробила свою групу сполучників із значенням причинності: Ибо, потому Что, так как, поскольку, оттого что.

У реченні “Збори не відбулися, так як прийшло мало людей” Ненормативним є сполучник Так як (треба: тому що, бо та ін.). Уживання так як можливе хіба що тоді, коли так залишається у головній частині речення, а як починає його підрядну, найчастіше порівняльну частину: Усміхався так, як його мати; Говорив так, як ніколи досі. Пам’ятаймо: буквальний переклад нікому честі не робить.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – Культура мови