Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 9.2. Документи про створення спільних підприємств

Основними документами є: протокол намірів щодо створення спільного підприємства, договір і статут спільного підприємства.

Зразок 1

ПРОТОКОЛ НАМІРІВ щодо створення спільного підприємства

Україна, м. Київ 08.11.98

Українська сторона: Спільне підприємство Зарубіжна сторона_

Сторони розглянули питання про створення підприємства

Для____

(завдання спільного підприємства)

На основі дружби, взаєморозуміння взаємовигоди уклали угоду:

1. Місцезнаходження спільного підприємства_

2. Українська сторона___

(предмет діяльності)

3. Зарубіжна сторона__

(предмет діяльності)

4. Частка капіталовкладень обох сторін визначається Статутом і Договором спільного підприємства. Прибуток розподіляється пропорційно до капіталовкладень і витрат сторін.

5. Сторони визначилися в тому, що Раду засновників очолює _сторона, а Генеральну дирекцію СП очолює директор від_сторони.

6. Після вивчення цього протоколу українською стороною зарубіжна делегація приїздить в Україну (м. Київ) для укладання необхідних угод у_199_ р. Обмін делегаціями відбувається на

Безвалютній основі за кошти сторони, яка запрошує.

Цей протокол складено у двох примірниках українською І ____мовами по одному примірнику для кожної сторони.

За українську сторону За_сторону

Печатка (підпис) Печатка (підпис)

Зразок 2

ДОГОВІР про створення і діяльність спільного ______підприємства

Спільне підприємство “_” створюється _

Зареєстроване_у_за №_, що

Називається далі _, є юридичною особою за

Законодавством України і____, що_

_, є юридичною особою за _законодавством.

Обидві сторони спільно і кожна окремо, що називаються у подальшому Учасники, домовилися про таке.

1. Предмет діяльності і мета спільного підприємства

2. Фірмова назва, місцезнаходження

3. Юридичний статус

4. Статутний фонд

5. Розрахунок, розподіл прибутків і збитків, утворення фондів

6. Органи управління спільного підприємства

7. Обов’язки Учасників спільного підприємства

8. Персонал

9. Матеріально-технічне постачання і збут

10. Збереження таємниці

11. Страхування

12. Права контролю і звітність

13. Порушення договору

14. Форс-мажор

15. Арбітраж

16. Термін і закінчення діяльності спільного підприємства, порядок розірвання Договору Учасників

17. Умови набирання чинності Договору 16. Інші положення

19. Висновки

За Учасника України За іноземного Учасника

Зразок З

СТАТУТ спільного підприємства, створюваного на території України

1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності

2. Юридичний статус

3. Статутний фонд

4. Інші фонди

5. Кредитування

6. Розрахунки з Учасниками

7. Органи управління

8. Рада засновників (Правління)

9. Дирекція

10. Ревізійна комісія.

11. Права й обов’язки Учасників

12. Термін і закінчення діяльності спільного підприємства

13. Ліквідація і право переважної купівлі

14. Арбітраж

15. Інші положення

За Учасника України За_Учасника

9 20 Р. ” “ 20 р.

Культура слова

ПРІЗВИЩЕ, ФАМІЛІЯ. В українській мові е ці слова, але за діючими нормами вони мають різні значення: українське прізвище вживається в значенні російського Фамилия, А українське фамілія (запозичене з латинської, сьогодні трактується як застаріле) – має значення родина, члени родини, рід. Споріднене з ним слово фамільний уживається у сполученні Фамільний (-і) герб, портрет, альбом, цінності. Отже, треба говорити: Прошу назвати Ваше прізвище і запитувати: Ваше прізвище, ім’я?

ПИТАННЯ. Мова втрачала свою природну якість через засилля в ній багатьох загальних фраз, універсальних слів, штампованих висловів. Про речі, які треба підтвердити ділом, говорили, що вони “в центрі уваги”, будівельники не споруджували щось, а “стояли на трудовій вахті”, постійно говорили про “певні успіхи”, а боролися “за високі показники”, “за виконання плану”, “за знання”.

Одним з найуніверсальніших слів стало слово питання (і близьке за значенням Справа). Зловживають ним, виступаючи на зборах, нарадах, пишучи різні ділові папери; численні сполучення з цим словом роблять мовлення штампованим. Питання ставлять, піднімають, зачіпають, порушують, розглядають, обговорюють, вирішують, його ще й торкаються; воно важливе, першочергове, складне, злободенне, гостре, заслухане, поставлене, підняте, порушене, передане, болюче; виносять питання на передній край, на питанні зупиняються, недостатньо реагують на питання, справляються з питанням. Недоречно вживати віддієслівний за своїм походженням іменник питання поряд з іншими віддієслівними іменниками. Декілька прикладів: питання створення кормів, вирішення питання фінансування, питання збереження парку, питання забезпечення розв’язання питання та ін.

У багатьох випадках без слова питання легко можна обійтися, і це аж ніяк не впливає на значення повідомлення; можна також замінити іншими словами:

Доповідач торкнувся питань розвитку демократії Хотів би зупинитися на питанні, яке мене найбільше хвилює

На передній край виносять питання збільшення виробництва…

Доповідач говорив про

Розвиток…

Хотів би сказати про

Те, що…

Найважливіше – збільшити виробництво…

Соціальна шкідливість штампів у тому, що суспільство звикає до них. Тиражовані, повторювані, вони стають елементом суспільної свідомості і за низького рівня критичного мислення, загальної байдужості до культури власного мовлення породжують інші. Це призводить до дрімучої мовної одноманітності, сірості, безликості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 9.2. Документи про створення спільних підприємств