Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 7.3. Договір про матеріальну відповідальність

ДОГОВІР ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – договір, за яким одна сторона (матеріально відповідальна особа) бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності і зобов’язується дотримуватися встановлених правил приймання, зберігання, відпускання й обліку їх, а інша сторона (підприємство або організація, якій належать матеріальні цінності) зобов’язується створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці й виробничу обстановку, що забезпечує збереженість зданих ними на зберігання матеріальних цінностей.

Укладений договір про матеріальну відповідальність забезпечує безперечне стягнення з матеріально відповідальних осіб вартості матеріальних цінностей, нестача яких виявляється. Такі договори підписують при призначенні матеріально відповідальних осіб на роботу.

Реквізити:

1) назва документа (договір);

2) місце і дата укладання договору;

3) назва сторін – посади, прізвища, імена і по батькові тих, хто укладає та підписує договір;

4) зобов’язання матеріально відповідальної особи;

5) зобов’язання підприємства (організації);

6) термін дії договору;

7) адреси сторін;

8) підписи осіб, що укладають договір;

9) печатка підприємства (організації).

Такий документ складається у двох примірниках: 1-й примірник зберігається у відділі кадрів підприємства (організації) в особовій справі матеріально відповідальної особи; 2-й примірник передається працівникові, котрий підписав договір.

Договори візуються юрисконсультом і головним (старшим) бухгалтером підприємства (організації).

7.4. Зразки договорів з інших питань

Зразок 1

ДОГОВІР ПРО ЗАСТАВУ МАЙНА (із залишенням майна у заставника)

М._”_”_20_ р.

_________ і

(назва організації, підприємства)

В особі___.___”

Що діє на підставі._ , названий далі Заставник, з

Одного боку, і_

(назва організації, підприємства)

В особі_ . що Діє

На підставі______названий далі Заставодержатель, з іншого боку, уклали Договір про подане далі… .

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН Заставник:_..

Заставодержатель:

ДОГОВІР ОРЕНДИ

Зразок 2

Вець, з однієї сторони, і Організація орендарів.

Назване далі Орендода-

Названа далі Орендар, з другої сторони, уклали цей договір про подане далі… .

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: Орендодавець:__

Орендар:.

Підписи:

Орендодавець Орендар

_20_р. И_1 _20_р.

Зразок З

ДОГОВІР ОРЕНДИ З ПРАВОМ ВИКУПУ

Місце укладання договору)

_20_р.

(назва організації) названа далі Орендодавець, в особі_

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і_,

(назва організації)

Названа далі Орендар, в особі_,

(прізвище, ім’я, по батькові)

Що діє на підставі _,_ ,

(ухвала загальних зборів членів організації орендарів, статуту) з другої сторони, уклали цей Договір про подане далі… .

Підписи

Орендодавець Орендар

_20_ р. ” 20″р.

Зразок 4

ТОВАРООБМІННИЙ (БАРТЕРНИЙ) ДОГОВІР

_ “_”_20_р.

(назва підприємства – учасника прямих зв’язків у снд)

І_,__________,

(назва підприємства – учасника прямих зв’язків іншої сторони) названі у подальшому Сторони, уклали цей товарообмінний (бартерний) Договір про подане далі… .

Підписи представників Сторін Договору:

Зразок 5

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

М._ “_”_20_р.

Підприємство_, назване у подальшому

(назва підприємства) Продавець, в особі_,

(посада, прізвище, Ім’я, по батькові)

Що діє на підставі_, з однієї сторони, І

__, назване у подальшому

(назва підприємства) Покупець, в особі_,

(посада, прізвище, Ім’я, по батькові) що діє на підставі_, з другої сторони, уклали цей Договір про таке… .

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

Зразок 6

ДОГОВІР

ПРО КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ МАЙНА ЗА УЧАСТЮ ГРОМАДЯН

М._ “_”_20__ р.

Ми, що нижче підписалися_

_.—,_,_і

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання)

Названий далі Продавець і_,

(прізвище, ім’я, по батькові) названий далі Покупець, уклали цей Договір про таке… .

Підписи:

Продавця__ Покуп ця_

(Посвідчення нотаріуса)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 7.3. Договір про матеріальну відповідальність