Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.3. Відмова від акцепту

Акцепт – згода платника на оплату грошових і товарних документів. Така форма застосовується в розрахунках за товари, послуги і виконані роботи. При акцептній формі розрахунків оплата установою банку платіжних документів постачальника може виконуватися лише за згодою (за акцептом) платника.

Покупець має право відмовитися від акцепту платіжної вимоги повністю або частково, про що має обов’язково повідомити банк і постачальника із зазначенням причин відмови.

Платник має право відмовитися від акцепту-вимоги повністю у разі:

– подання платіжних вимог за незаконні або ж не передбачені договором товари і послуги;

– відвантаження товару на неправильну адресу і переадресування товару постачальником у дорозі;

– дострокового постачання товару без згоди покупця (замовника);

– документально установленої до закінчення терміну для акцепту неякісності, некомплектності всього товару;

– не затвердженої або не погодженої в установленому порядку ціни на оплату товарів і послуг;

– подання постачальником безтоварних рахунків (на продукцію, фактично не відвантажену, і на послуги, ще не надані).

Платник має право відмовитися від акцепту-вимоги частково у разі:

– перевищення у платіжних документах встановлених цін на товари, послуги, тару і т. ін.;

– відвантаження товару в кількості, що перевищує замовлену, або відвантаження поряд із замовленими незамовлених товарів;

– арифметичних помилок у платіжних документах;

– документально встановлених до закінчення терміну її акцепту неякісності, некомплектності або невідповідності вимогам стандартів, технічним умовам частини товарів, а також у разі зниженої сортності товарів порівняно із сортністю, зазначеною в рахунку;

– відсутності затвердженої і погодженої в установленому порядку ціни на частину товарів і послуг.

Наведений перелік повної або часткової відмови від акцепту не є вичерпним. Платник також має право відмовитися від акцепту повністю або частково і тоді, коли це передбачено діючим законодавством, особливими умовами постачання або договором.

Листи про відмову від акцепту містять такі реквізити:

1) назву банку, який обслуговує покупця (платника);

2) назву банку, який обслуговує постачальника (якщо покупець і постачальник обслуговуються однією установою банку, то перші два реквізити об’єднуються);

3) назву постачальника (місцевого або іногороднього);

4) текст листа;

5) підпис від імені банку, який обслуговує покупця;

6) дату відправлення листа, індекс та інші реквізити, відображені у бланку;

7) підписи осіб, які мають право першого І другого

Підписів,

Зразок

Кам’янець-Подільський Кам’янець-Подільське

Приладобудівний завод відділення Промбудбанку

205014 Волоконському

Кам’янець-Подільський відділенню Промбудбанку

Хмельницької обл. Волоконському

Вул. Перемоги, 23 електромеханічному

16.06.98 № 341 заводові

Про повну відмову від акцепту

Платіжну вимогу № 48 на суму 575 гр. 46 коп. терміном до 17 червня 1998 р. акцептувати відмовляємося.

Мотиви відмови від акцепту: документально встановлена поставка неякісної продукції.

Директор заводу (підпис) СІ. Гаврилюк

Головний бухгалтер (підпис) Л. В. Калинко

(За місцевим розрахунком)

Телеграми складаються не від імені платника, а від установи байку, що його обслуговує, у чотирьох примірниках, три з яких скеровуються до банку покупця. При цьому другий примірник підписується особами, котрі мають право першого і другого підписів, і скріплюється печатками. Четвертий примірник залишається в організації. Якщо відмова від акцепту приймається банком від покупця (платника), то другий за своїм підписом надсилає перший примірник телеграми до відділення зв’язку для відправлення до банку постачальника телеграфом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.3. Відмова від акцепту