Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.2. Заява-зобов’язання

1. Оформлення відкриття рахунків у банку.

2. Заява-зобов’язання.

3. Відмова від акцепту.

4. Акт.

5. Трудові угоди.

6. Доручення.

7. Квитанції.

8. Накладна.

9. Розписка.

Обов’язковою умовою здійснення фінансово-розрахункових операцій є документування їх. Система фінансово-розрахункової документації покликана забезпечити повну збереженість грошових, а також інших ресурсів, точне виконання фінансових, банківських та інших операцій, вчасне відображення виробничих операцій, запобігання фінансовим порушенням і зловживанням, можливість документального обгрунтування відповідальності службових осіб, право здійснювати грошово-розрахункові операції у фінансових і банківських органах.

Основна риса фінансово-розрахункової документації – її сувора стандартизація.

6.1. Оформлення відкриття рахунків у банку

Для зберігання коштів підприємство, організація має право відкрити лише один розрахунковий рахунок (в установах Держбанку або в комерційних банках), з якого здійснюються розрахункові операції, пов’язані з поточною господарською діяльністю.

Операції з розрахункового (поточного) рахунка виконуються установами банку за документами спеціально затвердженої форми, які виписують працівники фінансового відділу або бухгалтерії підприємства. Для оформлення відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків надаються такі документи: заява про відкриття рахунків, копія про створення підприємства, копія затвердженого статуту (положення), картка із зразками підписів і печаткою.

Заява про відкриття рахунка має таку форму:

1) назва документа;

2) назва банку;

3) назва підприємства, організації (повна і точна);

4) текст;

5) підписи керівника (посада), головного бухгалтера;

6) дата;

7) гриф “Дозволяю”;

8) підпис управителя;

9) гриф “Документи на оформлення відкриття рахунка і здійснення операцій за рахунком ПЕРЕВІРИВ”;

10) підпис головного бухгалтера;

11) зазначення номера банківського рахунка, номера особового рахунка.

Зразок заяви про відкриття рахунка наведено на с. 129.

6.2. Заява-зобов’язання

Під час виробничо-господарської діяльності у підприємств, організацій і об’єднань виникає потреба в додаткових оборотних коштах. Вона задовольняється за рахунок банківських

Зразок

Заява на відкриття рахунка в банку

(назва банку) Коди

(назва підприємства, організації

Установи – повна і точна)

Просимо відкрити_

(розрахунковий, поточний,

Бюджетний тощо рахунки) рахунок на підставі банківських інструкцій, з якими ми ознайомлені і які мають обов’язкову для нас силу.

Керівник (посада) (підпис) Розшифрування підпису

Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису

“_”_20_року

Відкрити_____

(розрахунковий, поточний, _рахунок

Бюджетний та інші рахунки)

Дозволяю

Управитель _

(підпис)

_20_року

Документи на оформлення відкриття рахунка та здійснення операцій за рахунком перевірив

Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису

Рахунок відкрито

№ банківського рахунка № особового рахунка

Кредитів. Підприємства і організації широко користуються позиками банку для оплати вартості товарів, відвантажених на адресу споживачів, на сезонні витрати, за надані послуги і т. ін. Надані банком короткотермінові позики враховуються на позикових рахунках.

Кредитування за спеціальними позиковими рахунками оформляється заявою-зобов’язанням, яка є різновидом термінового зобов’язання.

Зразок

Назва установи банку

Назва підприємства

ЗАЯВА-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Просимо надати кредит з позикового рахунка під розрахункові документи в дорозі на відвантажені товари і послуги, надані нами іногороднім покупцям, а також на оплату чеків за послуги транспорту і підприємства зв’язку.

Для забезпечення заборгованості за позиками просимо приймати платіжні вимоги, що надаються на інкасо, реєстри рахунків для дрібних відвантажень, реєстри платіжних вимог за внутрішньоміськими рахунками і розрахунками, що проходять через Бюро взаємних розрахунків, а також довідки з розрахунків у порядку планових платежів.

Надаємо право банкові кожного окремого разу без особливого нашого розпорядження перераховувати на наш розрахунковий рахунок суми кредиту в разі перевищення забезпечення над заборгованістю за позиковим рахунком, а також списувати кошти з нашого розрахункового рахунка в разі перевищення боргу за позиковим розрахунком під розрахункові документи в дорозі понад суму наданого забезпечення.

З інструкцією про безготівкові розрахунки і кредитування операцій, пов’язаних з рахунками, ознайомлені і зобов’язуємося її виконувати.

Директор Печатка

Головний бухгалтер 06.05.98

СІ. Грищук Л. В. Калита


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 6.2. Заява-зобов’язання