Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.4. Розпорядження

РОЗПОРЯДЖЕННЯ – правовий акт управління державного органу. Видається одноособово керівником, головним чином колегіального державного органу” для вирішення оперативних питань і є обов’язковим для громадян та організацій, котрим він адресований.

Розпорядження видають Кабінет Міністрів України, місцеві ради, представники Президента України на місцях, а також керівники колегіальних органів державного управління, адміністрація підприємства та закладу в межах наданих законом прав для вирішення оперативних питань.

Як правило, цей документ має обмежений термін дії і стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян.

Реквізити розпоряджень В основному повторюють реквізити ухвал:

1) Герб України;

2) назва органу управління, що видає розпорядження;

3) назва виду документа (розпорядження);

4) заголовок;

5) дата або дата й номер;

6) місце видання;

7) текст;

8) підпис відповідальної особи.

Розпорядження і наказ мають багато спільного. У правовому розумінні ці розпорядчі документи рівнозначні. Тому іноді розпорядження видають нарівні з наказом. У цьому разі в тексті слово “НАКАЗУЮ” замінюють словами: “ЗОБОВ’ЯЗУЮ, ПРОПОНУЮ, ДОРУЧАЮ, ВИМАГАЮ”. Ці два правових акти відрізняються ще й тим, що накази пишуть із загальних, всеохоплюючих питань, а розпорядження – з конкретних.

Наводимо зразки розпоряджень.

Зразок 1

Україна

Державний комітет з медичної та мікробіологічної промисловості “ДЕРЖКОММЕДБЮПРОМ” РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.07.96 м. Київ

Про роботу з проектами Документів Для законодавчої та виконавчої влади

При підготовці проектів Документів, Якими вносяться зміни до діючих законодавчих або нормативних актів (проекти постанов Кабінету Міністрів України, положень, наказів і т. п.), встановити такий порядок роботи:

1. Управління справами готує наказ (розпорядження) по Комітету, в якому визначаються персональний склад групи спеціалістів, голова групи і його заступник у роботі над проектом Документа.

2. Голова робочої групи та його заступник несуть персональну відповідальність за вчасну підготовку і узгодження проекту документа з органами законодавчої та виконавчої влади.

3. Управління справами спільно з управліннями Комітету, які готують Документ, Здійснює контроль за вчасною підготовкою проекту документа, його представленням адресату і рішенням щодо нього.

4. Працівники Комітету, причетні до підготовки необхідного документа, постійно стежать за вчасним представленням проекту документа владним структурам, сприяють прискореному його розгляду і, за необхідності, удосконалюють.

5. Контроль за виконанням розпорядження лишаю за собою.

Перший заступник

Голови Комітету (підпис) В. Т. Чумак

Зразок 2

Лужанський експериментальний завод РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.05.98 смт. Лужани № 102

Про подання графіків проведення ремонтів у цехах

У зв’язку із зупинкою заводу на капітальний ремонт усім начальникам цехів подати графіки проведення ремонтів головному інженеру ПТВ ШПАКУ В. В. до 18 травня 1998 року.

Головний інженер Лужанського

Експериментального заводу (підпис) О. М. Шакун

4.5. Вказівка

ВКАЗІВКА – правовий акт керівників єдиноначальних органів державного управління переважно інформаційно-методичного характеру, пов’язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших актів вищих органів управління.

Цей розпорядчий документ готують міністри, керівники об’єднань, організацій, установ. Вказівки видають при оформленні відряджень, рішень поточних організаційних питань, а також для доведення до виконавців нормативних матеріалів.

Формуляр вказівки має такі реквізити:

1) назва відомства, закладу та структурного підрозділу;

2) назва виду документа (вказівка);

3) дата і місце видання; 4)індекс;

5) заголовок;

6) текст;

7) підпис;

8) відмітка про погодження.

Текст вказівки починається словами “ЗОБОВ’ЯЗУЮ” або “ПРОПОНУЮ”, які друкують великими літерами. Вказівки видають на бланках стандартних форматів А4 або А5, залежно від обсягу тексту.

Наводимо зразок вказівки:

Міністерство вугільної промисловості України ДОБРОШЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ З ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ

ВКАЗІВКА

20.04.98 м. Добропілля № 139

Про проведення комплексної ревізії діяльності управління з монтажу, демонтажу і ремонту шахтного устаткування

З метою виконання затвердженого плану проведення річних документальних ревізій ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Провести документальну комплексну ревізію виробничої та фінансово-господарської діяльності Управління з монтажу, демонтажу і ремонту шахтного устаткування за період з 25 квітня 1998 року по 25 травня 1998 року.

2. Доручити проведення ревізії комісії у складі: Малишко М. М. ■-■ ст. інженер КРВ (голова комісії); Костиря К. К. – головний гірник виробничої дирекції;

Масюк С. Б. – ст. інспектор відділу з контролю за виконанням та діловодством об’єднання;

Хмелевська О. В. – інженер планово-економічного відділу об’єднання.

3. Директору шахтоуправління Голубу Ю. М. укомплектувати ревізійну бригаду кваліфікованими бухгалтерами матеріального і розрахункового відділів.

4. До ревізії приступити 25 квітня 1998 року. Про результати доповісти 26 травня 1998 року.

Ревізію проводити з постійним строком мешкання у селищі Водяне.

Директор об’єднання

З економіки (підпис) А. Г. Шаповал

Колосов 24 76 87

Завдання для самоконтролю

1. Написати наказ директора механічного заводу (пана Біленка Дениса Пилиповича) про ведення діловодства на заводі українською мовою, вказати кому (зазначити прізвища) доручається:

1) організація виготовлення бланків; 2) організувати вивчення української мови співробітниками; 3) контроль за виконанням (заступник директора Шахрай Ігор Микитович).

2. Використати дієслова: Наказувати, доручити, звільнити, забезпечити У наказі на особовий склад. Яка форма дієслів переважає у наказах, документах?

3. Словосполучення: Усунути недоліки, порушити питання, забезпечити виконання Використати у реченнях, які можна було б внести до наказу.

4. Пояснити вмотивованість вживання таких слів-си-нонімів у текстах офіційно-ділового стилю: заступник – замісник; повідомляти – сповіщати; вірно – правильно; процент – відсоток,

5. Написати речення із словосполученнями: згідно з рішенням; відповідно до рішення; говорити українською мовою; лекції з української мови; зважити на обставини.

6. Написати речення з пасивними конструкціями; закони приймаються; постанова розглядається; інструкція виконується; вимоги ставляться; контроль здійснюється.

7. Написати речення із словосполученнями: взяти за основу; взяти до уваги; прийняти рішення; вважати за доцільне; вжити заходів,

8. Якими правилами користуються у разі офіційного вибору однієї з паралельних форм назв осіб за професією, званням, посадою (секретар – секретарка, професор – профе-сорка> викладач – викладачка, артист – артистка і т. п.).

9. Як узгоджуються дієслова з назвами осіб за професією, званням, посадою з прізвищами залежно від статі?

Наприклад: інженер Гаевський (Гаєвська) провів (провела) нараду; бухгалтер Кравченко (Іван або Надія) перевірив (перевірила) звіти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.4. Розпорядження