Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.2. Постанова

ПОСТАНОВА – правовий акт, який приймається вищими та деякими центральними органами управління для розв’язання найважливіших питань, що стоять перед цими органами, і для встановлення стабільних норм та правил поведінки.

Постанови приймаються Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України й іншими органами управління.

Текст постанови складається з двох частин: з констатуючої і розпорядчої. Констатуюча частина містить вступ, оцінку ситуації і, якщо необхідно, підставу для видання чи посилання на правовий акт вищого органу. У розпорядчій частині подається перелік заходів, визначається виконавець (виконавці) та термін виконання.

Постанову підписують дві особи: голова колегіального органу й керуючий справами (секретар).

Реквізити:

1) Герб України;

2) назва установи, що підготувала постанову;

3) назва виду документа (ПОСТАНОВА);

4) дата;

5) місце видання;

6) заголовок до тексту (стислий виклад змісту);

7) текст;

8) підписи.

Зразки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 17 жовтня 1997 р. № 1153 Київ

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити ПримІрну інструкцію з діловодства у міністерствах, Інших центральних органах виконавчої влади, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади:

– розробити на основі Примірної інструкції і затвердити не пізніше як у тримісячний термін інструкцію з діловодства у власних апаратах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їхнього управління;

– забезпечити неухильне додержання інструкцій з діловодства, затверджених відповідно до цієї постанови, здійснювати систематичні перевірки стану діловодства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їхнього управління.

3. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України здійснювати контроль за застосуванням інструкцій з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади.

Прем’єр-міністр України (підпис) В. Пустовойтенко

(печатка)

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Виконавчий комітет

ПОСТАНОВА

Від 11 травня 1997 р. м. Чернівці

Про хід виконання плану вивезення і поставок деревини на III квартал 1997 року

Визнаючи, що підприємства управлінь місцевої паливної промисловості незадовільно виконують встановлені завдання з поставок лісоматеріалів, виконавчий комітет Чернівецької обласної Ради народних депутатів

ПОСТАНОВИВ:

1. Підприємствам паливної промисловості вивезти 1325 куб. метрів лісоматеріалів з Путивльського лісгоспу до 5 серпня 1997 року.

2. Затвердити додаткове завдання поставки лісоматеріалів, подане Управлінням паливної промисловості.

3. Обласному управлінню торгівлі забезпечити продаж поставленого лісоматеріалу населенню.

Голова Чернівецької обласної (підпис) СІ. Іванюк

Ради народних депутатів

Секретар (підпис) М. В. Ковальчук

4.3. Ухвала

УХВАЛА – правовий акт, який приймається місцевими радами народних депутатів, виконавчими комітетами, держадміністраціями колегіально для вирішення найважливіших питань, що входять до їхньої компетенції. Ухвалами також називають спільні акти, які видаються кількома неоднорідними органами (колегіальними і тими, що діють на основі принципу єдиноначальності, державними органами, громадськими організаціями тощо).

За своїми юридичними властивостями ухвали поділяються на нормативні та Індивідуальні. Нормативними називають рішення про роботу підприємств торгівлі, побутового обслуговування населення тощо; індивідуальними – рішення про прийняття до експлуатації будівель, встановлення опікунства тощо.

В ухвалі зазначається територія, коло осіб, на яких вона поширюється, конкретні посадові особи, установи, котрі зобов’язані контролювати виконання документа.

Коло питань, з яких приймаються ухвали місцевих рад народних депутатів, досить широке, через те що ради здійснюють державне керівництво усіма галузями господарського і соціально-культурного життя.

Ухвали місцевих рад, а також їхніх виконкомів укладаються за єдиною формою. Відмінність між ними полягає лише в тому, що ухвали рад не нумерують, а ухвали виконкомів мають порядкову нумерацію.

Реквізити ухвали:

1) Герб України;

2) назва місцевої ради народних депутатів;

3) зазначення місця видання;

4) назва виду документа (УХВАЛА);

5) дата або дата й номер;

6) заголовок;

7) текст;

8) підписи голови та секретаря;

9) печатка.

Ухвала складається із Вступної Частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, і з Постановчої, Що містить перелік заходів із зазначенням термінів виконання й перелік службових осіб, відповідальних за вчасне втілення їх у життя, а також тих, кому доручено контроль за виконанням ухвали.

Зразок

Жовтнева районна рада народних депутатів ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УХВАЛА

12.02.96 № 13 м. Донецьк

Про затвердження списків підприємств, організацій та установ Жовтневого району на надання житлової площі трудящим, згідно з чергою в будуправлінні МПромбуд-2″ тресту “Донецькметалургбуд”

Розглянувши списки на надання житлової площі трудящим підприємств, організацій та установ Жовтневого району І пропозиції житлової комісії, керуючись Положенням про порядок надання житлової площі в Україні, виконком Жовтневої районної ради народних депутатів

УХВАЛИВ:

Ніколаєнку Семену Леонідовичу, електрогазозварнику, який працює у системі тресту з 1976 р., в БУ “Промбуд-2” – з 1978 р., мешкає по вул. Щорса, 25, кв. 4, займає дві кімнати площею 26,1 кв. м у трикімнатній квартирі (з підселенням), у якій на площі 36,4 кв. м мешкає шість чоловік, для сім’ї з трьох чоловік у складі:

1. Ніколаєнко Семен Леонідович – заявник;

2. Ніколаєнко Ірина Пилипівна – дружина;

3. Ніколаєнко Андрій Семенович – син

Виділити двокімнатну квартиру повторного заселення № 18 на вул. Червонофлотській, № 66, житловою площею 27,3 кв. м згідно з чергою № 16 з 1979 р.

Голова виконкому М. І. Миронова

(підписи)

Секретар виконкому В. І. Дудченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 4.2. Постанова