Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – ВСТУП

Сучасний період розвитку держави потребує переходу від регламентації виробничо-господарської та фінансової діяльності юридичних і фізичних осіб до регулювання економічних процесів за допомогою економічних і правових підойм. Необгрунтована Експансія Державного впливу практично на всі процеси

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

1.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки Здатність нерегульованого ринку спонтанно забезпечувати загальну рівновагу і високу ефективність економіки обмежена. Роль державного регулювання в економіці України повинна бути набагато вища, ніж у країнах заходу, оскільки вона

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 1.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки

1.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки Здатність нерегульованого ринку спонтанно забезпечувати загальну рівновагу і високу ефективність економіки обмежена. Роль державного регулювання в економіці України повинна бути набагато вища, ніж у країнах заходу, оскільки вона

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 1.2. Принципи та методи державного регулювання економіки

В умовах перехідного періоду опрацювання ефективної моделі регулювання суспільного виробництва є доволі складним завданням. Адже на практиці нові інструменти начебто “вживлюються” в старий господарський механізм і відбувається або їх взаємна адаптація, або відторгнення, наслідком

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 1.3. Функції держави в сучасній ринковій економіці

Державне регулювання ринкової економіки – це вплив держави на відтворювальні процеси в економіці за допомогою прямого інвестування, правових та економічних важелів з метою орієнтації господарських суб’єктів і окремих громадян на досягнення цілей і пріоритетів

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Економічні функції держави

Державне регулювання ринкової економіки – це вплив держави на відтворювальні процеси в економіці за допомогою прямого інвестування, правових та економічних важелів з метою орієнтації господарських суб’єктів і окремих громадян на досягнення цілей і пріоритетів

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 1.4. Моделі державного регулювання економіки

На основі аналізу форм і методів господарювання в країнах з розвинутими ринковими інституціями виділено типові моделі та специфічні особливості їх функціонування. Основними Критеріями, на базі яких визначалась специфіка різних моделей господарювання, прийнято наступні: 1.

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 1.5. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки

Державне регулювання національної економіки здійснюється на основі поєднання різних економічних теорій, зумовлених практикою господарювання. В розвитку теорій регулювання економіки фахівці виділяють декілька етапів, які найповніше характеризують певний часовий період господарювання. Першим етапом державного регулювання

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 1.6. Суб’єкти і об’єкти державного регулювання економіки

Як відомо, будь-яка система, у тому числі й управлінська, розглядається в сукупності двох невід’ємних складових – суб’єкта та об’єкта. Розглядаючи організаційну структуру державного управління, слід зазначити, що його здійснюють суб’єкти державного управління. Управлінський вплив

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 1.7. Вади ринку, вади держави

Як відомо, будь-яка система, у тому числі й управлінська, розглядається в сукупності двох невід’ємних складових – суб’єкта та об’єкта. Розглядаючи організаційну структуру державного управління, слід зазначити, що його здійснюють суб’єкти державного управління. Управлінський вплив

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Розділ 2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки Система державних органів щодо управління соціально-економічним розвитком країни включає центральні та місцеві органи. Держави різняться між собою формами управління, державним устроєм, політичною системою, функціями органів

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки

2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки Система державних органів щодо управління соціально-економічним розвитком країни включає центральні та місцеві органи. Держави різняться між собою формами управління, державним устроєм, політичною системою, функціями органів

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Принципи державного регулювання економіки

2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки Система державних органів щодо управління соціально-економічним розвитком країни включає центральні та місцеві органи. Держави різняться між собою формами управління, державним устроєм, політичною системою, функціями органів

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 2.2. Функції та повноваження органів державної влади у сфері економічного регулювання

2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки Система державних органів щодо управління соціально-економічним розвитком країни включає центральні та місцеві органи. Держави різняться між собою формами управління, державним устроєм, політичною системою, функціями органів

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Функції і повноваження Президента України

2.1. Система та принципи організації органів державного регулювання економіки Система державних органів щодо управління соціально-економічним розвитком країни включає центральні та місцеві органи. Держави різняться між собою формами управління, державним устроєм, політичною системою, функціями органів

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Функції і повноваження Верховної Ради України

Верховна Рада України розглядається як вищий законодавчий орган країни, який розробляє і приймає закони та інші законодавчі акти щодо регулювання економіки в цілому та окремих її сфер. Слід зазначити про нове змістовне наповнення функцій

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Функції і повноваження Кабінету Міністрів України

Верховна Рада України розглядається як вищий законодавчий орган країни, який розробляє і приймає закони та інші законодавчі акти щодо регулювання економіки в цілому та окремих її сфер. Слід зазначити про нове змістовне наповнення функцій

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Структура та порядок формування Кабінету Міністрів України

Верховна Рада України розглядається як вищий законодавчий орган країни, який розробляє і приймає закони та інші законодавчі акти щодо регулювання економіки в цілому та окремих її сфер. Слід зазначити про нове змістовне наповнення функцій

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 2.3. Центральні органи виконавчої влади в системі органів державного управління

Урядові комітети. До повноважень урядового комітету (з питань економічної політики, з питань правової політики та оборони, з питань розвитку реального сектору економіки, з питань регіональної політики, з питань гуманітарної і соціальної політики, з питань

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ)

Урядові комітети. До повноважень урядового комітету (з питань економічної політики, з питань правової політики та оборони, з питань розвитку реального сектору економіки, з питань регіональної політики, з питань гуманітарної і соціальної політики, з питань

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 2.4. Функції та повноваження місцевих Державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування

Завдання державного управління не можуть бути вирішені зусиллями одних тільки центральних органів. Апарат управління має поширювати свою діяльність на всі окремі місцевості, що складають територію держави, пристосовуючи процес реалізації загальних приписів до місцевих умов.

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Структура та порядок формування МДА

Завдання державного управління не можуть бути вирішені зусиллями одних тільки центральних органів. Апарат управління має поширювати свою діяльність на всі окремі місцевості, що складають територію держави, пристосовуючи процес реалізації загальних приписів до місцевих умов.

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Повноваження місцевих державних адміністрацій

Завдання державного управління не можуть бути вирішені зусиллями одних тільки центральних органів. Апарат управління має поширювати свою діяльність на всі окремі місцевості, що складають територію держави, пристосовуючи процес реалізації загальних приписів до місцевих умов.

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 2.5. Законність у державному управлінні

Завдання державного управління не можуть бути вирішені зусиллями одних тільки центральних органів. Апарат управління має поширювати свою діяльність на всі окремі місцевості, що складають територію держави, пристосовуючи процес реалізації загальних приписів до місцевих умов.

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Розділ 3. СИСТЕМА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

3.1. Сутність і класифікація методів державного управління Управлінська діяльність передбачає існування спеціальних методів, а відповідно – методології управління як особливого виду людської діяльності. Під методами мають на увазі засоби досягнення поставлених цілей. Метод управління

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 3.1. Сутність і класифікація методів державного управління

3.1. Сутність і класифікація методів державного управління Управлінська діяльність передбачає існування спеціальних методів, а відповідно – методології управління як особливого виду людської діяльності. Під методами мають на увазі засоби досягнення поставлених цілей. Метод управління

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 3.2. Сутність правового регулювання економіки та його інструментарій

Правове регулювання – Це діяльність держави щодо становлення обов’язкових для виконання норм (правил) поведінки суб’єктів влади. Необхідний у цьому разі примус забезпечується розвитком громадської свідомості та силою державної влади. Водночас юридичні норми мають бути

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 3.3. Адміністративні методи державного регулювання економіки

Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи полягають у впливі суб’єкта управління на керований об’єкт за посередництвом владно-розпорядчих вказівок і організаційно-структурних упорядкувань. Як уже зазначалося, організаційні і розпорядчі методи управління є методами прямої дії, оскільки мають директивний, обов’язковий

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Класифікація адміністративних методів

Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи полягають у впливі суб’єкта управління на керований об’єкт за посередництвом владно-розпорядчих вказівок і організаційно-структурних упорядкувань. Як уже зазначалося, організаційні і розпорядчі методи управління є методами прямої дії, оскільки мають директивний, обов’язковий

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 3.4. Економічні методи державного регулювання економіки

Економічні методи управління виникли і розвиваються в процесі підприємницької діяльності людини на основі виробничих відносин, які проявляються як об’єктивні економічні закони та певні економічні інтереси. Тому сучасному управлінцю необхідно знати й вміло використовувати закономірності

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 3.5. Соціально-психологічні методи

Важливими чинниками підвищення ефективності управлінської діяльності, за умови їх умілого використання, можуть стати соціально-психологічні методи управління – способи і прийоми управлінських впливів, що базуються на використанні об’єктивних наукових положень соціального розвитку і психології. Під

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Розділ 4. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

4.1. Сутність, предмет, об’єкти і суб’єкти соціально-економічного прогнозування у системі державного регулювання економіки. Класифікація прогнозів Суспільне життя неможливе без передбачення майбутнього, без прогнозування перспектив розвитку. Економічні прогнози необхідні для визначення шляхів розвитку суспільства й

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 4.1. Сутність, предмет, об’єкти і суб’єкти соціально-економічного прогнозування у системі державного регулювання економіки. Класифікація прогнозів

4.1. Сутність, предмет, об’єкти і суб’єкти соціально-економічного прогнозування у системі державного регулювання економіки. Класифікація прогнозів Суспільне життя неможливе без передбачення майбутнього, без прогнозування перспектив розвитку. Економічні прогнози необхідні для визначення шляхів розвитку суспільства й

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 4.2. Принципи прогнозування

З урахуванням вимог, що висуваються до економіки країни (макрорівень), прогнозування та планування її розвитку, виділяють такі основні принципи розробки планів: науковість, тобто обгрунтування прогнозів і планів з урахуванням об’єктивних закономірностей соціально-економічного життя держави; принцип

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 4.3. Функції прогнозування

Однією з ключових функцій управління є планування. У сучасному трактуванні воно не обов’язково передбачає такі атрибути державної діяльності, як створення бюрократичної планово-економічної системи. Функція планування пов’язана з визначенням цілей розвитку та забезпеченням засобів і

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 4.4. Методи прогнозування

В наш час, за оцінками вчених, нараховується понад 200 різних методів прогнозування. Однак, на практиці використовується в якості основних 15-20 методів. Метод прогнозування – Сукупність способів і прийомів мислення, Що Дозволяють на основі аналізу

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Розділ 5. ПРОГРАМУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

5.1. Значення програмування у системі державного регулювання економіки Сутність державного програмування. Програмування національної економіки як явище в системі державного регулювання з’явилось у світовій практиці в середині XX ст. Першими на цей шлях стали США,

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 5.1. Значення програмування у системі державного регулювання економіки

5.1. Значення програмування у системі державного регулювання економіки Сутність державного програмування. Програмування національної економіки як явище в системі державного регулювання з’явилось у світовій практиці в середині XX ст. Першими на цей шлях стали США,

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 5.2. Організація розробки цільових комплексних програм

Цільові комплексні програми (ЦКП) розробляються з метою досягнення соціально-економічної мети на основі підвищення ефективності суспільного виробництва за рахунок коштів бюджету України. Розробка програми передбачає визначення переліку та змісту заходів, їх взаємне узгодження по термінах

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Алгоритм розробки програм

Цільові комплексні програми (ЦКП) розробляються з метою досягнення соціально-економічної мети на основі підвищення ефективності суспільного виробництва за рахунок коштів бюджету України. Розробка програми передбачає визначення переліку та змісту заходів, їх взаємне узгодження по термінах

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Методи розробки й обгрунтування різних варіантів ЦКП

Цільові комплексні програми (ЦКП) розробляються з метою досягнення соціально-економічної мети на основі підвищення ефективності суспільного виробництва за рахунок коштів бюджету України. Розробка програми передбачає визначення переліку та змісту заходів, їх взаємне узгодження по термінах

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 5.3. Реалізація економічних програм

Реалізація економічних програм забезпечується і здійснюється центральними й місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за допомогою економічних, правових, організаційних, адміністративних методів. В Україні сьогодні, згідно з чинним законодавством, основними формами державного програмування

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Розділ 6. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

6.1. Сутність і значення індикативного планування в системі державного регулювання економіки Макроекономічне планування – це цілеспрямована діяльність органів державного управління із забезпечення пропорційного й динамічного розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в майбутньому та

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 6.1. Сутність і значення індикативного планування в системі державного регулювання економіки

6.1. Сутність і значення індикативного планування в системі державного регулювання економіки Макроекономічне планування – це цілеспрямована діяльність органів державного управління із забезпечення пропорційного й динамічного розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в майбутньому та

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 6.2. Методологія індикативного планування

Під Методологією Індикативного планування потрібно розуміти систему принципів і вимог до його розробки. Методологія індикативного планування передбачає основні принципи, методи розробки та логіку складання планів на певні періоди, ланки та рівні народного господарства. Основні

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Структура державного плану економічного і соціального розвитку України

Під Методологією Індикативного планування потрібно розуміти систему принципів і вимог до його розробки. Методологія індикативного планування передбачає основні принципи, методи розробки та логіку складання планів на певні періоди, ланки та рівні народного господарства. Основні

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 6.3. Методи планування

При розробці індикативних планів на різних рівнях планування використовуються методи: системного аналізу, балансовий, нормативний, економіко-математичний, програмно-цільовий та ін. Метод системного аналізу Застосовується для вивчення економічної ситуації у народному господарстві в минулому та майбутньому з

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 6.4. Формування індикативного плану

Процес індикативного планування охоплює всі рівні вітчизняного господарства – від первинних (підприємства) до загальнодержавних структур (Мінекономіки України): O загальнодержавний Відображає соціально-економічний розвиток України; O галузевий Охоплює формування планів розвитку окремих галузей; O регіональний Передбачає

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – Розділ 7. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

7.1. Структура фінансової системи країни і державна фінансова політика Фінансова політика держави – Заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання на основі фінансового законодавства для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства. Основними

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 7.1. Структура фінансової системи країни і державна фінансова політика

7.1. Структура фінансової системи країни і державна фінансова політика Фінансова політика держави – Заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання на основі фінансового законодавства для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства. Основними