Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 14.4. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища

У період становлення ринкових відносин важливе значення мають економічні заходи для забезпечення охорони навколишнього природного середовища, сукупність яких утворює економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища, який передбачає:

O взаємозв’язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективною охороною природного середовища;

O визначення джерел фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;

O установлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та захоронення (складування) відходів;

O установлення порядку оплати та нормативів і розмірів платежів за використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, захоронення (складування) відходів та інші види шкідливого впливу;

O надання підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг за впровадження ними маловідходних енерго – і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійснення інших ефективних заходів з охорони навколишнього природного середовища;

O відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Заходи з охорони навколишнього природного середовища фінансуються за рахунок:

1) коштів різного рівня бюджетів (Державного бюджету України; республіканського бюджету АРК, місцевих бюджетів);

2) коштів підприємств, установ, організацій;

3) фондів охорони навколишнього природного середовища;

4) державного, АРК, місцевих бюджетів;

5) добровільних внесків;

6) інших коштів.

В системі економічного механізму охорони навколишнього природного середовища в Україні встановлено Спеціальні збори. До них належать:

O збір за спеціальне використання природних ресурсів, що встановлюється на основі нормативів збору і лімітів їх використання;

O збір за забруднення навколишнього природного середовища;

O збір за погіршення якості природних ресурсів. Економічний механізм містить також стимулюючі заходи, які

Введені з метою підвищення зацікавленості господарюючих суб’єктів у раціональному використанні природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. їх суть полягає у встановленні певних пільг:

O встановлення пільгового оподаткування юридичних і фізичних осіб при їх переході на маловідходні та ресурсо – і енергозберігаючі технології, організації виробництва та впровадженні очисного обладнання й устаткування для утилізації та знешкодження відходів, вжитті інших заходів, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів та охорону навколишнього природного середовища;

O надання пільгових короткострокових і довгострокових позичок для реалізації заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища;

O встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;

O звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища;

O передача частини коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на заходи для гарантованого зниження скидів і викидів забруднюючих речовин і зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на стан навколишнього природного середовища, розвиток екологічно безпечних технологій І виробництв;

O надання можливості одержання природних ресурсів під заставу тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Державне регулювання економіки – Калетнік Г. М. – 14.4. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища